Castle
left
Center
Panoramatické mesto Bardejov.
Na zobrazenie panoramatických obrázkov sa vyžaduje java a devalVR plugin..
360̊˚/180̊˚ panoramatické obrázky COOLPIX L4. Vždy zapnite hostspots (kruhový terčík).
Otáčanie zastavte kliknutím na obrázok.
Garantom projektu je riaditeľ Ing. Jozef Hudák, Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov.
Autor projektu: učitelia a žiaci Spojenej školy Juraja Henischa.
Cieľ projektu: dobrý
Linka: http://ssjh.sk/pano/
Etapy: 3 (otvorený projekt obsahuje 213 cylindrických panorám)
Dátum ukončenia projektu: cca koniec školského roka 2009/2010
HELPÍK: ak nebudete komunikovať so scénou 30s, automatický sa začne načítavať ďalšia panoráma.
Podržte scénu kliknutím na obraz, približením ľavý [shift], oddialením ľavý [Ctrl] alebo kolieskom myšky, klávesovými šípkami.
Viac videí na amfiteátri, (do vyhľadavacieho okienka napíšte video enter), ak video skončí reloadnite browser.
GOOGLE EARTH: plugin zobraziť v google earth
FÓRUM: kritika, pripomienky, návrhy, amfiteáter, continue, športová hala MIER, Spojená škola Juraja Henischa - INFO nástenka,

bastion
bastion
bastion

Projekt Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov, © aiX

360° Panorama
Get DevalVR!
  Hotel Šport     Panomio štart     krpelca     Radničné námestie     VÚB     tenisové ihriská     nabrezna 20     hasiči     nabrezna 19     Stabo     Nábrežná ul.     ponorka     hypernova     hotel Bardejov     Kúpeľna ul.     xawax     aréna Xawax     trhovisko     bartolomeja krpelca     polícia     domov dochodcov     tenis     nabrezna 21     pošta  Search Engines