Castle
left
Center
Panoramatické mesto Bardejov.
Na zobrazenie panoramatických obrázkov sa vyžaduje java a devalVR plugin..
360̊˚/180̊˚ panoramatické obrázky COOLPIX L4. Vždy zapnite hostspots (kruhový terčík).
Otáčanie zastavte kliknutím na obrázok.
Garantom projektu je riaditeľ Ing. Jozef Hudák, Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov.
Autor projektu: učitelia a žiaci Spojenej školy Juraja Henischa.
Cieľ projektu: dobrý
Linka: http://ssjh.sk/pano/
Etapy: 3 (otvorený projekt obsahuje 213 cylindrických panorám)
Dátum ukončenia projektu: cca koniec školského roka 2009/2010
HELPÍK: ak nebudete komunikovať so scénou 30s, automatický sa začne načítavať ďalšia panoráma.
Podržte scénu kliknutím na obraz, približením ľavý [shift], oddialením ľavý [Ctrl] alebo kolieskom myšky, klávesovými šípkami.
Viac videí na amfiteátri, (do vyhľadavacieho okienka napíšte video enter), ak video skončí reloadnite browser.
GOOGLE EARTH: plugin zobraziť v google earth
FÓRUM: kritika, pripomienky, návrhy, amfiteáter, continue, športová hala MIER, Spojená škola Juraja Henischa - INFO nástenka,

bastion
bastion
bastion

Projekt Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov, © aiX

360° Panorama
Get DevalVR!
  okresný súd     unicredit bank     slovenská sporiteľňa     haluska     park Kláštor     hradby     unicredit banka     opevnenie     klastor park     sporiteľňa     upsvar     radnica     radničné námestie     Daňový úrad     Tatrabanka     kesel     rieka     ul. Kláštorná     amfiteáter     frantisek haluska  Search Engines