Castle
left
Center
Panoramatické mesto Bardejov.
Na zobrazenie panoramatických obrázkov sa vyžaduje java a devalVR plugin..
360̊˚/180̊˚ panoramatické obrázky COOLPIX L4. Vždy zapnite hostspots (kruhový terčík).
Otáčanie zastavte kliknutím na obrázok.
Garantom projektu je riaditeľ Ing. Jozef Hudák, Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov.
Autor projektu: učitelia a žiaci Spojenej školy Juraja Henischa.
Cieľ projektu: dobrý
Linka: http://ssjh.sk/pano/
Etapy: 3 (otvorený projekt obsahuje 213 cylindrických panorám)
Dátum ukončenia projektu: cca koniec školského roka 2009/2010
HELPÍK: ak nebudete komunikovať so scénou 30s, automatický sa začne načítavať ďalšia panoráma.
Podržte scénu kliknutím na obraz, približením ľavý [shift], oddialením ľavý [Ctrl] alebo kolieskom myšky, klávesovými šípkami.
Viac videí na amfiteátri, (do vyhľadavacieho okienka napíšte video enter), ak video skončí reloadnite browser.
GOOGLE EARTH: plugin zobraziť v google earth
FÓRUM: kritika, pripomienky, návrhy, amfiteáter, continue, športová hala MIER, Spojená škola Juraja Henischa - INFO nástenka,

bastion
bastion
bastion

Projekt Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov, © aiX

360° Panorama
Get DevalVR!
  upsvar     hrubá bašta     tenis     aréna Xawax     kozel     Henischa     Abon     sud     autobusová štanica     frantisek haluska     Spojená škola Juraja Henischa     unicredit banka     u kozla     Hviezdoslavova ul.     tenisové ihriská     unicredit bank     Spojená škola     Dolná brána     Portabello Cafe     haluska     rieka     Miškovského ul.     športová hala Mier     xawax  Search Engines