Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Spojená škola J. Henischa
Spojená škola J. Henischa
Bardejovské Kúpele
Bardejovské Kúpele

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Radničné námestie stred. Bardejov (maď. Bártfa, nem. Bartfeld) je okresné mesto v Prešovskom kraji. Nachádza sa na severovýchode Slovenska v regióne Šariš.
Listina z roku 1247 spomína na území terra Bardpha kláštor cistercitov.

PANORAMATICKÉ MESTO BARDEJOV

"aby verní mešťania a hostia naši bardejovskí ohľadne lucrum camerae a voľby ich richtára, ako aj iného sa tešili a užívali imunity, slobody, milosti, úľavy a prerogatívy, akým sa tešia a aké užívajú naši mešťania košíckí a budínski."
"...ut a modo in antea fideles cives et hospites nostri de dicta Bárdfa tam in lucro camerae et electione judicis eorum, quam etiam aliis quibuscunque immunitatibus, libertatibus, gratiis, concessionibus et praerogativis perpetuis temporibus utantur, gratulentur et potiantur, quibus cives nostri fideles Cassienses et Budenses gaudent potissime et fruuntur..."

Na zobrazenie panoramatických obrázkov sa vyžaduje java a devalVR plugin..
360°/180° panoramatické obrázky COOLPIX L4.

❶ Garantom projektu je riaditeľ Ing. Jozef Hudák, Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov.

❷ Autor projektu: Ing. František Haluška, Maroš Jusko, Spojená škola Juraja Henischa.

Otvorený projekt obsahuje 803 cylindrických panorám :).

SÚČASNOSŤ PREPOJENÁ S HISTÓRIOU, BUDÚCNOSŤ.
Share |