Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Policajný zbor, obvodné oddelenie
Policajný zbor, obvodné oddelenie
Barčová vila, Edymax
Barčová vila, Edymax

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Polícia

Obvodné oddelenie policajného zboru
OO PZ Bardejov
Hurbanova 16
085 01 Bardejov
0961-84-1111 (tel. ústredňa)

ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ
 • mesto Bardejov a obce
 • Andrejová,
 • Becherov,
 • Beloveža,
 • Bogliarka,
 • Brezovka,
 • Cigeľka,
 • Dubinné,
 • Frička,
 • Gaboltov,
 • Gerlachov,
 • Hažlín,
 • Hervartov,
 • Hrabovec,
 • Hrabské,
 • Hutka,
 • Chmeľová,
 • Jedlinka,
 • Kľušov,
 • Komárov,
 • Kožany,
 • Krivé,
 • Kríže,
 • Kružľov,
 • Kučín,
 • Kurima,
 • Kurov,
 • Lenartov,
 • Lipová,
 • Livov,
 • Livovská Huta,
 • Lukavica,
 • Lukov,
 • Malcov,
 • Mikulášová,
 • Mokroluh,
 • Nemcovce,
 • Nižná Polianka,
 • Nižná Voľa,
 • Nižný Tvarožec,
 • Ondavka,
 • Ortuťová,
 • Petrová,
 • Poliakovce,
 • Porúbká,
 • Regetovka,
 • Rešov,
 • Richvald,
 • Rokytov,
 • Smilno,
 • Snakov,
 • Stebnícka Huta,
 • Sveržov,
 • Šarišské Čierne,
 • Šašová,
 • Šiba,
 • Tarnov,
 • Varadka,
 • Vyšná Polianka,
 • Vyšný Tvarožec,
 • Vyšná Voľa,
 • Zborov,
 • Zlaté.

Základná Umelecká Škola Michala Vileca

ZUŠ M. Vileca, Hurbanova 10, 085 44 Bardejov
Dňa 2.12.2010 sa uskutočnil verejný koncert v Základnej umeleckej škole Michala Vileca v Bardejove, venovaný hudobnému skladateľovi Bélovi Kélerovi, bardejovskému rodákovi.
Na koncerte vystúpili učitelia a žiaci našej školy. V jeho prvej časti zazneli jeho skladby prelínajúce sa hovoreným slovom, ktoré nás previedlo jeho životnou cestou a jeho vzťahu k mestu Bardejov, ktorému zanechal polovicu svojej tvorby. Druhá polovica koncertu svojou rôznorodosťou skladieb a nástrojových obsadení ešte umocnila hlavnú myšlienku koncertu. Na konci koncertu sa uskutočnil kvíz zameraný na život a dielo Bélu Kélera. Celé podujatie sa nieslo v pekne vyzdobenej koncertnej miestnosti, ktoré svojou atmosférou spríjemnila umelecký zážitok tejto akcie.

Webové sídlo

Michal VILEC

(* 6. august 1902, Bardejovská Nová Ves – † 12. marec 1979 Bratislava)

Michal Vilec Bardejov Michal Vilec sa narodil v Bardejovskej Novej Vsi.
Základnú školu a gymnázium navštevoval v Prešove. Maturoval v roku 1921. V rokoch 1921 - 1924 študoval hru na klavír, dirigovanie a kompozíciu na Akadémii Ferenca Listza v Budapešti. Počas rokov 1925 - 1933 pôsobil ako dirigent na niekoľkých miestach u nás, v Rakúsku aj v Nemecku. Potom, až do roku 1945, pôsobil ako učiteľ, neskôr riaditeľ Hudobnej školy v Prešove. Po vojne bol najskôr referentom, potom i dirigentom v košickom rozhlase. Od roku 1955 do roku 1962 zastával funkciu riaditeľa Konzervatória v Bratislave. Neskôr bol predseda výboru Slovenského hudobného fondu. Celý život sa venoval hudobnej tvorbe (napr. Biele chryzantémy op. 13, Preludio eorico op.26, Tri ľudové tance op. 33, Štyri skladby, Babie leto op. 37, Letné zápisky op. 19, Z brehov Dunaja op. 32, Rozhovory pri klavíri op. 35 a množstvo iných). Michal Vilec počas života získal viacero ocenení. V roku 1937 Cenu Matice slovenskej za dielo Päť piesní op. 4 pre spev a klavír na básne E. B. Lukáča či v roku 1967 Cenu Jána Levoslava Bellu za dielo Concertino pre trúbku a dvojitý sláčikový orchester, op. 41 pre trúbku a sláčikový orchester. Michal Vilec počas svojho života výrazne prispel k šíreniu hudobnej osvety na Slovensku.

Osobnosti Bardejova

Ulica

V blízkosti:


Neprehliadnite:

pomník Juraja Wintera | Prašná bašta | Prezentácia | Pod papierňou 45 | Pod papierňou 45 | Pod Papierňou 48 | Pod papierňou 51 | Pod Papierňou 53 | Pod Papierňou- Škôlka s Materskou školou | Pod Papierňou 55 | Pod Papierňou 56 | Pod Papierňou- pekáreň,mäsiareň | Pod Papierňou- školské ihrisko | Pod Papierňou 57 | Pod Papierňou 55,56,57 | parkovisko pri Renesančnej bašte | Pravouhlá bašta | Prokuratúra | Polícia | Prechod | Prašná bašta, amfiteáter | Prašná bašta, Malá bašta, Hrubá bašta | Prašná bašta | Parkovisko | Pomník Juraja Wintera | Pomník Juraja Wintera | Pomník Juraja Wintera | Partizánska, Gorkého, Mlynská | penzión Kolibrík | penzión Kolibrík | penzión Kolibrík | penzión Kolibrík | Pošta Bardejov | Pod Kalváriou Bardejov | Pod Papierňou - kotolňa K-06 | Pod Papierňou 60,61,62,63 | Pod Papierňou 64,65,66,67 | Pod Papierňou 67,68 | Pod Papierňou - sídlisko Družba | Pod Papierňou 60,61,62,63 | Pod Papierňou - sídlisko Družba | Pod Papierňou 40 | Pod Papierňou 37 | Pod Papierňou 33,34 | Pod Papierňou 65,66 | Pod Papierňou 47 | Pod Papierňou - Potraviny Makos | Pod Papierňou 1, Kaplnka Božieho milosrdenstva | Pod Papierňou 50, ZŠ s MŠ | Pod Papierňou 50 | Pod Papierňou - rodinne domy | Pod Papierňou 80 | Pod Papierňou- Prakticka a Špecialná základná škola | Pod Papierňou- Špecialná základná škola | Pod Papierňou- Špecialná základná škola | Pod Papierňou- Špecialná základná škola | Pod Papierňou- Špecialná základná škola | Pod Papierňou 1- Ihrisko ZŠ s MŠ | Pod Papierňou 55,56,57, parkovisko | Pod Papierňou- Zeleninová búdka | Pod Papierňou 58 | Pod Papierňou 58, MHD | Pod Papierňou- ZS s MS areal | Pod Papierňou - areál ZŠ s MŠ | Pod Papierňou 33 | Pod Papierňou - Makos potraviny, Hostinec ŠARIŠ | Pod Papierňou 9 | Pod Papierňou 13 | Pod Papierňou 1, ZS s MS parkovisko | Pod Papierňou 74 | Pod Papierňou- Makos potraviny | Pod Papierňou 33 | Pod Papierňou 34,35 | Pod Papierňou - sidl. Druzba | Pod Papierňou 37 | Pod Papierňou 41, Detský park | Pod Papierňou - Ihrisko | Pod Papierňou - Detský park | Pod papierňou 1 - basketbalové ihrisko | Pod papierňou 36, sidl. Družba | Partizánska - cintorín sv. Michala | Partizánska- Bocian Komplex, L.A.M kadernictvo, cukraren | Pod Papierňou 32 | Pod Papierňou 27 | Pod Papierňou 20 | Partizánska ulica - Polícia | Pod orechom | Polícia | Pod orechom | Pod Vinbargom - Komplex Dolina | Pod Papierňou 53 | Pod Papierňou 69 | Pod Papierňou 32 | Pod Papierňou | Pod Papierňou 1, parkovisko ZŠ s MŠ | Pod Papierňou- Pekáreň | Penzión František | Pomník ruských vojinov z 1.sv. vojny | Park | Park | Pizzeria Grande,Hotel Ozón | Plasttime - výroba plastových okien a dverí | Pod Papierňou 47 | Pod Papierňou 49 | Pod Papierňou 52 | Pod Papierňou 56- horné parkovisko | Pod Papierňou 57- horné parkovisko | Pod Papierňou 57 | Pod Papierňou 53- pohľad z balkóna | Pod Papierňou 57-pohľad z okna | Pam-Stav Bardejov | Pod Vinbargom Bardejov | penzión Kolibrík | Planetárium | Parkovisko | Parkovisko | Pneuservis, náhradné diely - VK | Pri kríži |
Share |