Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
ul. Kláštorská, opevnenie mesta
ul. Kláštorská, opevnenie mesta
ul. Hviezdoslavova
ul. Hviezdoslavova

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Mestské opevnenie

Mestské opevnenie | parčík Johna Lennona | John Lennon

Béla Kéler

Mestské opevnenie

V rokoch 1821-1822 nahradili pôvodné drevené mosty pri Dolnej a Hornej bráne kamennými. Od polovice 19. str. sa o vzhľad mesta staral Okrášľovací spolok.
Postupne upadol aj obranný systém mesta (žili sme predsa v 18. storočí), ktorý sme si začali rozoberať (alebo lepšie povedané rozkrádať). Hradbovú priekopu mesto rozpredávalo na zakladanie ovocných sadov.
Nejako zvlášť nám vtedy nepomohol ani úspech Samuela Mičku, ktorý tu v roku 1823 vybudoval veľkú chemickú bieliareň. Slúžila na konečnú úpravu podomácky, alebo manufaktúrne vyrobeného plátna.
Bardejovská bieliareň spracovala ročne úctyhodných 186 000 metrov plátna. Tým sme predstihli aj veľmi rozptýlenú produkciu drobnejších bieliarní na Spiši, v Rožňave a vo Zvolene. Dovtedy sa bielilo najmä prirodzenou cestou, teda na slnku.
V rokoch 1831 a 1847 úpadok mesta dovŕšila epidémia cholery.

Parčík Johna Lennona

"Promenádny park" a verejné priestranstvo na ul. Miškovského o rozlohe 75 m2 ma názov "Parčík Johna Lennona".
Novovytvorený park je ohraničený ulicou M. V. Miškovského, rodinným domom súpisné číslo 121, parcelou číslo C KN 990/9 a účelovou komunikáciou.

Parčík Johna Lennona Bardejov
Parčík Johna Lennona

Parčík Johna Lennona Bardejov
Parčík Johna Lennona
Parčík Johna Lennona Bardejov
Parčík Johna Lennona
Parčík Johna Lennona Bardejov
Parčík Johna Lennona

John Lennon

(* 9. október 1940, Liverpool, Spojené kráľovstvo – † 8. december 1980, New York, USA)

John Lennon Bardejov bol britský spevák, skladateľ a gitarista, zakladajúci člen skupiny The Beatles a úspešný sólový hudobník.
Bol známy tiež ako výtvarník, herec, spisovateľ a politický aktivista.
Ako súčasť legendárnej skladateľskej dvojice Lennon-McCartney výrazne ovplyvnil vývoj modernej populárnej hudby.
Je považovaný za jednu z hudobných ikon 20. storočia a jeho piesne ako "Imagine" a "Strawberry Fields Forever" sú často radené medzi najlepšie skladby storočia.
Lennonovi britská verejnosť prisúdila ôsme miesto.

Osobnosti Bardejova


Neprehliadnite:

most Vinbarg | mestské opevnenie | mestské opevnenie, bazilika sv. Egídia | most Oroszová lávka | Mestské trhovisko | Mestské opevnenie | Malá bašta, Hrubá bašta, Prašná bašta | Makos Centrum | mestské opevnenie | Most, hradby, opevnenie | most, smer Poprad | most, smer Poprad | Makos Centrum | Most, Datex | Most Gróner cez Šibskú vodu | Mostík cez Šibskú vodu | Mihaľov | Moyzesova 9 | Moyzesova- kotolňa K-05 | Mikulovská ulica 12 | Mikulovská 20 | Mikulovská ulica 23 | Moyzesova, Detský park | Moyzesova, Detský park | Moyzesova ulica- tržnica | Mlynská - blok Gorkého 14 | Mihaľov | Mihaľov Bellevue | Mihaľov Bellevue | Mihaľov chaty | Mihaľov | Mihaľov | Mihaľov Bardejov | Multifunkčné ihrisko,sidl.Družba | Materská škôlka | Mihaľov | Mihalov | Mihalov | Mihalov | Mihalov | Mihaľov lúka | Mihaľov | Mihaľov vodojem | Mihaľov | Mihaľov | Mihaľov Bardejov | Mihaľov | Mestský cintorín Bardejov | Mestský cintorín Bardejov | Mestský cintorín Bardejov - horná brána | Mestský cintorín, zastávka MHD | Mestský cintorín Bardejov | MHD zastávka, Makos, Poštárka | Makos, veľkosklad potravín Bardejov | Malá bašta, Hrubá bašta |
Share |