Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Bazilika sv. Egídia
Bazilika sv. Egídia
sv. Florián, Radničné námestie
sv. Florián, Radničné námestie

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


bazilika sv. Egídia

bazilika sv. Egídia | Osobnosti mesta Bardejov

Dňa 30.11.2000 výbor centra pre svetové a prírodné dedičstvo UNESCO rozhodol o zapísaní historického centra mesta Bardejov do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Udialo sa tak v meste Cairns (Austrália). Stali sme sa tak jedným zo 690 miest svetového dedičstva v 122 krajinách. Je to pre nás ozaj veľká pocta... Výbor rozhodol o zapísaní lokality do zoznamu svetového dedičstva na základe kritérií (iii) a (iv):
  • Kritérium (iii): Opevnené mesto Bardejov je výnimočne dobre zachovaným dôkazom ekonomickej a spoločenskej štruktúry obchodných miest strednej Európy v stredoveku.
  • Kritérium (iv): Plán budovy a opevnenia Bardejova predstavujú mestský komplex, ktorý vznikal v strednej Európe v období stredoveku na významných miestach hlavných obchodných ciest v danej dobe.
Pri tejto príležitosti sa 7. júna 2001 slávnostne odhalila aj nová pamätná tabuľa, ktorá je umiestnená na stene našej radnice.
bazilika sv. Egídia, park
bazilika sv. Egídia, park
bazilika sv. Egídia, park
bazilika sv. Egídia, park
bazilika sv. Egídia, park
bazilika sv. Egídia, park
bazilika sv. Egídia, park
bazilika sv. Egídia, park
bazilika sv. Egídia, park
bazilika sv. Egídia, park
bazilika sv. Egídia, park
bazilika sv. Egídia, park
bazilika sv. Egídia, park
bazilika sv. Egídia, park
bazilika sv. Egídia, park
bazilika sv. Egídia, park

Bazilika sv. Egídia

  Kostol sv. Egídia sa nachádza na severnej strane Radničného námestia. Orientovaný je tradične, v smere východ - západ, so svätyňou na východnej strane.
  Dominantnou časťou kostola je prostredná časť, so svätyňou a hlavnou loďou (vysoké 24 m), s ktorou susedia dve nižšie bočné lode. Gotické, 10 m vysoké strechy hlavnej lode a svätyne oddeľuje iba stupňovitý požiarny múr. Na jeho vrchole sa vypína vežička s krížikom, tzv. sanktusník.
  Na juhozápadnom nároží kostola stojí impozantná veža, ktorej súčasná podoba je výsledkom neogotickej dostavby koncom 19. storočia. Celkovou výškou 76 metrov sa zaraďuje medzi najvyššie kostolné veže na Slovensku. Má šesť poschodí, ktoré sú zvonku oddelené kamennými rímsami. Na jej južnej stene, vo výške prvého poschodia, sú ešte slabo viditeľné stopy po renesančnej nástennej maľbe z roku 1521. Na štvrtom poschodí veže je zvonica, v ktorej sú umiestnené nové zvony Urban a Ján a starý pôvodný zvon Signum z roku 1625. Piate poschodie je upravené pre hodinový stroj. Jeho vonkajšie časti, ciferníky s maľovanými číselníkmi, sú inštalované na všetkých štyroch stranách veže. Na šiestom poschodí sa nachádza drevená ochodza - vyhliadka so zastrešením a vrchol tvorí ihlanovitá strecha so štvormetrovým kovovým krížom. Výzdobu južnej steny veže ešte dopĺňa kamenný štylizovaný reliéf s erbom mesta.
  Západné priečelie kostola je zosilnené oporným systémom s gotickými oblúkmi nad prechodmi. Z výzdoby tohto priečelia je pozoruhodný najmä kamenný štít, lemovaný krabmi, ktorý je na vrchole ukončený mohutnou ružicou a veľká rozeta s kamennou plamienkovou kružbou. Do parku na tejto strane kostola vedie dvojkrídlová brána, nad ktorou je v tympanóne umiestnený reliéf mestského erbu s tromi anjelmi.

Detail západného priečelia chrámu.

  Nákres neogotickej ružice na západnej stene kostola.   Západný portál.

  Plastika sv. Floriána, patróna požiarnikov, ktorá bola vytvorená na pamiatku požiaru v roku 1774.   Hlavný vstupný portál v južnej predsieni.

  Na južnej strane kostola sú dobre viditeľné hlavne kaplnky zoskupené okolo hlavného vchodu. Postavené boli v rokoch 1482 - 1486 v gotickom slohu, no už v polovici 16. storočia bol ich exteriér renesančne upravený talianskymi majstrami Ľudovítom a Bernardom z Lugana. Svoju terajšiu podobu dostali koncom 19. storočia, v rámci celkovej regotizácie kostola.
  Napravo od predsiene hlavného vchodu je kaplnka panny Márie s polygonálnym ukončením na východnej strane a s ihlanovitou strechou. Na jej južnej stene je osadený kamenný epitaf šľachtickej rodiny Kray z roku 1782 (v súčasnosti je reštaurovaný).
  Nad predsieňou hlavného vchodu bola vybudovaná Kaplnka sv. Alžbety. Aj ona má dnes ihlanovitú strechu a medzi jej oknami je umiestnená neogotická kamenná socha sv. Egídia.
  Priestor medzi predsieňou a vežou kostola vyplnila Kaplnka sv. Ondreja s takmer rovnou strechou a kamennou balustrádou - zábradlím s plamienkovou kružbou.

Severná strana chrámu s opornými piliermi

  Pohľad na kostol od severu odkrýva celkovú mohutnosť hlavnej a severnej bočnej lode. Z tejto strany jasne vidieť dôležitosť funkcie oporných pilierov, ktoré zachytávajú obrovský tlak klenieb na múry. K severnej stene svätyne je ešte pristavaná sakristia a nad ňou Kaplnka sv. Kataríny (Oratórium kráľa Mateja).
  Celý chrám osvetľujú vysoké gotické, prevažne trojdielne okná so sklenenou výplňou, ktorá bola vymenená koncom 19. storočia.
  Chrámový exteriér doplňuje z južnej strany na námestí kamenná plastika sv. Floriána, patróna požiarnikov v rytierskom oblečení, ktorá tu bola inštalovaná na pamiatku katastrofálneho požiaru v meste 27. mája 1774. V osemdesiatych rokoch tohto storočia bola socha obnovená. Najnovším doplnkom exteriéru sú pôvodné zvony Ján a Urban, umiestnené pred svätyňou.

Osobnosti Bardejova

Bardejov v stredoveku patril k popredným mestám s rozsiahlymi právami a privilégiami, dosahoval preto významné výsledky v hospodárskej činnosti, v obchode, kultúre i v školstve.
Najmä 16. storočie sa stalo obdobím najväčšieho rozvoja kultúry a školstva v meste.
Významná bola mestská latinská škola, kde sa vzdelávalo v humanistickom duchu. Predvádzanie školských hier v tejto škole patrí medzi prvé zárodky divadelníctva na Slovensku.
Tlačiarne v Bardejove vždy vynikali kvalitou tlače i množstvom produkcie.
V Bardejove vznikla i prvá verejná knižnica v Uhorsku.
Na rozvoji mesta sa počas stáročí podieľali viaceré významné osobnosti:


Neprehliadnite:

Bardejov most 77-050 | Bardejov most, Bardejovské Kúpele | budova ul. Slovenská 5 | bazilika sv. Egídia | Barčová vila, EDYMAX | bazilika sv. Egídia | Barbakán, Horná brána Bardejov | BardComp, poisťovňa Dôvera | Bardejovské Kúpele | Bardejovské Kúpele | Barterm s.r.o | Bellevue Bardejov | Bocian Komplex, Bardejov, ul.Partizánska | Bývalá škôlka s materskou školou | Bellevue Bardejov | Bellevue Bardejov | Bellevue zastávka Bardejov | Bellevue Bardejov | Bufet, Kúpalisko | Bardejovské kúpele-hlavná príjazdová cesta | Bioenergy Bardejov s.r.o. | Bioenergy Bardejov s.r.o. | Bellevue Bardejov | BETOX Bardejov | Bardejovské Kúpele | Bardejovské Kúpele | Bardejovské Kúpele | Bardejovské Kúpele | Bardejovské Kúpele | Bardejovské Kúpele odbočka |
Share |