Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Dom s podlubím Bardejov
Dom s podlubím Bardejov
Historické centrum Bardejov
Historické centrum Bardejov

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Radnica

Radnica | Radnica, Posledný súd | Jozef Homolka | Plastika sv. Floriána | bazilika sv. Egídia | Krstiteľnica

zvon Urban | zvon Ján | Korunovanie Panny Márie | Osobnosti Bardejova | Pamätihodnosti Bardejova

Bardejovská radnica

Radničné námestie
Celé námestie v Bardejove je zapísané ako svetové kultúrne dedičstvo UNESCO.
Radnica v jeho strede je na našom území ojedinelou stavbou, na ktorej sa spájajú prvky zaalpskej včasnej renesancie s doznievajúcimi neskorogotickými stavebnými a výtvarnými prvkami.
Vysoké štíty so sedlovou strechou a schodiskový arkier charakterizujú blokovú dvojpodlažnú stavbu v strede námestia. Dnes sú tu umiestnené najhodnotnejšie časti fondov Šarišského múzea.
Vlastná výstavba radnice sa začala v roku 1505 a bola dokončená v roku 1511. Stavbu viedli majstri Alexander a Alexius.
Maľby exteriéru pochádzajú z roku 1641. V neskoršom období bola radnica niekoľkokrát opravovaná a v rokoch 1904 - 1905 upravená pre muzeálne účely. Posledné úpravy boli v roku 1988.
Najcennejšími časťami radnice sú
  • architektonické detaily - portály,
  • dekoratívna výzdoba štítov,
  • vstupný arkier,
  • schodisko,
  • nástenné maľby,
  • tramový strop v radnej sieni a maľované značky,
  • erby a nápisy,
ktoré dokumentujú spojenie neskorogotickej formy s včasnorenesančnými prvkami, čím je bardejovská radnica prvou renesančnou stavbou na našom území.


radnica zasadacia sieň: výjav Posledný súd

Jozef HOMOLKA

(* 26.2.1840 Hlinsko – † 2.12.1907 Bardejov)

Jozef HOMOLKA - Jeden z najvýznamnejších kartografov v Uhorsku.
Reálne gymnázium absolvoval v Chrudimi.
Ako zememerač pracoval na viacerých miestach.
V roku 1870 prešiel do kartografického oddelenia štátnej tlačiarne v Budapešti.
Bol autorom vyše 200 máp a atlasu.
Získal uznanie, diplomy a medaily na geografických a národopisných výstavách.
V roku 1898 sa usadil v Bardejove, kde vypracoval aj plán Bardejova.

Osobnosti Bardejova

Plastika sv. Floriána

Pred Bazilikou Minor sv. Egídia, pri vstupe do chrámu vľavo, stojí socha sv. Floriána, patróna hasičov.
Neskorobaroková kamenná socha bola postavená ako spomienka na požiar, ktorý 27. mája 1774 zničil mestské domy a čiastočne aj baziliku.

Bazilika Minor sv. Egídia

Hlavný vstupný portál v južnej predsieni.
Na južnej strane kostola sú dobre viditeľné hlavne kaplnky zoskupené okolo hlavného vchodu.
Postavené boli v rokoch 1482 - 1486 v gotickom slohu, no už v polovici 16. storočia bol ich exteriér renesančne upravený talianskymi majstrami Ľudovítom a Bernardom z Lugana. Svoju terajšiu podobu dostali koncom 19. storočia, v rámci celkovej regotizácie kostola.

Bazilika sv. Egídia, park | veža bazilika | vstup bazilika

Krstiteľnica

 Gotická krstiteľnica v tvare obrovského kalicha je postavená pri východnej stene južnej lode kostola, kde bola premiestnená v 1. polovici storočia.
 Vo všeobecnosti sa krstiteľnice umiestňovali v stredoveku do vyhradených priestoroch - baptistérií. Ak takýto priestor chýbal, platilo o umiestnení krstiteľnice pravidlo
"intus ad ostium maius et latere ubi Evangelium legitur", t. j. vnútri pri hlavnom vchode a na strane, kde sa číta evanjelium. V 13. a 14. storočí sa na postavenie krstiteľníc využívali aj predsiene chrámov, najmä keď v 13. storočí prešla právomoc krstiť z biskupov na miestnych duchovných.
 Pôvodné miesto krstiteľnice farského kostola mohlo byť podľa uvedeného pravidla v západnej časti severnej lode, ale aj pri Oltári Narodenia Pána.
 Bronzová krstiteľnica patrí k najstarším umeleckoremeselným pamiatkam Kostola sv. Egídia. Odlial ju neznámy kovolejársky majster približne v polovici 15. storočia. Vrchná medená časť je novšia, pochádza zo 17. storočia, z reformačného obdobia kostola.
 Značné rozmery krstiteľnice (celková výška 103 cm, výška kupy - čaše kalicha 58 cm, priemer jej spodnej časti 46 cm a vrchnej 67 cm) súviseli so starším obradom krstu, keď sa do vody ponáralo celé telo novorodenca. Po zavedení nového spôsobu - liatím vody na hlavu novorodenca - stratili takéto krstiteľnice svoju funkciu.
 Tesne pod vrchným okrajom kupy kalicha je umiestnený latinský a nemecký text, písaný gotickou minuskulou:
"+IOHANES BAPTIZAVIT IN AQUA, NOS AUTEM BAPTIZEMUS IN NOMINE DOMINI +HILFGOT MARIA + HEROS AMEN+"
(Ján krstil vodou, my krstíme v mene Pána. Pomocnica Božia Mária. Amen.)
 Bohatá plastická figurálna výzdoba krstiteľnice obsahovo súvisí s krstom. Dedičný hriech, pre ktorý boli prarodičia vyhnaní z raja (zobrazenie Adama a Evy pri strome života), premohol smrťou na kríži Kristus, počatý v Máriinom lone (Bolestný Kristus, Zvestovanie Pána.) My sa krstom zbavujeme dedičného hriechu a stávame sa členmi Cirkvi, ktorá zvádza neustály boj s drakom - satanom (sv. Juraj zabíja draka.) Za vieru položili život nielen prví apoštoli (sv. Peter, sv. Pavol), ale i mnohí ďalší mučeníci (zobrazená je sv. Barbora a sv. Katarína).
 Spodnú gotickú časť krstiteľnice dopĺňa maľovaný poklop zo 17. storočia s priliehavým evanjeliovým citátom v nemeckom jazyku:
"LASSET DIE KINDLEIN ZU MIR KOMMEN UND WEHRET'S IHNEN NICHT, DENN SOLCHER IST SAS REICH GOTTES. WER DA GLEUBET UND GATAUFL WIRD, DER WIRD SELIG WERDEN, WER ABER ETC.(MARK)"
(Nechajte prísť ku mne a nebráňte im, lebo takých je Božie kráľovstvo. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, kto ale...Marek)
 Krstiteľnica bola vystavovaná v Prahe roku 1937 ako vzácny artefakt stredovekého umeleckého remesla na Slovensku.

Krstiteľnica, bazilika sv. Egídia Bardejov
Krstiteľnica, bazilika sv. Egídia Bardejov

Ulica


Neprehliadnite:

Radničné námestie, bazilika sv. Egídia | Renesančná bašta | Reklama Stabo | Radnica | Radničné námestie | Radničné námestie | Renesančná bašta | Renesančná bašta | Rieka Topľa Bardejov | rieka Topľa Bardejov | Rieka Topľa Bardejov | Rieka Topľa Bardejov | Renesančná bašta | Rieka Topľa Bardejov | Rieka Topľa Bardejov | Rieka Topľa Bardejov | Rieka Topľa Bardejov | Rímskokatolícka farnosť Svätej Rodiny Bardejov | rieka Topľa | rieka Topľa | rieka Topľa | rieka Topľa | Reštaurácia-Restaurant | Rakúska Cisárovna SISI | Reštaurácia Salaš Lesná | Rázcestie-Bardejov/Mníchovský potok | Rakúska cisárovna SISSI | Rieka Topľa | Rieka Topľa | Rieka Topľa |
Share |