Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Horná brána Bardejov
Horná brána Bardejov
Autobusová doprava, SLIVTOUR Bardejov
Autobusová doprava, SLIVTOUR Bardejov

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Autobusová, železničná stanica, Spojená škola

História

Stará železničná stanica Bardejov
Stará železničná stanica Bardejov

Železnica Prešov-Bardejov

Výstavba a prevádzkovanie miestnej železnice zo stanice KBŽ v Prešove do Bardejova bola Adamovi Bornemiszovi a Dr. Fridrichovi Piufsichovi povolená nariadením MO č. 73590/92.VI.7. Koncesionári zamýšľali predĺžiť železnicu cez Dukliansky priesmyk do Gorlíc, pre nedostatok prostriedkov však od tohto zámeru upustili. V priebehu výstavby došlo k zmene v situovaní stanice v Bardejove, ktorá mala byť pôvodne vzhľadom na náročný terén umiestnená asi 4 km od mesta. Predĺženie železnice o 2,9 km - na 45,1 km však napokon umožnilo situovať stanicu bližšie k mestu.
Výstavba trate bola náročná a vyžiadala si budovanie zárezov a násypov hĺbky, resp. výšky až 7 metrov. Na trati bolo 8 staníc a 3 zastávky s 8 výpravnými budovami a 1 čakárenským prístreškom, rušňové remízy boli umiestnené vo Vyšných Raslaviciach a Bardejove. Na šírej trati, ktorú križovalo 85 úrovňových priecestí, 1 nadchod a 3 podchody, bolo 19 strážnych stanovíšť. Výstavba železnice stála 2 840 000 K a prvý vlak po nej prešiel 11.12.1893.
Prevádzku na železnici vykonávala ešte roku 1896 spoločnosť vo vlastnej réžii, neskôr ju však prevzala KBŽ. Dopravu tu zabezpečovali 3 rušne, vyrobené lokomotívkou Budapest roku 1893 (výr. č. 495 - 497). KBŽ ich zaradila do triedy XII a pridelila im inventárne čísla 531 - 533. ČSD im neskôr pridelili čísla 310.511 - 310.513
© ŽSR - Stredisko informatiky na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska.
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.
Zdroj textu: http://www.vlaky.net/servis/trat.asp?id=66


Neprehliadnite:

autor PANOMIO | Amfiteáter Bardejov | Amfiteáter, Horná brána | Autobusová, železničná stanica | Autobusová, železničná stanica, Spojená škola | amfiteáter, Horná brána, kamenný most | amfiteáter, 5 oblúkový most | Abon elektro, Mlynská 1 | Archívna bašta | Archívna bašta (Severná bašta) | Autobusová doprava SLIVTOUR | autor projektu Panomio, Ing. František Haluška | Úsek technicko-ekonomickej činnosti | AULA, budova Spojenej školy J. Henischa | AB centrum- Pošta 3 | AB centrum - Makos, Pošta 3 | AB centrum- CBA,Makos,Niké,Hostinec Žaba | AB centrum- Žaba | AB centrum- Komenského ulica | AB centrum- Komenského ulica | AB centrum- Zmrzlina,Imbiss Mix,CBA potraviny | Andreja Svianteka 25 | Andreja Svianteka 14 | Andreja Svianteka 7 | Andreja Svianteka- Pošta 4 | Andreja Svianteka 7,8,9 | Andreja Svianteka 9,10 | Andreja Svianteka - 1, Kotolňa K-10 | Andreja Svianteka 18 | Andreja Svianteka 15 | Andreja Svianteka 12 | Andreja Svianteka- obytné bloky | Andreja Svianteka- ihrisko | Andreja Svianteka- ihrisko | Andreja Svianteka- basketbalové ihrisko | Andreja Svianteka- detský park | Autobusy | Arkáda Bardejov - STEAK HOUSE | Arkáda Bardejov - terasa | Autobusová stanica | Autobusová stanica | Autobusová stanica | Autobusová stanica |
Share |