Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Radničné námestie Bardejov
Radničné námestie Bardejov
Radničné námestie Bardejov
Radničné námestie Bardejov

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Radničné námestie

Zvony Bardejov

Vo zvonici veže Baziliky minor sv. Egídia sa dnes nachádzajú tri zvony. Pôvodný zvon Signum - oznamovací zvon, či jednoducho ľudovo nazývaný umieráčik z roku 1625 a nové zvony Ján a Urban, osadené v roku 1995 namiesto rovnomenných pôvodných, ktoré v roku 1990 praskli.
Pôvodné zvony boli osadené pred bazilikou.
Pôvodný gotický zvon Ján pochádza z roku 1486. Staronemecký nápis na tomto zvone prezrádza, že ho na česť božiu, panny Márie a sv. Egídia zhotovil majster Ján Wagner zo Spišskej Novej Vsi. Zvon má priemer 140 cm, výšku (bez hlavy) 120 cm, hmotnosť 2200 kg. Zvon bol odliaty priamo v Bardejove.
Pôvodný zvon Urban bol odliaty v roku 1584 zo staršieho materiálu zvonolejárom Jánom z Tarnova a jeho synom. V roku 1655 zvon Urban pukol a neznámy zvonolejár ho prelial do pôvodnej poboby. Priemer zvona je 162 cm, výška 135 cm a hmotnosť 4000 kg.

ZVONY

 Dôležitou súčasťou vybavenia takmer každého kostola sú zvony, odlievané predovšetkým na sakrálne účely. V minulosti sa však ich používanie neobmedzovalo iba na zvolávanie veriacich k bohoslužbám a iným pobožnostiam, ale ako signálne hudobné nástroje mali v každodennom živote konkrétneho sídelného útvaru dôležitú časomernú a oznamovaciu funkciu - ohlasovali požiare , povodne, príchod vzácnych hostí i vpád nepriateľských vojsk.
Medzi významné umeleckoremeselné pamiatky Kostola sv. Egídia patria aj tri historické zvony.
Najstarším z nich je gotický zvon JÁN. Minuskulný nadpis v jeho vrchnej časti informuje o roku vzniku a majstrovi, ktorý ho odlial:
"IN / DEM / 1486 JAHRE /IST / GEMACHT /DIS / WERK / IN DER ERE/ GOTS / UND / DER / JUNGFRAUEN / MARIE / UND / SANKT / EGIDII / DURCH / MEISTER / HANSEN / WAGNER / VON / NEUENDORFS."
(Roku 1486 bolo zhotovené toto dielo na česť božiu, Panny Márie a sv. Egídia Majstrom Jánom Wagnerom zo Spišskej Novej Vsi.)
 Ďalšie záznamy o tomto zvone sa zachovali v bardejovskom archíve. Z nich vyplýva, že Ján bol odliaty priamo v Bardejove 13. júna spomínaného roku, že zvonolejár Ján za jeho odliatie dostal 132 florénov a celkové náklady činili 701 florénov a 6 denárov. Zvon Ján váži približne 2200 kg, jeho priemer je 104 cm a výška (bez hlavy) 120 cm.
Najväčším zvonom kostola je zvon URBAN, ktorý váži asi 4 tony, priemer má 162 cm a výšku 135 cm. Na krku tohto zvona je v dvoch riadkoch nasledujúci nadpis:
"IMPERANTE RODOLPHO II. SUMPTU ADIUTATE PATRE EIUS MAXIM. II. IUDICE DAVIDE GUDGESEL PATRICIO DAVIDE STOKELIO RESPUB. BARTPHEN. HOC OPUS RENOVAVIT.
IOHANNES STANIFUSOR TARNOVIENSIS CUM FILIO IOHANNE CONFECIT ANNO CHRISTI MDL XXIIII MENSIS SEPTEMBRI. IESUS NAZARENUS REX IUDEORUM"
(Za panovania Rudolfa II., zo štedrej pomoci jeho otca Maximiliána II. za richtára Dávida Gutgesela a mešťana mesta Bardejova Dávida Stöckela obnovil toto dielo zvonolejár Ján z Tarnova. So synom Jánom ho dokončil v mesiaci septembri roku 1547 po Kristu. I.N.R.I.)
 V uvedenom texte sa uvádza ako dátum vzniku zvona rok 1574, ktorý bez výhrad preberá staršia literatúra (V. Miškovský, 1865 a po ňom ďalší autori). Najnovšie bádania (G. Drobniak, 1995), ktoré sa opierajú o archívne dokumenty, posúvajú vznik Urbana do roku 1584 a zároveň dokazujú, že v roku 1655 bol v dôsledku puknutia pomerne nekvalitne preliaty.

Staré zvony Ján (1486) a Urban (1584, preliaty v roku 1655) inštalované pred kostolom, plnia od roku 1993 už iba dekoratívnu funkciu.

 V spodnej časti zvona sa nachádzajú ďalšie latinské nápisy - priliehavé citáty z Nového zákona:
"DOMINUS MITTET ANGELOS SUOS CUM TUBA ET VOCE MAGNA ET CONGREGABUNT ELECTOS EIUS
A QUATTUOR VENTIS A SUMMIS COELORUM USQUE AD TERMINOS EORUM. MATH. XXIIII."
(Pán pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždenia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý. Matúš 24, 31)
"SINT LUMBI VESTRI PRAECINCTI ET LUCERNAE ASCCENSAE ES VOS SIMILES HOMINIBUS EXPECTANTIBUS
DOMINUM SUUM REVERTATUR A NUPTIIS UT CUM VENERIT ET PULSAVERIT CONFESTIM
APERIANT EI. LUC.E.XII."
(Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Lukáš 12, 35-36)
Najmenším z trojice pamiatkových zvonov je SIGNUM z roku 1625. Jeho pomenovanie (signum = znamenie) vzniklo z toho, že týmto zvonom sa oznamovalo, keď sa kňaz pohol z chrámu na pohreb. Plnil aj funkciu umieračika.
  Signum má priemer 76 cm, výšku 54 cm a hmotnosť približne 280 kg. Je opatrený odliatym 21 cm vysokým krížom s korpusom.
  Kedysi bol na ňom nadpis:
"VENITE AD ME OMNES 1625"
(Poďte ku mne všetci, 1625).
V roku 1878 bol pretavený po puknutí, čo dokumentuje súčasný nadpis:
"DUCENTIS QUINQUAGINTA TRIBUS ANNIS MORTUOS PLANGENS RUPTA REVIXI 1878 BARTFAE AERE R.C
ECCLESIAE AD S. AEDYDIUM ABBATEM CURA RSMI D. ABBATIS PAR. EDUARDI KACZVINSZKY
ARTE JOANNIS SMILNYAK"
(Po 253 rokoch oplakávajúc mŕtvych, puknutý som znova ožil roku 1878, s prispením r.k. farnosti v Bardejove, za pôsobenia vdp. opáta a farára Eduarda Kacvinského, zručnosťou Jána Šmilniaka.)
  Všetky tri zvony boli umiestnené vo veži kostola až do roku 1669, kedy ich presunuli do novej zvonice pred kostolom a uchránili tak pred mnohými živelnými pohromami, najmä požiarmi a zemetraseniami. V roku 1898, po dokončení neogotickej veže kostola, sa dostali opäť do zvonice vo veži, kde slúžili spoločne až do roku 1990.
Po puknutí JÁNA a URBANA boli zásluhou nadácie Egídius odliate nové zvony (JÁN II. a URBAN II.).
Obidva poškodené zvony sú v súčasnosti umiestnené vonku pred kostolom, pri južnej stene svätyne.

Nové zvony Ján (1994) a Urban (1995). 1. septembra 1995 zaznel hlahol týchto zvonov po prvýkrát.

Oldřich HEMERKA

(* 13.11.1862 Vrdy (okr. Kutná Hora) – † 16. 12.1946 Košice )

Oldřich HEMERKA - hudobný skladateľ, slovenský folklorista, organista a dirigent.
V rokoch 1879-1882 študoval na Organovej škole v Prahe, v r.1882-1899 pôsobil ako regenschori v Bardejove, v rokoch 1899-1946 ako regenschori v Košiciach. Za 64 rokov svojho pôsobenia na východnom Slovensku najmä v Košiciach, rýchlo splynul s hudobnou kultúrou východoslovenského ľudu, Zbieral východosl. Ľudové piesne. Písal veľké vokálno-symfonické, orchestrálne, dychové a chrámové skladby. V dejinách slovenskej hudby na východnom Slovensku do r.1945 patrí do skupiny skladateľov M. Moyzesa a D. Lauku.

Osobnosti Bardejova


Neprehliadnite:

Radničné námestie, bazilika sv. Egídia | Renesančná bašta | Reklama Stabo | Radnica | Radničné námestie | Radničné námestie | Renesančná bašta | Renesančná bašta | Rieka Topľa Bardejov | rieka Topľa Bardejov | Rieka Topľa Bardejov | Rieka Topľa Bardejov | Renesančná bašta | Rieka Topľa Bardejov | Rieka Topľa Bardejov | Rieka Topľa Bardejov | Rieka Topľa Bardejov | Rímskokatolícka farnosť Svätej Rodiny Bardejov | rieka Topľa | rieka Topľa | rieka Topľa | rieka Topľa | Reštaurácia-Restaurant | Rakúska Cisárovna SISI | Reštaurácia Salaš Lesná | Rázcestie-Bardejov/Mníchovský potok | Rakúska cisárovna SISSI | Rieka Topľa | Rieka Topľa | Rieka Topľa |
Share |