Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Hrubá bašta, ul. Starý blich
Hrubá bašta, ul. Starý blich
Školská bašta, ul. Baštová
Školská bašta, ul. Baštová

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Colnica, archív

Štátny archív, pobočka Bardejov

Miškovského 1, 08051 Bardejov
Existencia archívu na území mesta siaha až do stredoveku. Písomnosti bývalého kráľovského mesta Bardejov spravoval v prvej polovici 20. storočia Historický archív v Bardejove, ktorý bol súčasťou Šarišského múzea. Po roku 1945 došlo k odčleneniu historického archívu od múzea a neskôr k jeho zlúčeniu s okresným archívom, ktorý vznikol v roku 1953. Od roku 1976 fungoval pod názvom Štátny okresný archív v Bardejove ako odborné zariadenie okresného národného výboru. Dôležitým medzníkov z hľadiska organizačného začlenenia archívu bol zákon NR SR č. 395/2002 Z.z., na základe ktorého sa od 1.1. 2003 vytvorila nová sústava štátnych archívov a Štátny okresný archív v Bardejove sa stal pobočkou Štátneho archívu v Prešove ako archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou, ktorého zriaďovateľom je MV SR. V depotoch štátneho archívu je uložených 1600 bm archívneho materiálu z regiónu bardejovského okresu zatriedeného do 461 fondov a zbierok. Najväčším a najvýznamnejším je fond Magistrát mesta Bardejov z r. 1319 – 1922.

Sklad soli, colnica

V stredoveku sa soľ dovážala z Poľska. Na hradbách vybudovali sklad soli., spomínaný roku 1489 a obchodnú cestu z Poľska nazývali soľná.
Dnes objekt slúži ako colnica.
Sklad soli Bardejov Sklad soli Bardejov Sklad soli Bardejov

Viktor Miškovský

(* 17.5.1838 Bardejov – † 2.11.1909 Košice)

Viktor Miškovský Viktor Miškovský sa narodil v Bardejove.
Jeho otec bol pôvodom poľský drobný šľachtic.
Základné vzdelanie získal v Bardejove, kde chodil aj do kresliarskej školy. Potom navštevoval školy v Novom Meste pod Šiatrom, Rožňave a Levoči, techniku v Budíne a polytechniku vo Viedni.
Po jej absolvovaní v roku 1866 krátko vyučoval na školách v Bardejove a Kremnici, neskôr pôsobil ako profesor deskriptívy a rysovania na Štátnej reálke v Košiciach.
Zanechal množstvo akvarelov. Bol korešpondentom Centrálnej komisie pre výskum a ochranu staviteľských pamiatok v Bratislave, člen a korešpondent UAV, člen Collegio internazionale di scienze lettere e arti v Miláne, člen Krajinskej pamiatkovej komisie. V roku 1867 odmenený zlatou medailou na svetovej výstave v Londýne, 1878 v Paríži striebornou medailou za album stredovekých renesančných pamiatok, 1879 v Szekesfehérvári zlatou medailou a v roku 1896 veľkou medailou a čestnou listinou milenárnej výstavy v Budapešti. V roku 1897 bol vyznamenaný rytierskym krížom Radu Františka Jozefa.

Osobnosti Bardejova

Viktor Miškovský Viktor Miškovský

Rytiersky kríž

Rytiersky kríž - malý náprsný kríž, nosený na ľavej strane hrude

Rytiersky kríž
Rád Františka Jozefa


Neprehliadnite:

Colnica, archív | Cirkevná základná škola sv. Egídia | Cyklistická dráha | Cyklo trasa, detské dopravné ihrisko | Citroën, servis | Colnica | CBA potraviny | chodba, Telocvičňa | Chyzerova ulica- SPP objekt | Chyzerova ulica | cintorín sv. Michala, kotolňa K-05 | Chatárska oblasť - Pod Mihaľovom | Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky | Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky | Chatárska oblasť | Chatárska oblasť | Chatárska oblasť | Chatárska oblasť | Cesta na Mihaľov | Centrum | Centrum | Cyrilo Metodejský kríž | cesta ku krížu | Chatárska oblasť- Bardejov |
Share |