Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Renesančná bašta Bardejov
Renesančná bašta Bardejov
Renesančná bašta Bardejov
Renesančná bašta Bardejov

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Opevnenie mesta

Renesančná bašta

Je vysunutá z obranného múru, mala poskytovať možnosť bočnej paľby pozdĺž múru. Bašta dostala pomenovanie podľa atiky zakončenej zuborezom a sgrafitovej výzdoby z r. 1582.
Renesančná bašta Bardejov
Renesančná bašta Bardejov
Renesančná bašta Bardejov
Renesančná bašta Bardejov
Renesančná bašta Bardejov
Renesančná bašta Bardejov
Renesančná bašta Bardejov
Renesančná bašta Bardejov
Renesančná bašta Bardejov
Renesančná bašta Bardejov
Za veliteľa každej bašty a úseku hradieb bol určený jeden člen mestskej rady a pridelený príslušný počet občanov, obyčajne jedného cechu, alebo priľahlej mestskej štvrti.
Kĺúče od vchodu bašty opatroval veliteľ, alebo boli uložené v cechovej truhle príslušného cechu. Zbrane a strelivo boli uskladnené v bašte.
V mestskom archíve sa zachoval súpis zbraní z. 1536, ktorý hovorí, že úhrný stav zbraní v meste je
  • 480 pušiek,
  • 609 mečov,
  • 89 kuší,
  • 390 kopií
  • a 160 halapartni.


Neprehliadnite:

obranný systém mesta | Obchodné centrum, križovatka | Obchodné centrum, parkovisko | Obchodná akadémia | Opevnenie mesta | Opevnenie mesta | Opevnenie mesta, sever | Opevnenie mesta, 14. storočie | Opevnenie mesta, bašty, barbakán | Opevnenie mesta, Renesančná bašta | Opevnenie mesta, sever, škola | Okresný súd | okresný súd, Slovenská sporiteľňa, daňový úrad | Obchodná akadémia Bardejov | OC Bardejov | Obchodné centrum Bardejov |
Share |