Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
mestské opevnenie
mestské opevnenie
mestské opevnenie
mestské opevnenie

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Opevnenie mesta, sever

Stredoveké opevnenie | Rozvod vody

B. Krpelec | obranný systém mesta | Horná brána | Vodná bašta
Opevnenie mesta, ktoré povolil budovať mestu v r. 1352 kráľ Ľudovít I., bolo determinované konfiguráciou terénu a pôdorysom mesta.
Pozostávalo z dvojitého obranného múru zosilneného baštami, prístup k nemu sťažovali vodné priekopy. Vchody do mesta uzatvárali mestské brány a menšie bránky pre chodcov.
Brány boli opevnené barbakánmi. Tieto pozostávali
  • z vlastnej brány,
  • z opevneného predbránia,
  • z krčku spojujúceho bránu s predbraním
  • a zo zdvíhacieho mostu cez vodnú priekopu.

Vodné priekopy na východnej strane napĺňali z potoka Lukavica a na severnej strane z mlynského náhonu rieky Tople. Na západnej a juhozápadnej strane, ktorá bola oveľa vyššia, napĺňali priekopy z mestského vodovodu z Rurnej. Vonkajšiu stranu vodnej priekopy ohraničoval vonkajší hradobný múr. Hlavný obranný múr mal zo strany mesta drevenú ochodzu. Na niektorých baštách sa dodnes zachovali kamenné krakorce, na ktorých stála ochodza okolo bašty.
Obranné múry boli stavané z lomového prieskovca na nehasené vápno.

Mlynský potok
Mlynský náhon
Mlynský náhon

Vodovod

Azda prvým a vari aj jediným autorom, ktorý sa zaoberal myšlienkou možného zavodnenia mestských priekop, bol Krpelec.
Dĺžku starého vodovodu poznáme presne z dĺžok jednotlivých ulíc, ktorými viedol vodovod. Hlavná prívodná vetva z Rúrnej meria 2454m, vedľajšia vetva Mihaľovského potoka meria 777m, takže celá prívodná vetva meria dovedna 3231m. Rozvodná uličná sieť merala po dostavbe vodovodu začiatkom 20. storočia približne 2775m. Takže starý bardejovský vodovod bol dlhý 6006m, a keď k tomu prirátame asi 4000m vodovodného potrubia v Bardejovských kúpeľoch, dostaneme asi 10km dreveného vodovodného potrubia starého bardejovského vodovodu. Od výstavby vodovodu v 15. storočí pritekalo do mesta rovnaké množstvo vody celých 500 rokov, zatiaľ čo počet domov a obyvateľov neustále rástol. Napr. v 17. storočí bývalo v meste približne 3550 obyvateľov. Pri dennom prítoku 518 400 litrov vody pripadlo na jedného obyvateľa teoreticky 146 litrov vody za 24 hodín. V roku 1910 to bolo 78 litrov a v roku 1930 asi 67 litrov. Ak na dennú spotrebu vody na jedného obyvateľa pokladáme 80 litrov, tak vodovod nestačil zásobovať mesto už začiatkom 19. storočia. Nedostatok pitnej vody vyvolal vážne problémy najmä po prvej svetovej vojne. Preto boli nahradené drevené rúry v meste za uličné výtoky liatinovými.

Bašty


Neprehliadnite:

obranný systém mesta | Obchodné centrum, križovatka | Obchodné centrum, parkovisko | Obchodná akadémia | Opevnenie mesta | Opevnenie mesta | Opevnenie mesta, sever | Opevnenie mesta, 14. storočie | Opevnenie mesta, bašty, barbakán | Opevnenie mesta, Renesančná bašta | Opevnenie mesta, sever, škola | Okresný súd | okresný súd, Slovenská sporiteľňa, daňový úrad | Obchodná akadémia Bardejov | OC Bardejov | Obchodné centrum Bardejov |
Share |