Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
opevnenie mesta Bardejov
opevnenie mesta Bardejov
Dolná brána Bardejov
Dolná brána Bardejov

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Opevnenie mesta, 14. storočie

Bardejovský hradobný systém bol jedným z najdokonalejších a najzachovalejších gotických mestských opevnení, chrániacich naše stredoveké mestá. Neskôr tu renesanční stavitelia uplatnili mnohé fortifikačné prvky, prispôsobené vývoju novej bojovej techniky.
Patrí k najzachovalejším mestským hradobným systémom a svojím významom sa zaraďuje k európskemu fondu kultúrneho dedičstva.
Bardejovské opevnenie zaznamenáva od svojho vzniku tri zásadne stavebné etapy. Najstaršia zmienka o vzniku opevnenia je z roku 1352, potom z roku 1376, kedy je mesto povýšené na slobodné kráľovské mesto. A koncom 14. storočia stál už po celom obvode kamenný hradobný múr s troma hlavnými mestskými bránami. Druhá zásadna stavebná etapa, ktorá svojou veľkorysou koncepciou vtísla dodnes zachovaný charakter vyspelému stredovekému obrannému systému, zaznamenávame v prvých desaťročiach 15. storočia za vlády kráľa Žigmunda. K prvej polovici 16. storočia zaznamenáva bardejovské opevnenie tretiu a poslednú stavebnú etapu. Opevnenie bolo spevnené baštami väčšinou s polkruhovým alebo podkovovitým tvarom. Najväčšia z nich je tzv. Hrubá bašta na východnej strane opevnenia. Ďalšími baštami opevnenia sú Prašná bašta, Veľká bašta, Červená bašta, Dolná bašta, Pravoúhla bašta, Renesančná bašta, Archivná bašta, Polygonálna bašta, Školská bašta, Kláštorná bašta. Od 18. storočia význam opevnení miest upadol, a tým aj bardejovské opevnenie začalo chátrať, ale nenastala jeho likvidácia. Od 50 - tych rokov nášho storočia pokračuje postupná oprava a rekonštrukcia hradieb.

Bašty


Neprehliadnite:

obranný systém mesta | Obchodné centrum, križovatka | Obchodné centrum, parkovisko | Obchodná akadémia | Opevnenie mesta | Opevnenie mesta | Opevnenie mesta, sever | Opevnenie mesta, 14. storočie | Opevnenie mesta, bašty, barbakán | Opevnenie mesta, Renesančná bašta | Opevnenie mesta, sever, škola | Okresný súd | okresný súd, Slovenská sporiteľňa, daňový úrad | Obchodná akadémia Bardejov | OC Bardejov | Obchodné centrum Bardejov |
Share |