Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Humanistické gymnázium
Humanistické gymnázium
Archívna (Severná) bašta
Archívna (Severná) bašta

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Renesančná bašta

Na hradbách

Renesančná bašta, ktorá je vysunutá z obranného múru, mala poskytovať možnosť bočnej paľby pozdĺž hradieb.
Bašta dostala pomenovanie podľa antiky zakončenej zuborezom a sgrafitovej výzdoby z roku 1582.
Pri pamiatkovej úprave opevnenia Bardejova postupne zrekonštruovali aj ďalšie bašty - Severnú, školskú, Kláštornú a Kráľovskú baštu.
Bývalé fortifikačné objekty dnes slúžia ako skladovacie priestory hospodárskym organizáciám i ako depozitné múzea a archívu.
Vodné priekopy, ktoré obkolesujú mesto budú upravené na park a poskytnú tak možnosť oddychu neďaleko centra mesta.
Obranu mesta pripomína pomník na námestí Slovenského národného povstania na pamiatku bardejovského richtára Juraja Wintera, ktorý padol pri obrane Západnej brány proti vojskám Imricha Tökölyho.
Renesančná bašta Bardejov
Renesančná bašta Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov
Na hradbách Bardejov

Imrich Tököly

(* 25. september 1657, Kežmarok - † 13. september 1705, Izmir)

Imrich Tököly Bardejov - bol sedmohradské knieža, knieža resp. kráľ Horného Uhorska, vodca protihabsburského stavovského povstania.
Prezývaný svojimi súčasníkmi slovenský kráľ (tót király) alebo kurucký kráľ.
R. 1667 začal študovať na evanjelickom kolégiu v Prešove, roku 1670 počas obliehania Oravského hradu ušiel do Sedmohradska a stal sa aktívnym účastníkom boja proti Habsburgovcom. V roku 1678-1687 sa stal vodcom stavovského povstania uhorskej šľachty. Od Magerlicha v Banskej Bystrici na Hornej ulici kúpil dom, ktorý dlho nevlastnil (17.stor.), z Banskej Bystrice dal vyhnať jezuitov.
V roku 1682 sa stal - ako protivládca Habsburgovcov - kráľom resp. kniežaťom (Osmanská ríša ho titulovala kráľ, sám sa označoval ako knieža) Horného Uhorska, vazalského štátu Osmanskej ríše, ktorý pôvodne pokrýval zhruba východné a stredné Slovensko (po Váh), neskôr aj západné Slovensko, ale v rokoch 1683 až 1685 bol postupne dobytý habsburskými vojskami.

Bašty


Neprehliadnite:

Radničné námestie, bazilika sv. Egídia | Renesančná bašta | Reklama Stabo | Radnica | Radničné námestie | Radničné námestie | Renesančná bašta | Renesančná bašta | Rieka Topľa Bardejov | rieka Topľa Bardejov | Rieka Topľa Bardejov | Rieka Topľa Bardejov | Renesančná bašta | Rieka Topľa Bardejov | Rieka Topľa Bardejov | Rieka Topľa Bardejov | Rieka Topľa Bardejov | Rímskokatolícka farnosť Svätej Rodiny Bardejov | rieka Topľa | rieka Topľa | rieka Topľa | rieka Topľa | Reštaurácia-Restaurant | Rakúska Cisárovna SISI | Reštaurácia Salaš Lesná | Rázcestie-Bardejov/Mníchovský potok | Rakúska cisárovna SISSI | Rieka Topľa | Rieka Topľa | Rieka Topľa |
Share |