Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Lampový stĺp
Lampový stĺp
Juraj Winter, pomník
Juraj Winter, pomník

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Socha slobody

PAMÄTNÍK VĎAKY A PRIATEĽSTVA

Socha na námestí pripomína Slovenské národné povstanie, ako aj oslobodenie Bardejova Sovietskou armádou 19. januára 1945. Plastika dievčaťa, ktoré lipovou ratolesťou víta vojakov Sovietskej armády, je dielom akad. Sochára Františka Gibalu. Hoci prvé veľké pamiatkárske akcie sa v Bardejove realizovali už na prelome 19. a 20. storočia, systematická obnova pamiatok sa začala až po vyhlásení mesta za pamiatkovú rezerváciu. Od záchrany solitérov sa prešlo ku komplexnej obnove historických častí. V súčasnosti sa obnovujú bočné uličky, reštauruje sa radnica a výtvarné pamiatky. Do voľných miest v historickom jadre projektujú priliehavé novostavby. Pamiatkovo upravené hradby, bašty a barbakany už odrádzajú útočníkov, ale naopak budú priťahovať do mesta turistov a návštevníkov kultúrnych pamiatok.

pamätník Vďaky a priateľstva, Bardejov pamätník Vďaky a priateľstva, Bardejov pamätník Vďaky a priateľstva, Bardejov pamätník Vďaky a priateľstva, Bardejov pamätník Vďaky a priateľstva, Bardejov pamätník Vďaky a priateľstva, Bardejov pamätník Vďaky a priateľstva, Bardejov pamätník Vďaky a priateľstva, Bardejov

oslobodenie mesta Bardejov

Nemecké vojská po prehratej bitke o Karpaty v mesiacoch október - november 1944, ustúpili za rieku Ondavu. Ani túto líniu dlho neudržali. Sovietske vojská 1. gardovej armády s jednotkami čs. armádneho zboru v ZSSR dňa 17. januára 1945 prešli znovu do útoku v smere na Bardejov. Ustupujúce nemecké vojská nariadili 18. januára evakuáciu mesta, vyrabovali obchody a 19. januára zvádzali posledné boje o ústupovú cestu na západ. Sovietske jednotky zaútočili od juhovýchodu. Po boji v popoludňajších hodinách za podpory tankov v priestore Kobyly ustupovali Nemci cez Bardejov smerom na Lenartov. V meste vypálili mlyny, píly, hotel a kultúrny dom Republika. Vo večerných hodinách vyhodili do vzduchu most cez rieku Topľa, odkiaľ očakávali útok.
Prvé sovietske hliadky vstúpili do mesta pre polnocou o východu z Kalvárie a od juhovýchodu cez riečku Lukavica. V ranných hodinách 20. januára dorazili do mesta oddiely čs. armádneho zboru pod vedením generála L. Svobodu.


Neprehliadnite:

Spojená škola Juraja Henischa | sv. Florián | Spojená škola J. Henischa, dielne praktického vyučovania | SPP | Slovenská sporiteľňa, Daňový úrad | Socha slobody | Spojená škola J. Henischa, telocvičňa | Spojená škola J. Henischa, asfaltové ihrisko | Spojená škola J. Henischa, trávnaté ihrisko | Spojená škola J. Henischa, PK elektro | Spojená škola J. Henischa, parkovisko | Sklad soli, Colnica, Štátny archív | Staré zvony: Urban a Ján | Spojená škola J. Henischa, Jedáleň, kuchyňa Hasppo | Spojená škola J. Henischa, INF 1, INF 2 | Spojená škola J. Henischa, vrátnica | Spojená škola J. Henischa, tenisové ihrisko | Spojená škola J. Henischa, hlavný vchod | Spojená škola J. Henischa, chodba | Spojená škola J. Henischa, Hasppo jedáleň | Sázavského - mestská plaváreň | Sídlisko Družba- ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1 | Sládkovičova 4 | Sázavského ulica - obytný blok | Sázavského ulica - obytný blok | Sázavského - obytný blok 1 | Sázavského - obytný blok | Sídlisko Vinbarg- Základná škola | Saleziáni Don Bosca, Bardejov - Oratórium | Stredná priemyselná škola, SPŠ | Slovenský Červený kríž v Bardejove | Spojená škola Juraja Henischa | Spojená škola Juraja Henischa- parkovisko | Sazávského- bloky | Sazávského 4 | Sazávského 2 | Sazávského-parkoviská | Semafor, zábava pre deti | Semafor, cestná dráha | Semafor zábava pre deti | Semafor, brána | Semafor, príjemne posedenie | Semafor občerstvenie | Semafor posedenie | SPC Bardejov | Strešné krytiny Bardejov | SNAHA | Saleziáni ihrisko | Spojená škola | Stavebniny Bardejov | Suzuki Bardejov | Skanzen | Skanzen Bardejovské Kúpele | Stavebniny Bardejov | Slovnaft - čerpacia stanica Bardejov | Slovnaft, čerpacia stanica | sv. Kríž Bardejov |
Share |