Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Nábrežná 19
Nábrežná 19
Nábrežná 24
Nábrežná 24

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Kotolňa, futbalový štadión, Kessel, Xawax

Súkromná Základná umelecká škola KESEL je tu pre Vás

Začal sa nový školský rok a s ním aj starosť rodičov, ako vyplniť svojim deťom čo najzmysluplnejšie voľný čas. Jednou z možností je aj prihlásiť svoje dieťa do základnej umeleckej školy Kesel.
Tanečná škola Kesel v Bardejove vznikla pred desiatimi rokmi ako Súkromná tanečná škola a na základe výborných výsledkov bola pred dvomi rokmi zaradená do siete škôl Ministerstva školstva.
V ZUŠ Kesel majú možnosť svoj talent rozvíjať žiaci v troch odboroch:
  • tanečnom,
  • literárno-dramatickom
  • a výtvarnom.
Najviac žiakov máme a najlepšie výsledky dosahujú žiaci tanečného odboru. Učia sa základnú pohybovú prípravu, klasické a ľudové tance, spoločenské tance a modernú tanečnú techniku, ako jazz, disko, hip-hop. Venujeme sa aj ďalším tanečným štýlom, ako break dance, írske tance, show a mažoretky. Naši talentovaní tanečníci sa zúčastňujú rôznych tanečných súťaží od krajských, celoslovenských, až po tohtoročný postup do finále na Majstrovstvá sveta.
Škola pravidelne pripravuje veľké
  • tanečné programy,
  • muzikály,
  • Mikuláša
  • a Deň detí.
Roztancovaných Keslákov majú možnosť vidieť Bardejovčania na rôznych zaujímavých podujatiach organizovaných mestom. Tanečníci často prezentujú dobré meno školy a mesta aj za jeho hranicami. Počas leta organizujeme letné tanečné sústredenia s lektormi, ktorí v danej tanečnej technike patria k najlepším na Slovensku.
Tieto tábory môžu deti absolvovať
  • na Slovensku,
  • Poľsku
  • alebo na letovisku v Chorvátsku.
Úlohou pre našich pedagógov nie je len učiť žiakov tancovať, ale aj snaha o rozvoj osobnosti, utužovať správne držanie tela, ako aj kultúrne správanie sa človeka v spoločnosti. Žiaci literárno-dramatického odboru nacvičujú rôzne scénky, rozprávky a dramatické programy. Taktiež účinkujú na rôznych podujatiach v rámci mesta. Spolu s tanečníkmi sa podieľajú na príprave tanečných muzikálov a predstavení pre najmenších.
Hlavný dôraz je kladený na kultivovanie rečového prejavu, rozvoj slovnej zásoby, vlastnej tvorivosti a fantázie.
Žiaci výtvarného odboru svoj talent rozvíjajú v oblasti kresba, maľba, grafika, modelovanie, umelecké spracovanie predmetov. Pravidelne pripravujú zaujímavé výtvarné výstavky, výzdobu školy a podieľajú sa pri výrobe kulís a príprave scény na veľké tanečné programy. Súkromná ZUŠ Kesel dosahuje v posledných rokoch v rámci Slovenska vynikajúce výsledky.
V minulom školskom roku spoločenskí tanečníci a tanečníci venujúci sa moderným tanečným technikám získali na rôznych celoslovenských súťažiach viac ako 70 ocenení, z toho sa 35-krát stali víťazmi súťaže. K posledným najväčším úspechom patrí postup na Majstrovstvá sveta v Street Dance Show do českého Prostějova s choreografiou „Ruský cirkus“. Postup do finále a konečné 6. miesto svedčí o tom, že Súkromná ZUŠ Kesel má nielen kvalitných a kreatívnych trénerov, ale aj vynikajúce podmienky na svoju činnosť.
Naša tanečná škola patrí na Slovensku medzi najmodernejšie a najväčšie.
Žiakom sú k dispozícii moderné, technicky vybavené zrkadlové tanečné sály a nová výtvarná dielňa. V tomto školskom roku plánujeme rozšíriť hlavne výtvarný odbor, pre ktorý vytvárame stále lepšie podmienky. Tanečný a literárno-dramatický odbor bude aj naďalej pripravovať množstvo kvalitných tanečno-dramatických programov a vystúpení, sústredenia so známymi osobnosťami tanca. Talentovaní žiaci sa budú v tomto školskom roku aj naďalej pripravovať na rôzne súťaže v rámci Slovenska, Európy a sveta.
V posledných rokoch sa stále viac rozširujú možnosti pre vzdelávanie detí v oblasti umenia. Je len na Vás, vážení rodičia, ktorú z ponúknutých možností využijete. V období, keď deti v školách prijímajú stále viac nových informácií, je veľmi dôležité, aby mali možnosť do svojich srdiečok prijať aspoň trochu z krásy, ktorú práve umenie ponúka.

Súkromná Základná umelecká škola KESEL Súkromná Základná umelecká škola KESEL Súkromná Základná umelecká škola KESEL Súkromná Základná umelecká škola KESEL Súkromná Základná umelecká škola KESEL

Ulice

V blízkosti


Neprehliadnite:

Kruhový objazd | križovatka, kostol sv. Anny, Slovenská ul. | Korunovanie Panny Márie | Katovský dom | Kotolňa K-01 | Kotolňa K-01 | kostol sv. Anny | kostol sv. Anny, DON BOSCO | križovatka most | križovatka kojenecký tovar | križovatka Nový sad | kostol Kláštor (Kostol sv. Jána Krstiteľa) | Križovatka | Kamenný most | Kotolňa, futbalový štadión, Kessel, Xawax | križovatka pamätník Vďaky a priateľstva | Kolibrík penzión | Kacvinského ulica | Kabinety | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kostol sv. Kríža Bardejov | kostol sv. Anny | kostol sv. Anny | Kotolňa K-06 Bardejov, Pod Papierňou | Kotolňa K-06 Bardejov, Pod Papierňou | Kaderníctvo L.A.M | Kostol svätej Rodiny Bardejov | Kostol sv. Rodiny Bardejov | Komenského- mestská tržnica | Komenského - kruhový objazd | Komenského - kruhový objazd | Komenského 3 | Komenského - autobusová zastávka MHD | Komenského- Základná škola J.A.Komenského | Komenského- ZŠ Komenského, Stomatologická ambulancia | Komenského- Textil Dolly, Lacné liehoviny | Kúpalisko | Kúpalisko Bardejovské Kúpele | Kúpeľný park- SISI | Kúpeľný dom | Kolonáda | Kostol Povýšenia sv. Kríža | Kúpeľný park,centrum | Kaplnka Božieho Milosrdenstva,sidl.Družba | Komenského- basketbalové ihrisko | Kesel | Kaviareň | Kolonáda | Kino Žriedlo | Kalpnka, Mníchovský potok | Kaplnka | KIA MOTORS | Kostol sv. Anny | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov |
Share |