Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
historické centrum Bardejov
historické centrum Bardejov
historické centrum Bardejov
historické centrum Bardejov

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


historické centrum, Radničné námestie

Stred Radničného námestia | stará radnica | mestské opevnenie | rytier Roland | UNESCO

Stred Radničného námestia

Stred mesta Bardejov tvorí obdĺžnikové námestie s rozlohou 260X80 metrov. Námestie je z troch strán obkolesené meštianskymi domami, postavenými na typických úzkych stredovekých parcelách, kolmých na námestie. Je ich 46. Na severnej strane námestia je dominanta mesta - Bazilika minor Sv. Egídia, prepojená s renesančnou budovou bývalej mestskej humanitnej školy. V centrálnej časti námestia stojí reprezentačná budova mestskej radnice.
Bardejov bol založený na nepravidelnom šachovnicovom pôdoryse. Základný pôdorys mesta tvorili bloky domov rozdelené pravidelnou uličnou sieťou nadväzujúcou na námestie - všetky významné ulice stredovekého mesta ústili do námestia.
Pôdorys ulíc zachytený na pláne mesta z roku 1768 sa dodnes nezmenil. Dlažbu námestia tvorili pôvodne mačacie hlavy. Boli vymenené.

Námestie Bardejova bolo v stredoveku trhovým námestím - konali sa na ňom jarmoky. Mesto malo od roku 1320 právo konať výročný 8 dňový jarmok, neskôr kráľ Žigmund v roku 1403 predĺžil čas trvania jarmoku na 16 dní a v roku 1427 povolil konanie ďalšieho jarmoku. Na túto historickú tradíciu sa nadviazalo v roku 1971 - odvtedy sa koná novodobý Bardejovský jarmok.

stará radnica

ktorú mesto postavilo v rokoch 1505-1511, dokumentuje počiatky renesančného výtvarného prejavu v architektúre na Slovensku.
Dvojpodlažnú blokovú budovu charakterizujú dva vysoké štíty, sedlová strecha a na východnej strane schodišťový arkier. Neskorogotickú stavbu osvetľujú na žiadosť mestskej rady "talianske okná" v renesančnom slohu. Aj izolovanie úradných miestností na poschodí od kupeckého prízemia prístavbou vstupného arkiera je prejavom pokrokovej dostavby gotickej architektúry. Nápisy na portáloch
"Domus iustorum permanebit. Iustum est auxiliari pauperi" (Dom spravodlivých pretrvá. Pomáhať chudobným je spravodlivé)
a pod., dokumentujú idey humanizmu a renesancie, ktoré našli v Bardejove veľmi priaznivú pôdu. Z pôvodného vybavenia radnice sa zachoval maľovaný kazetový strop, intarzované dvere, skriňa na mestské privilégiá, kamenné duté miery a socha rytiera Rolanda, symbol mestských práv. Na bardejovskej radnici sa v rokoch 1978 - 1979 uskutočnil komplexný pamiatkársky výskum. V zasadacej sieni odkryli nástennú maľbu Posledného súdu z roku 1511, v prízemí priečky obchodných "krámikov" a fragmenty ich príležitostnej nástennej výzdoby. Výsledky prieskumu budú využité pri generálnej obnove objektu.
V budove radnice je od roku 1903 umiestnené šarišské múzeum. Uchováva vzácne výtvarné pamiatky, cechové exponáty, výrobky umeleckých remesiel, bohatú zbierku ikón, pamiatky na okolité feudálne panstvá, ako aj zbierku výrobkov zaniknutých sklárni v okolí Bardejova.

Mestské opevnenie

Mestské opevnenie predstavuje typickú stredovekú fortifikáciu:
priekopa naplnená vodou, vysoké bašty, ktorými bol zosilnený hlavný hradobný múr, strelnica a vnútorná ochoz, pričom hlavné vstupy sami osebe boli malými pevnôstkami.
Bašty mali kruhovitý, šošovicový a štvorhranný pôdorys.
Niektoré boli zastrešené, iné smerom do mesta otvorené. Pomenovanie zodpovedalo ich tvaru a miestu, kde stáli.

Horná brána Bardejov Talianská brána brána Dolná brána


Celkom bolo 23 bášt, doteraz sa ich zachovalo 12.
Najväčšia z nich je tzv. Hrubá bašta na juhovýchodnej strane opevnenia. Ďalšími baštami opevnenia sú rad radom: Malá bašta, Horná brána, Prašná bašta, Kláštorná bašta, Školská bašta, Brána Šimona Wallu (Západná), Archívna (Severná) bašta, Renesančná bašta, Dolná brána, Červená (Kráľovská) bašta a Veľká bašta.

rytier Roland

Socha rytiera Rolanda je neskorogotická socha vytvorená roku 1509 majstrom Jánom z Prešova. Pôvodná kamenná socha zo začiatku 16. str. bola v roku 1641 nahradená drevenou sochou obitou medeným plechom od majstra Jonáša Elschera. Bola symbolom mestských práv a privilégií. Podľa povesti bol Roland jedným z dvanástich pážat na dvore kráľa Karola Veľkého. Vyznamenal sa v mnohých bitkách, najmä proti Saracénom a Maurom, keď bránil kresťanstvo, pričom aj padol. Jeho odvaha a statočnosť je zachytená aj v známej Piesni o Rolandovi.
Povráva sa, že táto socha raz vraj spomalila útok nepriateľa. Bolo to v čase 2. svetovej vojny, kde ho ostreľovali raz ruské, raz fašistické vojská. Tí sa blížili smerom od Kalvárie. Ich prieskumníci si najprv z diaľky prezerali terén, keď ho zrazu (Rolanda) zbadali. Mysleli si, že to je živý človek, teda strážnik, čo im všetko hlási. Preto sa ho chceli zbaviť a začali ho ostreľovať. Ibaže náš Roland stál a stál, ani sa nepohol. Tak dostal pár zásahov.
V súčasnosti zdobí vrchol štítu (južná strana radnice) rekonštrukčná kópia celá z medeného plechu.

historický model mesta Bardejov
Model stredovekého Bardejova od Millého, z múzea

UNESCO

Za cieľavedomé úsilie o záchranu o obnovu vzácneho historického jadra mesta a jeho kultúrneho dedičstva udelilo Medzinárodné kuratórium nadácie ICOMOS pri UNESCO v roku 1986 mestu Zlatú medailu a mesto bolo zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva pri UNESCO.

Zlatá medaila UNESCO
LEON BATTISTA ALBERTI. CONSERVATIO MONUMENTORUM EUROPAE STIFTUNG FVS

pamätná tabuľa UNESCO
pamätná tabuľa UNESCO

Výnimočnosť Bardejova uznala konvencia o ochrane svetového a kutúrneho a prírodného dedičstva zápisom do Zoznamu svetového dedičstva ako výraz ocenenia a potvrdenie mesta, ktoré si zasluhuje ochranu v prospech celého ľudstva. Bardejov je malý, ale jedinečne kompletný a dobre zachovalý príklad opevneného stredovekého mesta, ktoré je typické pre urbanizáciu toho regiónu. Medzi inými pozoruhodnosťami obsahuje malú židovskú štvrť okolo malej synagógy z XVIII. storočia.

MUDr. Boris Hanuščak

Primátor mesta Bardejov

MUDr. Boris Hanuščak MUDr. Boris Hanuščak je primátorom mesta Bardejov a poslancom zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Boris Hanuščak bol v roku 2001 bol zvolený za Stranu demokratickej ľavice (SDĽ) v okrese Bardejov za poslanca zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. V roku 2002 bol zvolený za primátora Bardejova za širokú koalíciu ANO, HZD, HZDS, KSS, ĽB, PSNS, SNS, SMER, SDA a SDĽ. Po zlúčení SDĽ so stranou SMER je členom SMERu - sociálnej demokracie. 27.11.2010 bol opäť, už štvrtý krát po sebe, zvolený za primatora mesta Bardejov.


Neprehliadnite:

hotel Artin *** | Hrubá bašta, Malá bašta | Hypernova Bardejov | Hradby, opevnenie mesta, bašta | história, bývalá pošta | Historické centrum - Radnica Bardejov | Historické centrum | Hostinec Garžoľ | Hotel Šport | Hotel Šport | Hasičský a záchranný zbor | Hasiči, kotolňa K-08 | hotel Bardejov | hotel Bardejov | Hotelová akadémia J. Andraščíka | Horná brána, kruhový objazd | Hrubá bašta, Malá bašta | Hrubá bašta | Horná brána, kamenný most | hotel Artin, CBA potraviny | Hviezdoslavova ul., Kozel | Hviezdoslavova ulica | historické centrum, Radničné námestie | Hrubá bašta, Veľká bašta, Červená bašta, Dolná brá | Hviezdoslavova ul., Kláštorská ul., Bikur cholim | Hypernova, KIK Bardejov, parkovisko | Hasppo jedáleň | hotel Artin | Hotel Bellevue | Hotel Bellevue | Hotel Astória | Hotel Astória | Hotel Astória | Hotel Ozón | Herstek- spracovanie dreva | Hotel Šariš, Centrum Šariš | Hotel Sport | Husqarna | Hostinec Šariš |
Share |