Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Hodinová veža, pod hodzinu
Hodinová veža, pod hodzinu
Leges Scholae Bartpha Hensis
Leges Scholae Bartpha Hensis

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Sklad soli, Colnica, Štátny archív

Colnica | sklad soli | výroba plátna | štátny archív Bardejov

Colnica, sklad soli

História

Privilégia pre Bardejov pokračovali aj v 15. storočí. V roku 1402 získalo mesto právo skladu, čím vznikla cudzím kupcom povinnosť ponúknuť svoj tovar na predaj. Kráľ Žigmund predĺžil trvanie jarmoku na 14 dní a v roku 1427 dokonca povolil druhý jarmok. 15. storočie predstavovalo tzv. zlatý vek Bardejova. Obyvatelia mesta sa živili prevažne obchodom a remeslom. Nie div, že v roku 1437 bolo registrovaných 64 rozličných remesiel. Najväčší prínos pre mesto znamenal monopol na výrobu plátna. Z toho obdobia sa zachovali známe bardejovské bakačiny. Mesto bolo natoľko bohaté, že si mohlo dovoliť vlastniť prosperujúce vinice v tokajskej oblasti. Víno sa stalo dôležitým vývozným artiklom, exportovalo sa do miest na juhu Poľska, najmä do Krakova. Mesto bolo aj vlastníkom píl, mlynov, tehelne, pivovaru, skladu soli a sklárne.

Sklad soli Bardejov

Sklad soli Bardejov
Sklad soli
Sklad soli Bardejov
Sklad soli
Sklad soli Bardejov
Sklad soli
Sklad soli Bardejov
Sklad soli
Sklad soli Bardejov
Sklad soli
Sklad soli Bardejov
Sklad soli
Sklad soli Bardejov
Sklad soli
Sklad soli Bardejov
Sklad soli
Sklad soli Bardejov
Sklad soli

Výroba plátna

Obdobím najväčšieho rozmachu Bardejova bolo 15. storočie. V roku 1437 mal Bardejov 517 domov a asi 3000 obyvateľov, z toho 180 remeselníkov v 64 rozličných špecializáciách.
Najdôležitejším odvetvím bola výroba plátna a súkna.
V roku 1424 vyrobili 240 000 lakťov plátna,
v roku 1451 – 217 000,
v roku 1471 – 240 000 lakťov.
Mesto malo monopol na bielenie plátna, o ktorom muselo najmä v neskoršom období často bojovať s Prešovom.
Tkal sa tu i barchet a rozvíjali sa ďalšie remeslá.
Prvý údaj o výrobe textilu z roku 1407 sa vzťahoval na výrobu plátna, bielidlo totiž slúžilo práve na bielenie plátna. Ľanové plátno bolo najdôležitejším bardejovským výrobkom. Ak sa hovorí o textilnej výrobe v meste, rozumie sa ňou hlavne a predovšetkým výroba ľanového plátna. V meste od počiatku správ o tkáčstve, čiže od počiatku 15. storočia, sa vyrábali tri druhy plátna, a to hrubé plátno, stredne kvalitné plátno, nazývané inak aj golc, a potom jemné plátno, nazývané leymet. Tieto tri druhy plátna sa v meste vyrábali počas celého feudalizmu. Pred rokom 1419 sa v meste tkal aj barchet. V roku 1424 kráľ Žigmund, ktorý by bol rád výrobu barchetu skoncentroval do Košíc, dovolil 8 majstrom-výrobcom barchetu zostať napriek predovšetkým zákazom v meste. Neskoršie sa výroba barchetu v meste nespomínala, zato sa tu tkal iný druh veľmi jemného plátna, tzv. bakačin. Od 15. storočia sa vyskytovali v meste aj výrobcovia súkna. O tom, že ich bolo viac a že v meste niečo aj znamenali, svedčil by neskorší názov Starej ulice, ktorá sa od roku 1456 menovala Tkáčskou-Súkenníckou ulicou. Osobitný súkennícky cech sa v meste uvádzal len v 16. storočí, v roku 1575 dostal cechové pravidlá. Nakoľko bola výroba plátna a súkna obhospodarovaná mestom, z činnosti mestskej kancelárie sa zachovali početné písomnosti, ktoré dovoľujú urobiť si predstavu o rozsahu textilnej výroby v meste aspoň v niektorých rokoch. Sú to veľmi prekvapujúce a nečakané údaje. V roku 1424 vyrobilo sa v meste temer 240 000 lakťov plátna a súkna, v roku 1451 217 000, v roku 1457 138 650, roku 1470 225 000 a v roku 1471 240 000 lakťov. Absolútne najvyšší počet vyrobených lakťov bol v roku 1489 286 250 lakťov. Na stredoveké pomery vôbec a na naše osobitne sú to čísla také vysoké, že ich treba aspoň stručne vysvetliť. Pretože pred 15. storočím nemáme nijaké údaje o tkáčskej produkcii v meste, budú naše zasa viac-menej hypotetické. Rozvoj tkania v Bardejove bol nepochybne súčasťou celkového hospodárskeho vzostupu Uhorska za Anjouovcov, prudkého rozvoja výroby i obchodu. Posledné fázy mestotvorného procesu v Bardejove (výsady z roku 1352 a 1376) boli teda iba zvýraznením výrobných pomerov v meste. Na rozvoj výroby plátna v 20. rokoch 15. storočia mohli priaznivo pôsobiť husitské vojny, a to jednak zahataním výroby v starších výrobných oblastiach a jednak zvýšenou potrebou a dopytom.

Bardejovské bakačiny
Pre bakačín sú charakteristické najmä figurálne a rastliné vzory, ktoré sa dopĺňali geometrickym ornamentom alebo písmom. Boli vytvorené preberaním (s využitím flotáže), modrou alebo červenou priadzou na bielom podklade

Štátny archív Bardejov

MV SR - Štátny archív v Prešove
pobočka Bardejov
Miškovského 1, 08501 Bardejov
Tel.: 054-4725755 - ústredňa
Fax: 054-4725673 - sekretariát
Fax: 054-4885147


Neprehliadnite:

Spojená škola Juraja Henischa | sv. Florián | Spojená škola J. Henischa, dielne praktického vyučovania | SPP | Slovenská sporiteľňa, Daňový úrad | Socha slobody | Spojená škola J. Henischa, telocvičňa | Spojená škola J. Henischa, asfaltové ihrisko | Spojená škola J. Henischa, trávnaté ihrisko | Spojená škola J. Henischa, PK elektro | Spojená škola J. Henischa, parkovisko | Sklad soli, Colnica, Štátny archív | Staré zvony: Urban a Ján | Spojená škola J. Henischa, Jedáleň, kuchyňa Hasppo | Spojená škola J. Henischa, INF 1, INF 2 | Spojená škola J. Henischa, vrátnica | Spojená škola J. Henischa, tenisové ihrisko | Spojená škola J. Henischa, hlavný vchod | Spojená škola J. Henischa, chodba | Spojená škola J. Henischa, Hasppo jedáleň | Sázavského - mestská plaváreň | Sídlisko Družba- ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1 | Sládkovičova 4 | Sázavského ulica - obytný blok | Sázavského ulica - obytný blok | Sázavského - obytný blok 1 | Sázavského - obytný blok | Sídlisko Vinbarg- Základná škola | Saleziáni Don Bosca, Bardejov - Oratórium | Stredná priemyselná škola, SPŠ | Slovenský Červený kríž v Bardejove | Spojená škola Juraja Henischa | Spojená škola Juraja Henischa- parkovisko | Sazávského- bloky | Sazávského 4 | Sazávského 2 | Sazávského-parkoviská | Semafor, zábava pre deti | Semafor, cestná dráha | Semafor zábava pre deti | Semafor, brána | Semafor, príjemne posedenie | Semafor občerstvenie | Semafor posedenie | SPC Bardejov | Strešné krytiny Bardejov | SNAHA | Saleziáni ihrisko | Spojená škola | Stavebniny Bardejov | Suzuki Bardejov | Skanzen | Skanzen Bardejovské Kúpele | Stavebniny Bardejov | Slovnaft - čerpacia stanica Bardejov | Slovnaft, čerpacia stanica | sv. Kríž Bardejov |
Share |