Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Radničné námestie Bardejov
Radničné námestie Bardejov
Radničné námestie Bardejov
Radničné námestie Bardejov

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Staré zvony: Urban a Ján

Zvony

Zvon Urban - pôvodný zvon vznikol zo staršieho materiálu v roku 1584 a zhotovil ho zvonolejár Ján z Tarnowa so svojím synom Jánom. V roku 1655 zvon pukol a neznámy zvonolejár ho prelial do pôvodnej podoby. Priemer zvona je 162 cm, výška 165 cm a hmotnosť 4000 kg.
Zvon Ján - gotický zvon v roku 1486 zhotovil majster Ján Wagner zo Spišskej Novej Vsi. Zvon má priemer 140 cm, výšku 120 cm a hmotnosť 2200 kg. Pre potreby chrámu slúžil do roku 1990.

História

Humanistická škola

Kultúra a školstvo
16. storočie sa stalo "zlatým vekom" kultúry, umenia a vedy.
Strediskom pokrokových snáh bola humanistická škola (Bardejovské humanistické gymnázium) Leonarda Stöckela, bardejovského rodáka, žiaka Martina Luthera.
On v roku 1540 napísal pre túto školu školské zákony "Leges Scholae Bartpha Hensis", ktoré sú najstarším pedagogickým dokumentom zo 16. storičia na Slovensku.
O šírenie kultúry sa zaslúžila aj bohatá farská knižnica, ktorá bola prvou verejnou knižnicou v Uhorsku a tlačiareň Davida Gutgesela, ktorá v Bardejove pracovala od roku 1577. V roku 1581 tu vytlačili prvú knihu na Slovensku v králickej bibličtine, preklad katechezmu Martina Luthera.


Humanistická škola


Neprehliadnite:

Spojená škola Juraja Henischa | sv. Florián | Spojená škola J. Henischa, dielne praktického vyučovania | SPP | Slovenská sporiteľňa, Daňový úrad | Socha slobody | Spojená škola J. Henischa, telocvičňa | Spojená škola J. Henischa, asfaltové ihrisko | Spojená škola J. Henischa, trávnaté ihrisko | Spojená škola J. Henischa, PK elektro | Spojená škola J. Henischa, parkovisko | Sklad soli, Colnica, Štátny archív | Staré zvony: Urban a Ján | Spojená škola J. Henischa, Jedáleň, kuchyňa Hasppo | Spojená škola J. Henischa, INF 1, INF 2 | Spojená škola J. Henischa, vrátnica | Spojená škola J. Henischa, tenisové ihrisko | Spojená škola J. Henischa, hlavný vchod | Spojená škola J. Henischa, chodba | Spojená škola J. Henischa, Hasppo jedáleň | Sázavského - mestská plaváreň | Sídlisko Družba- ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1 | Sládkovičova 4 | Sázavského ulica - obytný blok | Sázavského ulica - obytný blok | Sázavského - obytný blok 1 | Sázavského - obytný blok | Sídlisko Vinbarg- Základná škola | Saleziáni Don Bosca, Bardejov - Oratórium | Stredná priemyselná škola, SPŠ | Slovenský Červený kríž v Bardejove | Spojená škola Juraja Henischa | Spojená škola Juraja Henischa- parkovisko | Sazávského- bloky | Sazávského 4 | Sazávského 2 | Sazávského-parkoviská | Semafor, zábava pre deti | Semafor, cestná dráha | Semafor zábava pre deti | Semafor, brána | Semafor, príjemne posedenie | Semafor občerstvenie | Semafor posedenie | SPC Bardejov | Strešné krytiny Bardejov | SNAHA | Saleziáni ihrisko | Spojená škola | Stavebniny Bardejov | Suzuki Bardejov | Skanzen | Skanzen Bardejovské Kúpele | Stavebniny Bardejov | Slovnaft - čerpacia stanica Bardejov | Slovnaft, čerpacia stanica | sv. Kríž Bardejov |
Share |