Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Historický objekt mikve (židovský kúpeľ)
Historický objekt mikve (židovský kúpeľ)
Wallenthor, stará brána
Wallenthor, stará brána

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Hviezdoslavova ul., Kláštorská ul., Bikur cholim

synagóga Bikur cholim | Mikuláš Atlas MUDr.

Židovské suburbium | parčík Johna Lennona

synagóga Bikur cholim

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa: Komenského 20, 085 01 Bardejov
Zodpovedná osoba: Cyril Bogoľ
Telefón: (054) 472 24 52, 0908-040 421
Bardejov bol prosperujúcim slobodným kráľovským mestom a tak sa v ňom židia po mnohé stáročia nesmeli usadiť. Organizovaná židovská komunita vznikla až v prvej tretine 19. storočia, kedy si za hradbami mesta vybudovala rozsiahly komplex stavieb označovaný ako židovské suburbium. Tento areál zahŕňa Starú synagógu, školský objekt (bet midraš) a rituálny kúpeľ(mikve). Obec bola prísne ortodoxná a mnohí členovia patrili k príslušníkom chasidského hnutia. Niekoľko generácií rabínov pôsobiacich v Bardejove a v jeho okolí pochádzalo z významnej rabínskej dynastie Halberstammovcov. V roku 1940 žilo v meste 2 441 židov (28,7 % z celkového počtu obyvateľov), ktorí využívali dve synagógy, rituálny kúpeľ, dve školy, päť modlitební, päť dobročinných spolkov a dve kníhtlačiarne. Dnes v meste nežije ani jeden žid.
Synagógu dal v roku 1929 vybudovať židovský spolok starostlivosti o chorých (Chevra bikur cholim) v centre mesta. Je to jednoduchý objekt orientovaný do ulice východnou fasádou, ktorej dominantou je dvojica gotizujúcich lomených okien a hebrejský nápis s názvom spolku, ktorý dal synagógu postaviť. Vďaka dlhoročnej starostlivosti posledného príslušníka bardejovskej židovskej komunity pána Maximiliána Špíru je dnes objekt jednou z najlepšie zachovaných synagóg na Slovensku. Nástennými maľbami pestro zdobený interiér spolu s pôvodným inventárom sú nemým, ale pôsobivým pamätníkom bardejovskej židovskej minulosti a jej tragického zániku počas holokaustu. Synagóga je v súčasnosti vo vlastníctve Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR (ÚZŽNO), ktorý pravidelne prispieva na obnovu a údržbu tohto cenného objektu.

História

Hviezdoslavova ulica
Hviezdoslavova ulica kedysi

Mikuláš Atlas MUDr.

(* 7. 10. 1890 Raslavice – † 18. 8. 1982 Izrael)

Mikuláš Atlas Bardejov - publicista, lekár, narodil sa vo Vyšných Raslaviciach. Má židovský pôvod. Bol synom Izáka Atlasa a Rozy Schvaldovej. Jeho otec a štyria súrodenci s rodinami zahynuli v nacistickom koncentračnom tábore. Mikuláš Atlas študoval najskôr na Gymnáziu v Prešove, potom medicínu na Univerzite v Budapešti, Berlíne a na Sorbone v Paríži. Počas 1. svetovej vojny sa ako lekár vojenskej jednotky zúčastnil vojenských operácii na talianskom fronte. Bol vyznamenaný rakúsko - uhorským vyznamenaním „Signus laudis". Od roku 1920 bol praktickým, obvodným a kúpeľným lekárom a od roku 1926 primárom v Bardejove. Ako kúpeľný lekár sa začal špecializovať na balneológiu, terapiu a liečenie tuberkulózy. Zaslúžil sa o zmodernizovanie kúpeľno - preventívnej starostlivosti v Bardejovských Kúpeľoch. V roku 1921 tu vďaka nemu zriadili uhličité kúpele, v roku 1922 RTG-laboratórium, v roku 1927 inhalátor. Z jeho iniciatívy v roku 1930 vybudovali v Bardejovských Kúpeľoch podľa plánu A. Hajósu letné kúpalisko. V rokoch 1933 -1934 podnikol študijnú cestu do Palestíny, Talianska a Francúzka, kde navštívil svetoznáme kúpeľné mestá. Získané poznatky sa snažil aplikovať pri liečebných procedúrach doma. Mikuláš Atlas sa venoval aj zdravotníckej osvete, je autorom práce o dojčenskej výžive "Pečlivosť a výživa kojenca". Okrem odbornej lekárskej praxe a publikovaniu vedeckých článkov sa MUDr. Atlas venoval aj histórii.
V roku 1932 vydal publikáciu "História Bardejova a Bardejovských Kúpeľov".
Z jeho iniciatívy tiež premiestnili drevený kostolík zo 17. storočia z Mikulášovej do areálu kúpeľov. Pred koncom II. svetovej vojny bol Mikuláš Atlas zavlečený do koncentračného tábora, jeho útrapy našťastie prežil. Od roku 1945 znova pôsobil v Bardejovských Kúpeľoch. Po odchode na dôchodok sa s rodinou vysťahoval do Izraela.

Osobnosti Bardejova


Neprehliadnite:

hotel Artin *** | Hrubá bašta, Malá bašta | Hypernova Bardejov | Hradby, opevnenie mesta, bašta | história, bývalá pošta | Historické centrum - Radnica Bardejov | Historické centrum | Hostinec Garžoľ | Hotel Šport | Hotel Šport | Hasičský a záchranný zbor | Hasiči, kotolňa K-08 | hotel Bardejov | hotel Bardejov | Hotelová akadémia J. Andraščíka | Horná brána, kruhový objazd | Hrubá bašta, Malá bašta | Hrubá bašta | Horná brána, kamenný most | hotel Artin, CBA potraviny | Hviezdoslavova ul., Kozel | Hviezdoslavova ulica | historické centrum, Radničné námestie | Hrubá bašta, Veľká bašta, Červená bašta, Dolná brá | Hviezdoslavova ul., Kláštorská ul., Bikur cholim | Hypernova, KIK Bardejov, parkovisko | Hasppo jedáleň | hotel Artin | Hotel Bellevue | Hotel Bellevue | Hotel Astória | Hotel Astória | Hotel Astória | Hotel Ozón | Herstek- spracovanie dreva | Hotel Šariš, Centrum Šariš | Hotel Sport | Husqarna | Hostinec Šariš |
Share |