Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Kalvaria Kostol sv. Kriza Bardejov
Kalvaria Kostol sv. Kriza Bardejov
Kalavaria Bardejov, cintorin
Kalavaria Bardejov, cintorin

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Kalvária Bardejov

Kostol sv. Kríža

Bardejovská Kalvária sa vypína v bezprostrednej blízkosti mesta z východnej strany na príkrom a pomerne vysokom vŕšku. Štrnásť veľkých kaplniek okolo serpentínovej cesty zavŕšuje pekný dvojvežový kostol v novorománskom slohu. Široký priestor pred kostolom bol pri výstavbe umelo vytvorený s veľkou námahou. Zo západnej strany je podopretý vysokým múrom, v ktorom je vstup do pomerne veľkej podzemnej kaplnky kajúcnice sv. Márie Magdalény. Výškový rozdiel medzi kostolným platom a kaplnkou je prekonávaný dvojramenným schodiskom.
Pozemok pre Kalváriu zakúpila Bardejovská rímskokatolícka cirkev 12. 11. 1858 za pôsobenia farára Eduarda Kaczvinského. So stavbou sa začalo v r. 1863. Dokončená bola v r. 1868 a posvätená – konsekrovaná v r. 1869 košickým biskupom Jánom Pergerom. Ako kostol tak aj kaplnky boli postavené z milodarov dobrodincov mesta. Jednotlivé kaplnky majú svojich osobných dobrodincov a sú v nich hrobky ich zomrelých: kaplnka č. 1 – rodina Gyagyovských, kaplnka č. 2 – rodina Mankovičových, kaplnka č. 3 – rodina Veszperényiových, kaplnka č. 4 – rodina Geschnászovcov, kaplnka č. 5 – rodina Keilových, kaplnka č. 6 – rodina Biathových, dvojkaplnka č. 7 a 8 – rodina Kaczvinských, kaplnka č. 9 – rodina Chyzérových, kaplnka č. 10 – rodina Kamienských, kaplnka č. 11 je farská, kaplnka č. 12 – rodina Szabóových, kaplnka č. 13 – rodina Szartóryovcov a kaplnka č. 14 – rodina Slaminkových. V kaplnkách nad hrobkami zomrelých boli v dávnejšej minulosti slúžené aj sv. omše. Podzemnú kaplnku Márie Magdalény, v ktorej sú aj lavice, ozdobuje na oltári kľaciaca jej socha. Na Veľký piatok sa tu prichystával Boží hrob a v Bielu sobotu sa tu ešte podľa tridentskej formy konalo slávnostné Vzkriesenie, tu v podzemnom hrobe, čo bolo vzácnou zriedkavosťou presahujúcou ďaleko hranice nášho kraja.
Pred kaplnkou sa nachádza cintorín, v minulosti veľmi pekne usporiadaný (Prónay ho nazval najelegantnejším), dnes je zanedbaný. Bardejovčania tu radi pochovávali v minulosti svojich významných mŕtvych. Mnohí budovatelia Kalvárie si priamo želali byť pochovaní na Kalvárii. Zo známych osobností sú tu pochovaní: bardejovský farár, prelát Anton Korányi († 1912) so svojou matkou a sestrou Teréziou Ludwigovou; jeho následník, prelát, apoštolský protonotár a starosta mesta Gejza Žebrácky († 1951); významný kartograf Jozef Homolka († 1908); hertnícky farár, žijúci na odpočinku v Bardejove Ján Minich († 1907); mešťanosta mesta Bardejov, starosta bardejovskej jednoty Orla, rezbár a tvorca mnohých oltárov v kostoloch bardejovského okolia Pavol Grešák († 1951); Dr. Leo Uhlig († 1962). Sú tam rodinné krypty (rodina Zámborská). V kaplnke č. 2 je pochovaný známy bardejovský lekár a riaditeľ nemocnice Dr. Rudolf Mankovič, v kaplnke č. 9 kúpeľný lekár a ministerský radca Dr. Chyzér. Kalvársky cintorín predstavuje kus histórie mesta a hlavne farnosti a zasluhuje si väčšiu starostlivosť, Cintorín a lesopark čaká ešte kus práce.
Priestor pred kostolom bol vyhľadávaným výletným miestom. Krásny výhľad smerom na Mokroluh, smerom na Zborovský hrad, na údolie Zábavy, kade vchádza do mesta železničná trať, pohodlný výstup po serpentínovej ceste, pre mladších aj po lesnom schodíkovom chodníku priam lákali, aby obyvatelia mesta v minulosti chodili sa tam kochať týmto pohľadom a stráviť chvíľku v spomienkach a v modlitbe.
Umiestnenie kostola na Kalvárii nebolo náhodné. Jeho os je predĺžením osi ulíc Poštovej, Hviezdoslavovej a Halpušovej, teda východozápadnej osi mesta. Kostol bolo vidieť až z Tarnova a zo Zábavy, vďaka jeho exponovanej polohe a umiestneniu. Neregulovaná a neošetrovaná zeleň ho však úplne zahálila. Je namieste dnes aj v súlade so životným prostredím uskutočniť v kalvárskom lese prieseky tak, aby sa obnovilo pôvodné zviditeľnenie Kalvárie na slávu Bardejova, jej tvorcov i udržiavateľov, na slávu jej patrónky a to všetko na väčšiu slávu a česť Božiu.


Neprehliadnite:

Kruhový objazd | križovatka, kostol sv. Anny, Slovenská ul. | Korunovanie Panny Márie | Katovský dom | Kotolňa K-01 | Kotolňa K-01 | kostol sv. Anny | kostol sv. Anny, DON BOSCO | križovatka most | križovatka kojenecký tovar | križovatka Nový sad | kostol Kláštor (Kostol sv. Jána Krstiteľa) | Križovatka | Kamenný most | Kotolňa, futbalový štadión, Kessel, Xawax | križovatka pamätník Vďaky a priateľstva | Kolibrík penzión | Kacvinského ulica | Kabinety | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kostol sv. Kríža Bardejov | kostol sv. Anny | kostol sv. Anny | Kotolňa K-06 Bardejov, Pod Papierňou | Kotolňa K-06 Bardejov, Pod Papierňou | Kaderníctvo L.A.M | Kostol svätej Rodiny Bardejov | Kostol sv. Rodiny Bardejov | Komenského- mestská tržnica | Komenského - kruhový objazd | Komenského - kruhový objazd | Komenského 3 | Komenského - autobusová zastávka MHD | Komenského- Základná škola J.A.Komenského | Komenského- ZŠ Komenského, Stomatologická ambulancia | Komenského- Textil Dolly, Lacné liehoviny | Kúpalisko | Kúpalisko Bardejovské Kúpele | Kúpeľný park- SISI | Kúpeľný dom | Kolonáda | Kostol Povýšenia sv. Kríža | Kúpeľný park,centrum | Kaplnka Božieho Milosrdenstva,sidl.Družba | Komenského- basketbalové ihrisko | Kesel | Kaviareň | Kolonáda | Kino Žriedlo | Kalpnka, Mníchovský potok | Kaplnka | KIA MOTORS | Kostol sv. Anny | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov |
Share |