Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Kostl. sv. Kriza, Kalvariia Bardejov
Kostl. sv. Kriza, Kalvariia Bardejov
Kalvaria Bardejov, kostol sv. Kriza
Kalvaria Bardejov, kostol sv. Kriza

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Kostol sv. Kríža Bardejov

Kostol sv. Kríža

Pri stavaní tejto Kalvárie bola príkladnou oduševnenosť a horlivosť bardejovských obyvateľov. Na výstavbe Kalvárie sa zúčastnili takmer všetci bardejovskí remeselníci, katolíci i nekatolíci, a prácu konali zväčša zadarmo. Nádenícka práca tu bola pre každého. Po celý dlhý čas tejto výstavby bolo vidieť kopať, vynášať na horu tehly a kamene, fúrikovať a vykonávať mnohé ďalšie pomocné práce bohatých i chudobných, mladých i starých, pánov i panie so svojími služobnými. Každý pracoval zadarmo, takže nádenícka práca nestála ani krajciar. Bola to zriedkavá obetavosť. Púte (odpusty) sa tu konali trikrát v roku: v nedele po sviatkoch Nájdenia a Povýšenia sv. Kríža a v nedeľu po spomienke na Máriu Magdalénu. K týmto slávnostiam udelil pápež Pius IX. dňa 27. 1. 1869 odpustkové povolenie na získanie plnomocných odpustkov pre všetkých, ktorí v tieto dni navštívia Kalváriu, vyspovedajú sa, prijmú sviatostného Spasiteľa a v kostole alebo niektorej kaplnke sa pomodlia na úmysel Svätého Otca za odstránenie rozkolov a za jednotu sv. Cirkvi. Do dvojvežového kostola vedú troje dverí. V kostole je iba jeden oltár s jedným obrazom. Predstavuje snímanie Pána Ježiša z kríža. Kalvárske obrazy (aj v kaplnkách) maľoval maliar N. Gavalier. Na prednom parapete chóru je umiestnená pamätná doska tvorcovi a zakladateľovi Kalvárie, pochovanému v hrobke pod svätostánkom kostola:
OPERA AC MUNIFICENTIA
EDUARDI KACZVINSZKY
ABBATIS ARCHIDIACONI ET PAROCHI LOCALIS
PIISQUE OBLATIS FIDELIUM AEDIFICATA
EST ECCLESIA ET AEDICULAE IN MONTE CALVARIAE
MDCCCLXIX
FUNDATOR MORTUUS 1888 FEBRUARII 22

(Pričinením a veľkorysosťou Eduarda Kaczvinszkého, opáta, arcidekana a miestneho farára, z milodarov veriacich bol na hore Kalvárii postavený kostol a kaplnky v r. 1869. Zakladateľ zomrel 22. februára 1888.) Po 50 rokoch existencie kalvárskeho kostola bolo treba prikročiť k jeho veľkej oprave. Kostol bol časom i 1. svetovou vojnou veľmi zničený. Opravy sa vtedy ujal nový farár Gejza Žebrácky. Oprava sa uskutočnila v r. 1920 – 1921. Bol opravený krov, urobila sa nová strecha, nová krytina, nové maľované okná, nový oltárny obraz, nová maľba kostola. Kostol bol opatrený novými zvonami, keďže staré, pôvodné zvony boli zrekvirované vo vojne v r. 1915.
V piatich oknách boli tieto obrazy: Srdce Pána Ježiša; Srdce Panny Márie; sv. Egídius, patrón mesta Bardejova; sv. Mária Magdaléna, patrónka Kalvárie a Baránok Boží. (Okná boli pred terajšou poslednou opravou v značne poškodenom stave, nápisy okien boli úplne zničené. Z torza nápisu okna sv. Egídia sa dalo dočítať, že celý kostol bol za pôsobenia dekana Gejzu Žebráckeho opravený v r. 1921. Maľované okná boli darmi jednotlivých rodín v meste. Na strop kostola bol namaľovaný obraz v troch oddeleniach tzv. triptichon, predstavujúci Ježišovo víťazstvo. V prostriedku je kalvársky hrob s anjelmi, na jednej strane je zmŕtvychvstalý Ježiš, zjavujúci sa Márii Magdaléne a iným dvom ženám, na druhej strane Pán Ježiš vystupujúci do neba. Na kostolnej veži bola vyobrazená najhroznejšia udalosť sveta – ukrižovanie Bohočloveka na jeruzalemskej Kalvárii. Kostol maľoval prešovský maliar Ján Koch, nástenné a stropné obrazy maľoval umelec Maximilián Kurth z Berlína. Oprava stála vtedajších 90 000 Kč, vnútorná výzdoba stála vyše 50 000 korún. Na opravu kostola bola urobená zbierka. Obnos zložili bardejovskí i okolití katolíci z celého okresu, ba i z farností mimo okresu. Najviac však prispeli americkí rodáci, z ktorých Ján Gajdoš vyzbieral čiastku na nové zvony. Posviacka zvonov, spojená s veľkou slávnosťou bola 26. 5. 1921. Zvony boli posvätené pred hlavným oltárom v kostole sv. Egídia a v slávnostnom sprievode vyvezené na Kalváriu. Posvätenie Kalvárie po oprave sa udialo 24. 7. 1921 pri odpustovej slávnosti Márie Magdalény s veľkou oslavou a za veľkej účasti pútnikov. Ďalšia oprava ešte za pôsobenia farára Gejzu Žebráckeho sa uskutočnila v r. 1948. Nové prvky však táto oprava nepriniesla. No a súčasná, dalo by sa povedať generálna oprava, ktorej sa ujal bývalý farár a dekan Jozef Jurko tým, že sa urobila nová strecha, nová krytina a maľby, nový obraz, prevyšuje ešte aj opravu z r. 1921.

Vyhliadky na mesto Bardejov

Vyhliadka mesta Bardejov


Neprehliadnite:

Kruhový objazd | križovatka, kostol sv. Anny, Slovenská ul. | Korunovanie Panny Márie | Katovský dom | Kotolňa K-01 | Kotolňa K-01 | kostol sv. Anny | kostol sv. Anny, DON BOSCO | križovatka most | križovatka kojenecký tovar | križovatka Nový sad | kostol Kláštor (Kostol sv. Jána Krstiteľa) | Križovatka | Kamenný most | Kotolňa, futbalový štadión, Kessel, Xawax | križovatka pamätník Vďaky a priateľstva | Kolibrík penzión | Kacvinského ulica | Kabinety | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kostol sv. Kríža Bardejov | kostol sv. Anny | kostol sv. Anny | Kotolňa K-06 Bardejov, Pod Papierňou | Kotolňa K-06 Bardejov, Pod Papierňou | Kaderníctvo L.A.M | Kostol svätej Rodiny Bardejov | Kostol sv. Rodiny Bardejov | Komenského- mestská tržnica | Komenského - kruhový objazd | Komenského - kruhový objazd | Komenského 3 | Komenského - autobusová zastávka MHD | Komenského- Základná škola J.A.Komenského | Komenského- ZŠ Komenského, Stomatologická ambulancia | Komenského- Textil Dolly, Lacné liehoviny | Kúpalisko | Kúpalisko Bardejovské Kúpele | Kúpeľný park- SISI | Kúpeľný dom | Kolonáda | Kostol Povýšenia sv. Kríža | Kúpeľný park,centrum | Kaplnka Božieho Milosrdenstva,sidl.Družba | Komenského- basketbalové ihrisko | Kesel | Kaviareň | Kolonáda | Kino Žriedlo | Kalpnka, Mníchovský potok | Kaplnka | KIA MOTORS | Kostol sv. Anny | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov |
Share |