Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Pod Papierňou 53
Pod Papierňou 53
Pod Papierňou  51,52,53,skolske ihrisko
Pod Papierňou 51,52,53,skolske ihrisko

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Pod Papierňou 1, Kaplnka Božieho milosrdenstva

Kaplnka Družba | Základná škola s materskou školou | Sídl. Družba Bardejov | Ulice na Družbe |

Rímskokatolícka kaplnka na Družbe

Rímskokatolícka kaplnka Božieho Milosrdenstva Rímskokatolícka kaplnka Božieho Milosrdenstva Rímskokatolícka kaplnka Božieho Milosrdenstva Rímskokatolícka kaplnka Božieho Milosrdenstva

Rímskokatolícka kaplnka Božieho Milosrdenstva
Rímskokatolícka kaplnka Božieho milosrdenstva, sídl. Družba

Rímskokatolícka kaplnka Božieho Milosrdenstva
Rímskokatolícka kaplnka Božieho milosrdenstva, sídl. Družba

Základná škola s materskou školou

Pod Papierňou 1, 085 83 Bardejov
Škola otvorila žiakom svoje brány po prvý krát 1.9.1982. Vznikla presťahovaním časti bývalej II.ZDŠ na Hviezdoslavovej ulici do novovybudovaných priestorov na sídlisku Družba. Prvým riaditeľom školy bol p.Andrej Vanta, ktorý spolu so svojimi zástupcami: p.Máriou Frančákovou a p.Pavlom Džmurom stál na čele veľkého pedagogického zboru. Škola mala v tom čase kapacitu 24 tried. Pre novovznikajúce sídlisko s veľkým počtom mladých rodín a školopovinných detí však táto jej kapacita nepostačovala. Preto došlo k dvojsmennosti vo vyučovaní na I.stupni.
Od 1.9.1990 mala škola nové vedenie. Riaditeľom sa stal p. Jozef Tomko. Zástupcami školy boli: p.Gabriela Bijaková, Anna Cimbaľáková,, Anna Slosarčíková. Škola prežíva svoj najväčší rozkvet. Postupne sa zriaďujú nové odborné učebne a ihriská. Vznikla učebňa fyziky, chémie, informatiky, zriadili sa drevodielňa a kovodielňa. Veľký rozkvet nastáva v oblasti športu. Modernizuje sa telocvičňa, vznikajú nové viacúčelové ihriská v areály školy. Pri škole začína pracovať školské športové stredisko zamerané na stolný tenis. Žiaci školy dosahujú výborné výsledky v súťažiach v bastetbale, volejbale, futbale no i turistike.
Od 1.9.1997 do 30.1.1999 sa riaditeľkou školy stáva PaeDr. Mária Pizurová. Po jej boku pracuje ako zástupca školy p.Novotný. V tomto období začína klesať počet žiakov školy nakoľko sídlisko postupne starne. Reformou školstva sa základná škola mení z osemročnej opäť na deväťročnú. Práve ZŠ Pod Papierňou preto počas prechodného obdobia 3 rokov vzdeláva všetkých žiakov novovzniknutých deviatych ročníkov, pre ktorých z kapacitných dôvodov nie je miesto na ich pôvodných školách.
Dňom 1.2.1999 sa mení vedenie školy. Novým riaditeľom sa stáva Mgr. František Pomikala. Vo funkcii zástupcov školy pracujú Mgr.Jozef Dunčák a Mgr.Jozef Dikun.
Naďalej rapídne klesá počet žiakov a tým úmerné aj počet pedagógov. Kým v školskom roku 2000/2001 bolo na škole 19 tried so 426 žiakmi a pracovalo tu 35 pedagogických zamestnancov, v nasledujúcom roku to bolo už len 16 tried s 349 žiakmi a 30 pedagogickými zamestnancami a v roku 2003/2004 už len 15 tried s 333 žiakmi a 28 pedagogickými zamestnancami.
Dňa 1.4.2002 získava škola právnu subjektivitu a od 1.7.2008 vzniká zriaďovacou listinou nový právny subjekt – ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1. Touto skutočnosťou škola štartuje svoju novú etapu života.
Dňa 7.mája 2010 bolo slávnostne otvorené multifunkčné ihrisko, ktoré bude slúžiť žiakom školy,ale ajobyvateľom sídliska a mesta.
V školskom roku 2010/2011 sa začala rekonštrukcia objektu školy spojená s výmenouokien a zatepleným fasády. Budova školy tak získa nový vzhľad.

Sídl. Družba

Ulica


Neprehliadnite:

pomník Juraja Wintera | Prašná bašta | Prezentácia | Pod papierňou 45 | Pod papierňou 45 | Pod Papierňou 48 | Pod papierňou 51 | Pod Papierňou 53 | Pod Papierňou- Škôlka s Materskou školou | Pod Papierňou 55 | Pod Papierňou 56 | Pod Papierňou- pekáreň,mäsiareň | Pod Papierňou- školské ihrisko | Pod Papierňou 57 | Pod Papierňou 55,56,57 | parkovisko pri Renesančnej bašte | Pravouhlá bašta | Prokuratúra | Polícia | Prechod | Prašná bašta, amfiteáter | Prašná bašta, Malá bašta, Hrubá bašta | Prašná bašta | Parkovisko | Pomník Juraja Wintera | Pomník Juraja Wintera | Pomník Juraja Wintera | Partizánska, Gorkého, Mlynská | penzión Kolibrík | penzión Kolibrík | penzión Kolibrík | penzión Kolibrík | Pošta Bardejov | Pod Kalváriou Bardejov | Pod Papierňou - kotolňa K-06 | Pod Papierňou 60,61,62,63 | Pod Papierňou 64,65,66,67 | Pod Papierňou 67,68 | Pod Papierňou - sídlisko Družba | Pod Papierňou 60,61,62,63 | Pod Papierňou - sídlisko Družba | Pod Papierňou 40 | Pod Papierňou 37 | Pod Papierňou 33,34 | Pod Papierňou 65,66 | Pod Papierňou 47 | Pod Papierňou - Potraviny Makos | Pod Papierňou 1, Kaplnka Božieho milosrdenstva | Pod Papierňou 50, ZŠ s MŠ | Pod Papierňou 50 | Pod Papierňou - rodinne domy | Pod Papierňou 80 | Pod Papierňou- Prakticka a Špecialná základná škola | Pod Papierňou- Špecialná základná škola | Pod Papierňou- Špecialná základná škola | Pod Papierňou- Špecialná základná škola | Pod Papierňou- Špecialná základná škola | Pod Papierňou 1- Ihrisko ZŠ s MŠ | Pod Papierňou 55,56,57, parkovisko | Pod Papierňou- Zeleninová búdka | Pod Papierňou 58 | Pod Papierňou 58, MHD | Pod Papierňou- ZS s MS areal | Pod Papierňou - areál ZŠ s MŠ | Pod Papierňou 33 | Pod Papierňou - Makos potraviny, Hostinec ŠARIŠ | Pod Papierňou 9 | Pod Papierňou 13 | Pod Papierňou 1, ZS s MS parkovisko | Pod Papierňou 74 | Pod Papierňou- Makos potraviny | Pod Papierňou 33 | Pod Papierňou 34,35 | Pod Papierňou - sidl. Druzba | Pod Papierňou 37 | Pod Papierňou 41, Detský park | Pod Papierňou - Ihrisko | Pod Papierňou - Detský park | Pod papierňou 1 - basketbalové ihrisko | Pod papierňou 36, sidl. Družba | Partizánska - cintorín sv. Michala | Partizánska- Bocian Komplex, L.A.M kadernictvo, cukraren | Pod Papierňou 32 | Pod Papierňou 27 | Pod Papierňou 20 | Partizánska ulica - Polícia | Pod orechom | Polícia | Pod orechom | Pod Vinbargom - Komplex Dolina | Pod Papierňou 53 | Pod Papierňou 69 | Pod Papierňou 32 | Pod Papierňou | Pod Papierňou 1, parkovisko ZŠ s MŠ | Pod Papierňou- Pekáreň | Penzión František | Pomník ruských vojinov z 1.sv. vojny | Park | Park | Pizzeria Grande,Hotel Ozón | Plasttime - výroba plastových okien a dverí | Pod Papierňou 47 | Pod Papierňou 49 | Pod Papierňou 52 | Pod Papierňou 56- horné parkovisko | Pod Papierňou 57- horné parkovisko | Pod Papierňou 57 | Pod Papierňou 53- pohľad z balkóna | Pod Papierňou 57-pohľad z okna | Pam-Stav Bardejov | Pod Vinbargom Bardejov | penzión Kolibrík | Planetárium | Parkovisko | Parkovisko | Pneuservis, náhradné diely - VK | Pri kríži |
Share |