Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Gorlická- oproti Bardtermu s.r.o.
Gorlická- oproti Bardtermu s.r.o.
Wolkerova- pri 3.ZŠ
Wolkerova- pri 3.ZŠ

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Gorlická

Bardterm s.r.o. Bardejov

Moyzesova 7, Bardejov
Tel.: 054/474 24 81, 474 24 82
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove na svojom zasadnutí dňa 6.9.2001 uznesením číslo 30 / 2001 v časti B schvaľuje založenie obchodnej spoločnosti so 100 % účasťou Mesta Bardejov BARDTERM s.r.o. na správu tepelného hospodárstva mesta peňažným vkladom vo výške 200 tis.Sk a zakladateľskú listinu BARDTERM s.r.o.

Predmet činnosti:
  • výroba tepla
  • výroba elektriny
  • rozvod tepla
  • rozvod elektriny
  • vodoinštalatérske práce
  • plynoinštalatérske práce
  • elektroinštalatérske práce
  • montáž,revízie a opravy meracej a regulačnej techniky podľa zápisu v Obchodnom registri v odd.Sro vo vložke č.13148 / P

Webové sídlo


Neprehliadnite:

Gymnázium Leonarda Stöckela | Gymnázium Bardejov | Gorlická- Potraviny | Gorlická- bloky 1- 8 | Gorlická 10,11 | GutGeselova ulica 10 | GutGeselova 7 | GutGeselova 1 | Gorlická | Gorlická 8 | Gorlická | GutGeselova 8 | Gorlická- Bardterm s.r.o. a Bardbyt s.r.o. | Gorlická - blok 8 | Gorlická 13 | Gorlická 11 | Gorlická 16 | Gorlická 15 | Gorlická 12 | Gymnázium sv. Jána Bosca | Gréckokatolícky chrám zosnutia presvätej bohorodičky | Garáže pod Mihaľovom |
Share |