Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Basketbalové ihrisko, ZŠ s MŠ
Basketbalové ihrisko, ZŠ s MŠ
Pekáreň,Potraviny,ZŠ s MŠ
Pekáreň,Potraviny,ZŠ s MŠ

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Sídlisko Družba- ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1

Základná škola s materskou školou | Kaplnka Božieho milosrdenstva na Družbe | Sídl. Družba Bardejov | Ulice na Družbe |

Základná škola s materskou školou

Z histórie školy

Škola sídli na ul. Pod Papierňou – sídlisko Družba. Do prevádzky bola daná 01.09.1982. Z pôvodnej kapacity 24 tried, bol odčlenený pavilón A ( 12 učební ), čím sa kapacita znížila na 12 klasických tried, 6 odborných učební, 1 knižnica, 14 kabinetov a telocvičňa s príslušenstvom.
Škola má rozsiahle asfaltové a trávnaté plochy s ihriskami. Od r.2010 aj multifunkčné ihrisko.
Prvým riaditeľom sa stal Mgr. Andrej Vanta. Ten tu pracoval pekných a určite krásne prežitých 8 rokov. Po jeho odchode sa stal novým riaditeľom Mgr. Jozef Tomko, ktorý tu od roku 1990 až do roku 1997 zanechával vynikajúce výsledky svojej sedemročnej práce. Jeho nástupcom sa stala PaedDr. Mária Pizurová, ktorú v pozícii riaditeľky v roku 1999 vystriedal Mgr. František Pomikala, ktorý vedie školu dodnes.

Poloha školy

Škola sa nachádza na ulici Pod Papierňou 1 obkolesená okolo celého jej areálu zeleňou v krásnych prírodných podmienkach, škola v tomto období prechádza rekonštrukciou na ktorej boli vykonané práce ako výmena okien a zatepľovacie práce.
Na škole pracuje 16 učiteľov vrátane riaditeľa školy. V jej blízkosti sa nachádzajú potraviny, pekáreň ako aj mäsiareň z ktorých čerpajú potraviny pre školskú jedáleň.
Webové sídlo ZŠ s MŠ: www.zspp.edupage.org

Základná škola s materskou školou, Bardejov Základná škola s materskou školou, Bardejov Základná škola s materskou školou, Bardejov Základná škola s materskou školou, Bardejov Základná škola s materskou školou, Bardejov Základná škola s materskou školou, Bardejov Základná škola s materskou školou, Bardejov Základná škola s materskou školou, Bardejov Základná škola s materskou školou, Bardejov

Kaplnka Božieho milosrdenstva na Družbe

Sídl. Družba

Ulica


Neprehliadnite:

Spojená škola Juraja Henischa | sv. Florián | Spojená škola J. Henischa, dielne praktického vyučovania | SPP | Slovenská sporiteľňa, Daňový úrad | Socha slobody | Spojená škola J. Henischa, telocvičňa | Spojená škola J. Henischa, asfaltové ihrisko | Spojená škola J. Henischa, trávnaté ihrisko | Spojená škola J. Henischa, PK elektro | Spojená škola J. Henischa, parkovisko | Sklad soli, Colnica, Štátny archív | Staré zvony: Urban a Ján | Spojená škola J. Henischa, Jedáleň, kuchyňa Hasppo | Spojená škola J. Henischa, INF 1, INF 2 | Spojená škola J. Henischa, vrátnica | Spojená škola J. Henischa, tenisové ihrisko | Spojená škola J. Henischa, hlavný vchod | Spojená škola J. Henischa, chodba | Spojená škola J. Henischa, Hasppo jedáleň | Sázavského - mestská plaváreň | Sídlisko Družba- ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1 | Sládkovičova 4 | Sázavského ulica - obytný blok | Sázavského ulica - obytný blok | Sázavského - obytný blok 1 | Sázavského - obytný blok | Sídlisko Vinbarg- Základná škola | Saleziáni Don Bosca, Bardejov - Oratórium | Stredná priemyselná škola, SPŠ | Slovenský Červený kríž v Bardejove | Spojená škola Juraja Henischa | Spojená škola Juraja Henischa- parkovisko | Sazávského- bloky | Sazávského 4 | Sazávského 2 | Sazávského-parkoviská | Semafor, zábava pre deti | Semafor, cestná dráha | Semafor zábava pre deti | Semafor, brána | Semafor, príjemne posedenie | Semafor občerstvenie | Semafor posedenie | SPC Bardejov | Strešné krytiny Bardejov | SNAHA | Saleziáni ihrisko | Spojená škola | Stavebniny Bardejov | Suzuki Bardejov | Skanzen | Skanzen Bardejovské Kúpele | Stavebniny Bardejov | Slovnaft - čerpacia stanica Bardejov | Slovnaft, čerpacia stanica | sv. Kríž Bardejov |
Share |