Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Pri Gorlickej ulici
Pri Gorlickej ulici
Tačevská ulica
Tačevská ulica

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Tačevská ulica- Wolkerova ulica

3. Základná škola na Wolkerovej ulici

História našej základnej školy sa začala písať v budove terajšieho Gymnázia L. Stöckela v roku 1961.
Jej brány sa prvýkrát otvorili pre žiakov sídliska na Komenského ulici dňa 3. septembra 1973.
Od 1. apríla 2002 je škola právnym subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov.
Naša škola je dvojpodlažná budova projektovaná na 22 tried, súčasťou ktorej je telocvičňa a školská jedáleň. V areáli budovy sa nachádzajú rozľahlé športové plochy, mestský bazén a oddychové zóny na relaxáciu. V súčasnom období ju navštevuje 646 žiakov, ktorí sa vyučujú v 29 triedach, z toho je 11 na prvom a 18 na druhom stupni.
Na prvom stupni sa žiaci učia v triedach s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka v 2 triedach (4.A, 4.B). Výber žiakov do jazykových tried sa realizuje v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou. Ostatné triedy na I. stupni sa vyučujú podľa školského vzdelávacieho programu. Vyučovanie cudzieho jazyka sme zaviedli už od 1. ročníka vo všetkých triedach. Priemerný počet žiakov v triedach na I. stupni je 23.
Na II. stupni sú 2 triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka (8.C a 9.C), a to s výučbou anglického a nemeckého jazyka. Triedy 5. až 7. ročníka postupujú podľa školského vzdelávacieho programu, kde sa v 5. ročníku učia jeden a v 6. a 7. ročníku dva cudzie jazyky. Jazyková výučba je posilnená hodinami cudzieho jazyka podľa záujmu žiakov v rámci záujmovo-vzdelávacích útvarov cez vzdelávacie poukazy.
V 5. a 6. ročníku máme po dve triedy so zameraním na plávanie, kde žiaci v rámci telesnej výchovy jedenkrát do týždňa navštevujú plaváreň pod vedením skúsených pedagógov. 8. A je trieda so športovou prípravou so zameraním na basketbal. Priemerný počet žiakov v triedach na II. stupni je 24.
V ŠKD sú žiaci zadelení do 6 oddelení.
Škola má dobré technické zázemie, zriadené a účelovo využívané sú tieto miestnosti: jazyková učebňa, chemická a fyzikálna učebňa, učebňa prírodopisu, knižnica, 2 učebne informatiky, dve multimediálne učebne, jedna s možnosťou interaktívnej výučby.
V priestoroch školy máme vlastnú čitáreň a minigalériu výtvarného umenia.
Pitný režim zabezpečuje fontánka s pitnou vodou, automat na nápoje a školský bufet, slúžiace aj zamestnancom školy. Súčasťou školy je aj priestranná školská jedáleň.
Na spojovacích chodbách sú zriadené kútiky oddychu a relaxácie, ktoré využívajú naši žiaci počas prestávok ale aj v rámci záujmovo-vzdelávacích aktivít v mimovyučovacom procese.
Pre športové vyžitie slúži telocvičňa i nové multifunkčné ihrisko, ktoré dostala škola do správy v roku 2010.
Školu navštevujú žiaci z priškolených obcí: z Kobýl, Šiby, Richvaldu a Hervartova. Zastúpené sú aj iné obce okresu. Značnú časť našich žiakov tvoria deti z blízkeho sídliska Pod Papierňou. Osobitnú skupinku tvoria deti z osady Poštárka, s ktorými v škole pracuje rómska asistentka.
Veľmi dobré výsledky dosahujeme vo výučbe cudzích jazykov, a to predovšetkým anglického jazyka, nemeckého a ruského. Naši žiaci sa už niekoľko rokov úspešne umiestňujú na prvých miestach v okresných olympiádach anglického jazyka.
Pekné úspechy sme dosiahli v prírodovedných súťažiach: v biologickej olympiáde, vo fyzike, v matematike, v chémii. Tešia nás pekné výsledky mladých výtvarníkov a športové úspechy basketbalistov a hádzanárov. Máme majsterku Slovenska v skoku do výšky a tretiu v behu na 800 metrov, naši žiaci sú účastníkmi krajských kôl recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Webové sídlo


Neprehliadnite:

tenisové ihriská | Textil | Telocvičňa Bardejov | Tačevská ulica - Potraviny u Rojkovej | Tačevská ulica - Garáže | Tačevská ulica- Wolkerova ulica | Tačevská ulica- pri 3 ZŠ | Tačevská ulica-pri 3.ZŠ | Tržnica | Tačevská ulica- rázcestie pri zástavke | Tačevská ulica-obytný blok 24 | Tačevská ulica-obytný blok 22 | Turistická cesta | Teplovodné potrubie- Bioenergy | Tačevská-ihriská | Tačevská-ihriská, bytovky | Tačevská 23-pri parkovisku | Tačevská-pod blokom 23 | Tačevská-Materská škôlka | Tačevská-bloky | Tačevská-Potraviny pri parkovisku | Tačevská-pri detskom parku | Tačevská pri škôlke | Tačevská-materská škôlka | Tačevská - škôlka | Tačevská- medzi blokmi | Tačevská 24 | Tačevská-Pohostinstvo ŠARIŠ | Tenis Cafe | Teniskové ihriská | Teniskové ihriská | Topa SPORT | TESCO- Štefánikova,pohľad zo strechy | TESCO- Štefánikova,bilboard | TESCO- pohľad zo strechy | TESCO- schodište na strechu |
Share |