Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
ZŠ Vinbarg, ul. Jána Švermu, sídl. Vinbarg Bardejov
ZŠ Vinbarg, ul. Jána Švermu, sídl. Vinbarg Bardejov
ul. A. Svianteka, sídl. Vinbarg Bardejov
ul. A. Svianteka, sídl. Vinbarg Bardejov

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Andreja Svianteka 25

Andrej Sviantek

Bardiovčan bol Andrej Sviantek. Mesto Bardejov pri oslavách oslobodenia mesta z roku 1945 akoby nerado pripomínalo Bardiovčana, ktorý tiež len pár týždňov pred skončením II. svetovej vojny zahynul za záhadných okolností. Ľ. Sýkora, majúc oveľa viac poznatkov o tejto tragickej epizóde, na A. Švianteka v časopise „Obranca vlasti" č. 21 na str. 4 spomína: „Mal bystrý postreh a bol mimoriadne nadaný. Charakter mal pevný a so zmyslom pre pravdu a spravodlivosť. V roku 1924 viedol robotníctvo ku stávke proti nájomcovi mestskej píly - firme KORN a spol. Krátko po vyhodení z práce na píle, vstúpil do komunistickej strany. I tu medzi členstvom strany si získal nielen obľubu, ale i dôveru. Bol mimoriadne činný v miestnej organizácii a čoskoro sa stal jej predsedom. V roku 1936 sa mal zúčastniť politického školenia v Moskve, kde bol aj pozvaný. V roku 1939 bol daný pod policajný dozor. Hneď v roku 1939 nadviazal styk s ilegálnymi pracovníkmi v Prešove. V Kežmarku sa spojil so súdruhom Krajňákom.
Koncom roku 1939 bol ustanovený za okresného vedúceho Komunistickej strany v ilegalite pre Bardiovsky okres. Obozretne a presvedčivo riadil činnosť v ilegalite so spoľahlivými a oddanými spolupracovníkmi - Bardiovčanmi. Až do septembra 1943, kedy ho agenti UŠB dopadli, zaistili a odviedli do Prešova. Počas vyšetrovania a mučenia sa držal statočne - nezradil. 15. marca 1944 bol eskortovaný do Ilavy. Na zákrok Červeného kríža v Bardiove bol 13. júla 1944 z Ilavy prepustený." ...
„Červená armáda sa blížila. Odbojová činnosť v tomto čase a spolupráca s partizánskym oddielom si vyžadovala nezlomnú vôľu a pevný charakter. Ten A. Sviantekovi nechýbal. Po celý august r. 1944 držal styk so štábom a jednotlivými partizánskymi oddielmi a spojkami zahraničnej partizánskej brigády pplk. Viktora Alexandro-viča Karaseva. Koncom augusta, keď partizánska brigáda bola v plnej činnosti, spolupracovník Bomba ho upozornil, že má byť znova zaistený. Odobral sa k partizánskej brigáde, ktorá vtedy táborila v okolí Kríže - Livovská Huta. I tu uprostred partizánskej brigády a bojov bol A. Sviantek nielen partizánskym, ale i nekompromisným bojovníkom" - a to sa mu asi nevyplatilo. Pravdepodobné nezhody o predstavách politického života po oslobodení Bardiova, ktoré mali mať inú cestu, než ako si to predstavoval A. Svientek, odchádza. „Naposledy sa 6. septembra 1944 stretol v Livovskej Hute so straníckymi pracovníkmi (nie spolupracovníkmi). Odchádzajúc smerom z Livova do Olejnikova po ceste s jedným partizánskym spolubojovníkom padol v boji za vlasť a slobodu i sociálnu spravodlivosť pri kaplnke na „Priehybe." Jeho partizánsky spoločník bol priklincovaný k stromu pri kaplnke. Zlotrilí vrahovia neušetrili svojich protivníkov ani po smrti."
Andrej Sviantek s neznámym spolumartýrom z cintorína v Livove boli po vojne exhumovaní a ich telesné pozostatky z podnetu Bardiovčanov boli uložené v Parku slobody so zvečnením ich pamiatky skromným náhrobníkom."
Tak ako Ľ. Sýkora vo svojom príspevku poctil Bardiovčana Andreja Švianteka krátkym, no výstižným konštatovaním slov z matičnej hymny: „Koho dar nezvedie, hrozba neskloní, tomu moja pieseň slávou zazvoní". Tak si ho pripomíname aj dnes. Zazvoní aj v Meste Bardejove?

Zdroj: http://www.rusin.sk/index.php?ID=4504&l=sk

Ulica


Neprehliadnite:

autor PANOMIO | Amfiteáter Bardejov | Amfiteáter, Horná brána | Autobusová, železničná stanica | Autobusová, železničná stanica, Spojená škola | amfiteáter, Horná brána, kamenný most | amfiteáter, 5 oblúkový most | Abon elektro, Mlynská 1 | Archívna bašta | Archívna bašta (Severná bašta) | Autobusová doprava SLIVTOUR | autor projektu Panomio, Ing. František Haluška | Úsek technicko-ekonomickej činnosti | AULA, budova Spojenej školy J. Henischa | AB centrum- Pošta 3 | AB centrum - Makos, Pošta 3 | AB centrum- CBA,Makos,Niké,Hostinec Žaba | AB centrum- Žaba | AB centrum- Komenského ulica | AB centrum- Komenského ulica | AB centrum- Zmrzlina,Imbiss Mix,CBA potraviny | Andreja Svianteka 25 | Andreja Svianteka 14 | Andreja Svianteka 7 | Andreja Svianteka- Pošta 4 | Andreja Svianteka 7,8,9 | Andreja Svianteka 9,10 | Andreja Svianteka - 1, Kotolňa K-10 | Andreja Svianteka 18 | Andreja Svianteka 15 | Andreja Svianteka 12 | Andreja Svianteka- obytné bloky | Andreja Svianteka- ihrisko | Andreja Svianteka- ihrisko | Andreja Svianteka- basketbalové ihrisko | Andreja Svianteka- detský park | Autobusy | Arkáda Bardejov - STEAK HOUSE | Arkáda Bardejov - terasa | Autobusová stanica | Autobusová stanica | Autobusová stanica | Autobusová stanica |
Share |