Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Sídl. Vinbarg Bardejov, J. Švermu
Sídl. Vinbarg Bardejov, J. Švermu
Sídl. Vinbarg Bardejov, A. svianteka
Sídl. Vinbarg Bardejov, A. svianteka

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


ul. Pod Vinbargom Bardejov

Gréckokatolícka farnosť Vinbarg | Chrámy v Bardejove | Ulice na Vinbargu |

Rímskokatolícka cirkev Vinbarg | Rímskokatolícka farnosť Vinbarg |

Gréckokatolícka farnosť

Sídl. Vinbarg

Gréckokatolícka farnosť bl. P. P. Gojdiča a Vasiľa Hopku Bardejov

Pre naše malé spoločenstvo v Bardejove na Vinbargu je tento chrám veľmi potrebný.
Je to super dielo, ktoré bude slúžiť na modlitby aj za tých, ktorí ho akýmkoľvek spôsobom podporia!
Kontakt:
GKFÚ Bardejov - Vinbarg,
A. Svianteka 7, 085 01 Bardejov
-
054/4746857
0911 811 275
Webové sídlo

Posviacka základného kameňa na sídlisku Vinbarg

V sobotu 13. novembra na sviatok sv. Jána Zlatoústeho, konštantínopolského arcibiskupa, sa uskutočnila milá slávnosť posviacky základného kameňa nového farského chrámu Bardejov-Vinbarg. Tento chrám bude zasvätený našim dvom blahoslaveným hieromučeníkom Pavlovi Petrovi Gojdičovi OSBM a Vasiľovi Hopkovi. Slávnosť sa začala o 10:00 hod. v priestoroch základnej školy Bardejov-Vinbarg, kde je zriadená kaplnka. Hlavným slúžiteľom bol náš najosvietenejší arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Ďalšími vzácnymi hosťami boli emeritný pomocný pražsky biskup Ján Eugen Kočiš, vicerektor kňazského seminára Jozef Urvinitka, miestny protopresbyter Jozef Zorvan, ceremoniár arcibiskupského úradu Martin Chudík, za Rímskokatolícku cirkev miestny farár Ivo Štofej a ďalší kňazi. Slávnosti sa zúčastnili ďalší vzácni pozvaní hostia, primátor Bardejova MUDr. Boris Hanuščak so svojím sprievodom, poslanec Prešovského samosprávneho kraja Pavol Ceľuch, riaditeľ ZŠ Mgr. Peter Maslej, riaditeľ domova dôchodcov Ing. Jozef Ribovič a naši veriaci.
Vladyka Ján v homílii pripomenul aké je dôležité mať vlastný chrám. Začínate stavať nový chrám pre Boha. Stavajte ho s láskou pre Boha, pre ľudí, veriacich tohto sídliska. Pán vás v ňom bude kŕmiť telom a krvou. A za spásu všetkých ľudí dáva svoj život ako dobrý pastier. Chrám je miestom na odovzdanie viery. Je to miesto, aby ho všetci spoznali a my sa máme deliť s ostatnými, ktorí ho nepoznajú. Aj tie ovečky čo nie sú z jeho ovčinca, majú možnosť prísť do chrámu a počuť jeho hlas.
Po skončení svätej liturgie otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak odovzdal ďakovný list pánovi primátorovi Borisovi Hanuščakovi a poďakoval mestskému zastupiteľstvu za ich veľkú pomoc a ústretovosť. Ďalšie poďakovanie patrilo pánovi Andrejovi Sasarakovi z farnosti a miestnemu duchovnému otcovi. Celu slávnosť svojím spevom doprevádzal Zbor sv. Romana Sladkopevca z Prešova (bohoslovci). Na záver miestny duchovný otec Floro Potočňák poďakoval otcovi arcibiskupovi za odslúženie svätej liturgie, posvätenie základného kameňa a ostatným vzácnym hosťom za ich účasť.

Chrámy v Bardejov

Ulica


Neprehliadnite:

ul. Sládkovičova | ul. Nábrežná, ul. Fučíkova | ulica Nábrežná 19 20 21 Blok 13 | ulica Nábrežná 21 20 19 Blok 13 | ul. Přerovská | ul. Kúpeľná kostol sv. Anny | UniCredit Bank Bardejov | UniCredit bank | ulica Františkánov | ulica Nábrežná Blok 11 | ul. Kellerova, Privat | ul. Fučíkova | ul. Kutuzovova, Kesel, XAWAX | ulica Nábrežná Blok 12 | ul. Toplianska, Garáže | ul. Toplianska | ul. Toplianska | ul. Toplianska | ul. Toplianska | ul. Toplianska | ul. Kutuzovova | ul. Toplianska | ul. Štefánikova | ul. Štefánikova | ul. Kutuzovova | ul. Kutuzovova | ul. Nábrežná Bardejov | ulica Nábrežná Bardejov | ulica Nábrežná | ul. Toplianska | ul. Kacvinského Bardejov | ul. Kacvinského Bardejov | ul. Kacvinského Bardejov | Ulica Partizánska - Potraviny u Rojkovej | Ulica Partizánska - Bocian Komplex | Ulica Partizánska - bocianie hniezdo | ul. Pod Vinbargom Bardejov | ul. Pod Vinbargom - parkovisko | ul. Pod Vinbargom Bardejov | ul. Pod Vinbargom Bardejov | ul. Svätého Jakuba | ul.Štefánikova- Sklady SAKMER | ul. Jozefa Grešáka - Lekáreň, Cukráreň, Šariš | ul.Laca Novomeského 1 | ul.Laca Novomeského 5,6 | ul. Laca Novomeského 14 | ul.Duklianska,cesta I/77 | ul. Kapitána Nálepku | ul. Kapitána Nálepku | ul. Kapitána Nálepku | ul. Kapitána Nálepku, križovatka | ul. Starý Blich | ul. Starý blich | ul. Starý blich | ul. Starý blich | ul. Fráňa Kráľa | ul. Svätého Jakuba | ul. Puškinova | ul. Kúpeľná Bardejov | ul. Kúpeľná Bardejov | ul. Kúpeľná Bardejov | ul. Kúpeľná Bardejov | ul. Toplianska Bardejov |
Share |