Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Komplex Dolina Bardejov
Komplex Dolina Bardejov
Tenisové ihriská, ul. Kutuzovova
Tenisové ihriská, ul. Kutuzovova

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Kostol svätej Rodiny Bardejov

Saleziáni Bardejov | Kostol sv. Rodiny Bardejov |

Saleziáni Don Bosca | Rímskokatolícka farnosť Svätej Rodiny | Kostol sv. Rodiny
Sídl. Vinbarg Bardejov

Saleziáni Bardejov

Povedali v Bardejove na Vinbargu:

Otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč:
„Prejavujem vám všetkým úprimnú vďačnosť za to, že sme sa dnes dostali do takej situácie tu na Vinbargu, kedy môžem požehnať Pastoračné centrum pre mládež. Ešte nie je celkom dokončené, ale verím, že všetci priložíte ruku k dielu a toto centrum primerane upravíte. Vyjadrujem vďačnosť všetkým sponzorom, dobrodincom. Naši chlapci a dievčatá to dnes ľahké nemajú. Lákadlá sú na každom kroku. A preto toto centrum má slúžiť na to, aby sa udržali ako poctiví, čestní ľudia a zároveň aj dobré deti svätej Cirkvi. Ďakujem a zároveň žičím, aby toto pekné dielo vzrastalo a prekvitalo.“

Provinciál saleziánov don Štefan Turanský:
„Pred dvoma rokmi sme povedali, že ak bude treba, tak prídeme na toto sídlisko. Tešíme sa, že sme tu, že môžeme slúžiť miestnej cirkvi, že môžeme prinášať našu charizmu, že sa môžeme venovať mládeži a rodinám. Veríme, že Boh požehná toto dielo. Ako vidíme, toto dielo je tak ako Valdocco, ešte to nie je dokončené. Don Bosco, keď začal stavať, nemal peniaze a silne dôveroval Božej prozreteľnosti. Aj my veríme, že Boh požehnal a aj naďalej žehná toto dielo.“

Zástupca Farskej a ekonomickej rady a rodičov Ján Matta:
„Keď pred desiatimi rokmi vznikla táto farnosť, vznikala ako mesto na návrší. Tým hlavným bol vtedy novopostavený kostol. Neskôr, o dva roky, sme začali stavať toto centrum, dnes saleziánske oratórium. Išlo to pomaly, pretože financií bolo málo. Postavili sme hrubú stavbu, vnútorné omietky, elektroinštaláciu, vodu. A vďaka tomu, že pred rokom do farnosti prišli saleziáni dona Bosca dnes môžeme tento dom, toto saleziánske oratórium, otvoriť. V mene svojom aj v mene všetkých veriacich chcem vysloviť také presvedčenie, že tento dom bude slúžiť pre požehnanie nie iba tohto sídliska ale aj celého mesta. Tu mi tak trošku napadá symbolika zajtrajšej misijnej nedele. Všetci tí, ktorí chodia do tohto kostola a budú chodiť aj tu do tohto domu, budú takými misionármi pre toto sídlisko i pre toto mesto.“

Kostol svätej Rodiny Bardejov

Kostol sv. Rodiny Bardejov
Kostol sv. Rodiny Bardejov

Kostol sv. Rodiny Bardejov
Kostol sv. Rodiny Bardejov

Ulica


Neprehliadnite:

Kruhový objazd | križovatka, kostol sv. Anny, Slovenská ul. | Korunovanie Panny Márie | Katovský dom | Kotolňa K-01 | Kotolňa K-01 | kostol sv. Anny | kostol sv. Anny, DON BOSCO | križovatka most | križovatka kojenecký tovar | križovatka Nový sad | kostol Kláštor (Kostol sv. Jána Krstiteľa) | Križovatka | Kamenný most | Kotolňa, futbalový štadión, Kessel, Xawax | križovatka pamätník Vďaky a priateľstva | Kolibrík penzión | Kacvinského ulica | Kabinety | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kostol sv. Kríža Bardejov | kostol sv. Anny | kostol sv. Anny | Kotolňa K-06 Bardejov, Pod Papierňou | Kotolňa K-06 Bardejov, Pod Papierňou | Kaderníctvo L.A.M | Kostol svätej Rodiny Bardejov | Kostol sv. Rodiny Bardejov | Komenského- mestská tržnica | Komenského - kruhový objazd | Komenského - kruhový objazd | Komenského 3 | Komenského - autobusová zastávka MHD | Komenského- Základná škola J.A.Komenského | Komenského- ZŠ Komenského, Stomatologická ambulancia | Komenského- Textil Dolly, Lacné liehoviny | Kúpalisko | Kúpalisko Bardejovské Kúpele | Kúpeľný park- SISI | Kúpeľný dom | Kolonáda | Kostol Povýšenia sv. Kríža | Kúpeľný park,centrum | Kaplnka Božieho Milosrdenstva,sidl.Družba | Komenského- basketbalové ihrisko | Kesel | Kaviareň | Kolonáda | Kino Žriedlo | Kalpnka, Mníchovský potok | Kaplnka | KIA MOTORS | Kostol sv. Anny | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov |
Share |