Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Jána Grešáka 15, Boss Club, Vinbarg Bardejov
Jána Grešáka 15, Boss Club, Vinbarg Bardejov
Rímskokatolícka farnosť Svätej Rodiny, Vinbarg Bardejov
Rímskokatolícka farnosť Svätej Rodiny, Vinbarg Bardejov

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Kostol sv. Rodiny Bardejov

J. E. Mons. Alojz Tkáč | Farnosť sv. Rodiny | Saleziáni Bardejov|

Rímskokatolícka farnosť Bardejov

Farnosť sv. Rodiny

Sídl. Vinbarg

J. E. Mons. Alojz Tkáč

(* 2. marca 1934 v Ohradzanoch)

J. E. Mons. Alojz Tkáč Aby bolo lepšie postarané o duchovné potreby veriacich, rozhodol sa Košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, na žiadosť miestnych duchovných pastierov a po vypočutí mienky kňazkej rady, erigovať novú farnosť v Bardejove.
Dekrétom č.304/97 zo dňa 1. 7. 1997 bola zriadená nová farnosť sv. Rodiny v Bardejove na sídlisku Vinbarg. K farnosti bude prislúchať filiálka Bardejovské kúpele. Bardejov - Vinbarg a Bardejovské kúpele prestávajú byť filiálkami farnosti Bardejov.

Dňa 24. 7. 1997 Mons. Alojz Tkáč, ako nadriadená inštancia, ktorá má právo kreovať, meniť a rušiť osoby s právnou subjektivitou osvedčil, že Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - Vinbarg má právnu subjektivitu. Jej štatutármyn predstaviteľom sa stal vdp. Mgr. Imrich Tóth, administrátor.
Dňom 1. 12. 1998 bol ustanovený vdp. Mgr. Imrich Tóth farárom so všetkými právami a povinnosťami vo farnosti Bardejov - Vinbarg. Do služby farára ho uviedol pán dekan Jozef Jurko, v zmysle kán. 527, liturgickým obradom vo farskom kostole.

Saleziáni

My – Saleziáni dona Bosca – sme spoločenstvo ľudí/rehoľníkov, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých. Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka.
Naše spoločenstvo založil taliansky kňaz Ján Bosco a cirkev nás definitívne potvrdila ako rehoľnú spoločnosť v roku 1874, keď bol schválený prvý štatút – Stanovy. Svoje zasvätenie prežívame v dvoch navzájom dopĺňajúcich sa formách: salezián kňaz a salezián koadjútor - laik.
Tak ako don Bosco dávame prednosť chudobnej, opustenej a ohrozenej mládeži, ktorá potrebuje byť viac milovaná a evanjelizovaná. Snažíme sa prilákať mladých, cez hru a šport, nenápadne byť ich vychovávateľmi a ukazovať im pravé kresťanské hodnoty.
Aktuálne má naša Spoločnosť 16 000 členov v 96 provinciách na všetkých kontinentoch. Na Slovensku pôsobíme od roku 1924.
V Bardejove Saleziáni pôsobia od roku 1987. Do pádu komunizmu pôsobili v tajnosti a stretávali sa s mladými na bytoch u rôznych dobrodincov. V roku 1990 dostali do správy kostol Sv. Anny a kúpili budovu škôlky na Kelerovej 7, kde bol saleziánsky dom a oratórium. V tom istom čase Saleziáni pracovali aj v rómskej osade na Poštárke, kde v priebehu rokov rozbehli škôlku, základnú školu a postavili kaplnku sv. Zefirína. V roku 2005 im bola zverená správa farnosti sv. Rodiny na Vinbargu.
V súčasnosti Saleziáni v Bardejove pôsobia medzi rómami na Poštárke, spravujú kostol sv. Anny a Farnosť sv. Rodiny na Vinbargu, kde sa nachádza aj saleziánske oratórium.

Webové sídlo

Ulica


Neprehliadnite:

Kruhový objazd | križovatka, kostol sv. Anny, Slovenská ul. | Korunovanie Panny Márie | Katovský dom | Kotolňa K-01 | Kotolňa K-01 | kostol sv. Anny | kostol sv. Anny, DON BOSCO | križovatka most | križovatka kojenecký tovar | križovatka Nový sad | kostol Kláštor (Kostol sv. Jána Krstiteľa) | Križovatka | Kamenný most | Kotolňa, futbalový štadión, Kessel, Xawax | križovatka pamätník Vďaky a priateľstva | Kolibrík penzión | Kacvinského ulica | Kabinety | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kostol sv. Kríža Bardejov | kostol sv. Anny | kostol sv. Anny | Kotolňa K-06 Bardejov, Pod Papierňou | Kotolňa K-06 Bardejov, Pod Papierňou | Kaderníctvo L.A.M | Kostol svätej Rodiny Bardejov | Kostol sv. Rodiny Bardejov | Komenského- mestská tržnica | Komenského - kruhový objazd | Komenského - kruhový objazd | Komenského 3 | Komenského - autobusová zastávka MHD | Komenského- Základná škola J.A.Komenského | Komenského- ZŠ Komenského, Stomatologická ambulancia | Komenského- Textil Dolly, Lacné liehoviny | Kúpalisko | Kúpalisko Bardejovské Kúpele | Kúpeľný park- SISI | Kúpeľný dom | Kolonáda | Kostol Povýšenia sv. Kríža | Kúpeľný park,centrum | Kaplnka Božieho Milosrdenstva,sidl.Družba | Komenského- basketbalové ihrisko | Kesel | Kaviareň | Kolonáda | Kino Žriedlo | Kalpnka, Mníchovský potok | Kaplnka | KIA MOTORS | Kostol sv. Anny | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov |
Share |