Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Radničné námestie Bardejov
Radničné námestie Bardejov
Radničné námestie Bardejov
Radničné námestie Bardejov

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


bazilika sv. Egídia

bazilika minor sv. Egídia | Imrich Steindl | Teofil Stanzel | stará radnica | arkier | staviteľ Majster Alexander | Majster Pavol z Levoče | Pastofórium

bazilika minor sv. Egídia

je trojloďová bazilika s polygonálnou svätyňou, sakristiou, dvoma kaplnkami a vstavanou vežou na západnej strane. Historické dokumenty z roku 1427 uvádzajú, že pôvodný kostol bol súčasťou kláštora radu Cistercitov. S výstavobou kostola sa začalo zrejme už v 14. storočí, už listiny z roku 1320 uvádzajú, že Bardejov mal mestského farára. Súčasná podoba baziliky sa začala tvoriť v 15. storočí. Kostol prešiel viacerými prestavbami. Statiku veže kostola narušilo za toto obdobie viacero požiarov. Preto bola vystavaná zvonica mimo veže a boli do nej premiestnené zvony. Tá sa však nezachovala. Ani to nepomohlo a veža sa po zemetrasení 29. 1. 1725 a následnej silnej búrke zrútila. Katastrofálny požiar v roku 1878 zničil zastrešenie kostola. Vnútorné zariadenie našťastie ostalo neporušené a bazilika bola zreštaurovaná v rokoch 1879-1899 podľa projektov I. Steindla.

Imrich Steindl

(* * 29. október 1839, Budapešť - † 31. august 1902, Budapešť)

Imrich Steindl - bol maďarský architekt a reštaurátor.
Preslávil sa najmä svojou neogotickou tvorbou, ktorej stopy sú výrazné vo veľkej miere aj na Slovensku. Jeho najznámejším dielom je budapeštiansky parlament.
Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí aj rekonštrukcia a dostavba bardejovského kostola sv. Egídia r. 1878 - 1899.

Bazilika je 50m dlhá a 31m široká. Veža patrí k najvyšším na Slovensku, má výšku 76m. Je šesťposchodová, na štvrtom poschodí je zvonica, v ktorej sú umiestnené 3 zvony - nové: Ján a Urban a pôvodný zvon Signum, vyrobený v roku 1625. Pôvodné zvony Ján a Urban sú osadené pred bazilikou. Na šiestom poschodí veže je vyhliadka.

V interiéri kostola sa zachovalo 11 gotických krídlových oltárov v pôvodnom usporiadaní, čo je dnes svetovým unikátom, gotické Pastofórium, mohutná Golgota, bronzová krstiteľnica, patronátne lavice a štallá, luster, liturgické potreby a mnoho ďalších remeselných diel. Všetky otáre v bazilike sú mimoriadne vzácne. O oltáre sa v stredoveku starali členovia cechov. O najkrajší a najhonosnejší oltár v chráme - Oltár Narodenia Pána sa napr. staral cech tkáčov. V tom čase jeden z najbohatších, ročne sa v meste utkalo 250000 lakťov originálneho plátna nazývaného Bardejovské bakačiny. Neogotický hlavný oltár baziliky vznikol v roku 1888. Má 17 metrov a je najvyšším neogotickým oltárom na Slovensku. Oltár je skriňový, pozostáva z predely, hlavnej oltárnej skrine s dvojitými krídlami a z mohutného štítu, ktorý tvorí: stĺporadie, druhá oltárna skriňa, bočné nadstavby a ústredný nadstavec štítu. V strede sa nachádza plastika sv. Egídia, po stranách sv. Štefana a sv. Ladislava. Na tabuliach sú maľby zobrazujúce život sv. Egídia. Autorom malieb je J. Aggházy.
Jednou z dominánt baziliky je aj organ z roku 1906 umiestnený na chóre. Svojou funkčnosťou, architektonickým prevedením a mohutnosťou patrí k najkrajším starobylým umeleckým dielam.

Teofil STANZEL

(* asi 1475 Bardejov – † asi 1531 Poľsko)

Teofil STANZEL - Pôsobil v Bardejove,

v rokoch 1507-1523 v Levoči,
neskôr v poľskom Bieczi a Jaroslavi, ale tiež v Prešove a Košiciach.
Patril medzi maliarov, ktorých poveroval prácami Majster Pavol z Levoče.
V Bardejove sa mu pripisujú
fresky na kostole sv. Egídia
a výjav Posledný súd
v zasadacej sieni bardejovskej radnice.

Osobnosti Bardejova

Stará radnica

Renesančná radnica v Bardejove je dvojpodlažná stavba stojaca na pravidelnom obdĺžnikovom pôdoryse s dlhšou stranou v smere sever-juh. Charakterizujú ju vysoké bočné štíty sedlovej škridlovej strechy a renesančný arkier na jej východnej strane, sprístupňujúci druhé poschodie. Na štíte severnej fasády sú tri vyrezávané okná a mestský znak. Štít južnej fasády dotvára štvorica okien, hodiny a maľované erby mesta a Uhorska. Na vrchole južného štítu stojí postava legendárneho rytiera Rolanda(detail) s halapartňou, symbolického ochrancu mestských privilégií. Okná na všetkých fasádach majú rovnaké tvary.
chlapček
Kamenná výzdoba Radnice: Chlapček na plastike vytŕča holý zadok (legenda) smerom k domu, v ktorom býval richtár.

Arkier

Majster Alexius bol autor arkiera, okien na radnici. Arkier je druh balkóna. Vystupuje na priečelí budovy. Je vytvorený ako uzavretá čať obytného domu, ktorá rozširuje jeho vnútorný priestor.

staviteľ Majster Alexander

(* ? – † ?)

staviteľ Majster Alexander Bardejov Radnicu začal stavať roku 1505 Majster Alexander. Postavil prízemie, ale mestská rada sa už roku 1507 dohodla s Majstrom Alexiom, aby v duchu nastupujúcej renesancie zhotovil okná, portály a na južnej strane radnice pristaval renesančný arkier. Radnicu dostaval až Majster Ján z Prešova, a to roku 1509.
Položil korunnú rímsu so 118 plastikami, vytiahol vysoké neskorogotické štíty a obohatil ich o maliarsku a sochársku výzdobu.
Skvostný arkier zaklenul rebrami v podobe sukovitých konárov.
Na vrchol južného štítu dal postaviť sochu rytiera Rolanda ako symbol kráľovských výsad.

Osobnosti Bardejova

Majster Pavol z Levoče

(* ? – † ?)

Majster Pavol z Levoče - rezbár, sochár, tvorca najvyššieho dreveného oltára na svete, ktorý sa nachádza v levočskom Chráme sv. Jakuba.
Majster Pavol viedol dobre prosperujúcu dielňu. Na vzniku mnohých diel sa podieľali aj jeho spolupracovníci. Posledná písomná zmienka o majstrovi je datovaná v Levoči rokom 1537 a svedčí o tragických momentoch jeho života, keďže sa viaže k vražde spáchanej jeho synom Lukášom a komplicmi na tovarišovi Niklasovi Steyerovi z Krakova. Okrem syna mal Pavol ešte tri dcéry. Jeho život nenapĺňala len umelecká tvorba. Podnikal s vínom a senom, mimo domu vlastnil polia a záhrady, angažoval sa vo verejnom živote ako jeden zo starejších Bratstva Božieho Tela a člen mestskej rady.

Osobnosti Bardejova

Pastofórium

Pastofórium  Pastofórium (z gréckeho slova pastoforion - svätostánok) je ozdobná schránka, ktorá slúžila v stredoveku na prechovávanie Oltárnej Sviatosti. Jej liturgický význam dočasne zanikol po Tridentskom koncile (1545 - 1563), ktorý nariadil, aby sa sviatostné Telo Pána ukladalo do nepevného svätostánku, umiestneného v strednej časti oltára.
 Stredoveké pastofória bývali vyhĺbené v múre, alebo boli prístenné a pevne zabudované. Umiestňovali sa spravidla v blízkosti hlavného oltára, najčastejšie v severnej svätyne. Na Slovensku sú zastúpené rozličné varianty obidvoch základných typov svätostánkov, od ranej gotiky až po renesanciu.
 Bardejovské pastofórium je jedno z najkrajších svojho druhu. Predstavuje honosnejší typ samostatne stojaceho, architektonicky riešeného pastofória v podobe goticky členenej polygonálnej veže, ktorá vyrastá z pevne zabudovaného stĺpového podstavca. V spleti fiál jeho vrchnej časti sú umiestnené aj voľné plastiky, podobne ako v nastavcoch krídlových oltárov.
 Pastofórium bolo zhotovené v roku 1465 Majstrom Štefanom z Košíc, ktorý za to od mestskej rady dostal 35 florénov. Až v roku 1477 ten istý majster vytvoril pastofórium v košickom Dóme sv. Alžbety, preto tvrdenie staršej literatúry (A. Frický, 1976), že bardejovské pastofórum je iba zmenšenou replikou košického, nie je celkom presné.
 Kamenný svätostánok Kostola sv. Egídia sa vyznačuje zvláštnosťou. Na rozdiel od iných významných chrámov, v ktorých sú pastofóriá postavené po ľavej osi svätyne, na tkz. evanjelovej strane, bardejovské je umiestnené vpravo, na strane epištoly, tesne vedľa víťazného oblúka.
 Steny hranolovitej skrine pastofória, do ktorej sa ukladali hostie a bohoslužobné nádoby (monštrancie, kalichy), sú z troch strán opatrené umelecky tepanými gotickými - veľmi precíznou prácou, ocenenou už v roku 1850 na 75 000 zlatých. Nad dvierkami čelnej mreže je umiestnený erbový znak s písmenami K a O, na mreži orientovanej k hlavnému oltáru ozdobná korunka s písmenom M.
 Dôležitú súčasť výzdoby poschodovej nadstavby svätostánku tvoria plastiky. V nikách na nižšej úrovni nadstavby stoja: sv. Jakub Apoštol (s pútnickou palicou ako atribútom), sv. Šimon Apoštol (píla), sv. Dominik (ruženec), sv. Alžbeta (koruna, kniha, kríž). Na poschodí nadstavby sú umiestnené sošky ďalších štyroch svätíc (Katarína, Apolónia, Margita a svätica s knihou). Výzdobu pastofória dotvárajú erby Uhorska a mesta Bardejova.
 Svätostánok je na vrchole ukončený listovou ružicou s vtákom pelikánom, o ktorom sa v minulosti tradovalo, že v prípade potreby sýti svoje mláďatá vlastnou krvou, až sám zomrie. Je to vzácny symbol Krista Vykupiteľa (Nebeského Pelikána), ktorý prelial vlastnú krv za spásu sveta.
 Pastofórium bolo opravované v roku 1957. Uskutočnila sa výmena točivého podstavca a reštaurovanie opotrebovaných (poškodených) kamenných článkov z jeho výzdoby.


Neprehliadnite:

Bardejov most 77-050 | Bardejov most, Bardejovské Kúpele | budova ul. Slovenská 5 | bazilika sv. Egídia | Barčová vila, EDYMAX | bazilika sv. Egídia | Barbakán, Horná brána Bardejov | BardComp, poisťovňa Dôvera | Bardejovské Kúpele | Bardejovské Kúpele | Barterm s.r.o | Bellevue Bardejov | Bocian Komplex, Bardejov, ul.Partizánska | Bývalá škôlka s materskou školou | Bellevue Bardejov | Bellevue Bardejov | Bellevue zastávka Bardejov | Bellevue Bardejov | Bufet, Kúpalisko | Bardejovské kúpele-hlavná príjazdová cesta | Bioenergy Bardejov s.r.o. | Bioenergy Bardejov s.r.o. | Bellevue Bardejov | BETOX Bardejov | Bardejovské Kúpele | Bardejovské Kúpele | Bardejovské Kúpele | Bardejovské Kúpele | Bardejovské Kúpele | Bardejovské Kúpele odbočka |
Share |