Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Dom s podlubím Bardejov
Dom s podlubím Bardejov
Historické centrum Bardejov
Historické centrum Bardejov

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Historické centrum - Radnica Bardejov

radnica | Slobodné kráľovské mesto Bardejov | Šarišské múzeum | Gejza Žebrácky | hrob Gejza Žebrácky

Kalvária Bardejov

Stará radnica

Goticko - renesančná stavba postavená v rokoch 1505 - 1509. Je dielom staviteľov majstra Alexandra a majstra Alexia. Maliarska výzdoba je dielom bardejovského maliara Theofila Stanzela, ktorý namaľoval erby na štítoch radnice a nástennú maľbu Posledný súd v zasadacej miestnosti. Exteriér vymaľoval bardejovský maliar Matej Grünwald. Radnica bola sídlom mestskej rady. Na radnici sa zachovali dve duté mestské miery, ktorými sa meralo pri predaji obilie a strukoviny. Na štíte radnice vyniká plastika rytiera Rolanda. Po obvode celej radnice sú kamenné plastiky predstavujúce remeslá. Pod strieškou renesančného arkiera na východnej strane radnice sú tiež. Je tu aj najkurióznejšia plastika - predstavuje chlapca s hlavou medzi nohami a zadočkom otočeným do námestia. O pôvode tejto plastiky sa traduje, že bola vytvorená jedným z majstrov pod rúškom noci, pretože radní páni nedodržali dohodu o vyplatenej sume za prácu. Chlapček na plastike vytŕča holý zadok smerom k domu, v ktorom býval richtár. V súčasnosti slúži radnica na prezentáciu najhodnotnejších umeleckých exponátov Šarišského múzea - Slobodné kráľovské mesto.

Slobodné kráľovské mesto

Slobodné kráľovské mesto Bardejov je umiestnená v goticko-renesančnej radnici z rokov 1505-1511.
Prezentuje stredoveké dejiny Bardejova od prvej písomnej zmienky z roku 1241 po koniec 18. storočia, jeho hospodársky, spoločenský a kultúrny život.
Kontakt: Budova historickej radnice, Radničné námestie 48, Tel.: +421 54 474 60 38
Najvýznamnejšie exponáty:
  • Oltár sv. Mikuláša z roku 1524,
  • súbor renesančných meštianskych epitafov zo 17. storočia.

Šarišské múzeum

Myšlienka založiť múzeum vznikla už v roku 1897, založené bolo 21. decembra 1903 ako múzeum Šarišskej župy. Prvá historická expozícia bola otvorená 23. júna 1907. Po roku 1945 sa múzeum začalo profilovať ako vlastivedné, zamerané na dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti od praveku po súčasnosť okresov Bardejov, Giraltovce, Svidník a Stropkov. Od roku 1950 sa sústredilo na dokumentáciu bardejovskej mestskej rezervácie.
V súčasnosti dokumentuje historické, prírodné a spoločenské pomery regiónu Horného Šariša.
Spravuje vyše 700 tisíc zbierkových predmetov z rôznych oblastí muzeálnej práce.
Rozsahom svojich zbierok, výsledkami odbornej práce ďaleko presahuje rámec regiónu a zaraďuje sa medzi najvýznamnejšie múzeá na Slovensku.

Gejza Žebrácky

(* 7.1.1869 Prešov – † 7.3.1951 Bardejov)

Gejza Žebrácky - teológ, osvetový a vlastivedný pracovník Po gymnaziálnych štúdiách v rodisku a teologických v Košiciach bol vychovávateľom, potom kaplánom v Solivare a kňazom v Plavči.
Od roku 1912 pôsobil v Bardejove, kde dosiahol významné cirkevné postavenie (pápežský prelát, generálny vikár). Od roku 1924 dlhé roky zastával funkciu starostu mesta.
Pomáhal pri budovaní zbierok Šarišského múzea (vtedy Župné múzeum) a neskôr bol jeho dlhoročným správcom. Svojou činnosťou pomáhal dvíhať životnú úroveň šarišského ľudu. V maďarčine a šarištine písal náučné poľnohospodárske práce. Napísal Sprievodcu zbierkami župného múzea v Bardejove. Za zásluhy o múzejníctvo bol zvolený za podpredsedu Zväzu slovenských múzeí.
Udržiaval blízke vzťahy s Aloisom Jiráskom, robil mu sprievodcu a informátora pri návštevách Bardejova, kde študoval dejové prostredie románu Bratstvo.
V súvislosti s veľkou opravou kostola sv. Kríža na Kalvárii v rokoch 1920 - 1921 zorganizoval farár Gejza Žebrácky veľkú akciu medzi vysťahovalcami z Bardejova a okolia v Amerike.
Z amerických zbierok rodákov z tohto kraja boli v roku 1921 odliate dva nové zvony pre kostol na Kalvárii.
Jeden zo zvonov - zvon Eduard - nesie takýto nápis:

"K úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho z milodarov bardejovských veriacich vysťahovaných do Ameriky, za účinkovania dekana farára Gejzu Žebráckeho odlial ma Oktáv Winter z Brvnova v Čechách v roku 1921."

Osobnosti Bardejova
„Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval, mám pripravený veniec pravodlivosti”

Hrob Gejza Žebracký

hrob Gejzu Žebrackého, Kalvária Bardejov
hrob Gejzu Žebrackého, Kalvária Bardejov

hrob Gejzu Žebrackého, Kalvária Bardejov hrob Gejzu Žebrackého, Kalvária Bardejovhrob Gejzu Žebrackého, Kalvária Bardejov

hrob Gejzu Žebrackého, Kalvária Bardejov
hrob Gejzu Žebrackého, Kalvária Bardejov

hrob Gejzu Žebrackého, Kalvária Bardejov
hrob Gejzu Žebrackého, Kalvária Bardejov


Neprehliadnite:

hotel Artin *** | Hrubá bašta, Malá bašta | Hypernova Bardejov | Hradby, opevnenie mesta, bašta | história, bývalá pošta | Historické centrum - Radnica Bardejov | Historické centrum | Hostinec Garžoľ | Hotel Šport | Hotel Šport | Hasičský a záchranný zbor | Hasiči, kotolňa K-08 | hotel Bardejov | hotel Bardejov | Hotelová akadémia J. Andraščíka | Horná brána, kruhový objazd | Hrubá bašta, Malá bašta | Hrubá bašta | Horná brána, kamenný most | hotel Artin, CBA potraviny | Hviezdoslavova ul., Kozel | Hviezdoslavova ulica | historické centrum, Radničné námestie | Hrubá bašta, Veľká bašta, Červená bašta, Dolná brá | Hviezdoslavova ul., Kláštorská ul., Bikur cholim | Hypernova, KIK Bardejov, parkovisko | Hasppo jedáleň | hotel Artin | Hotel Bellevue | Hotel Bellevue | Hotel Astória | Hotel Astória | Hotel Astória | Hotel Ozón | Herstek- spracovanie dreva | Hotel Šariš, Centrum Šariš | Hotel Sport | Husqarna | Hostinec Šariš |
Share |