Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
ZS Komenskeho Bardejov
ZS Komenskeho Bardejov
ul. Komenskeho Bardejov
ul. Komenskeho Bardejov

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Základná škola J.A. Komenského

Komenského 23 Bardejov

Ak sa človek chce stať človekom, musí sa vzdelávať

História tejto školy sa začala písať spolu s históriou 1. Základnej školy v Bardejove, pôvodne bola táto škola umiestnená v terajšej CZŠ sv, Egídia v Bardejove. Ako mesto rástlo a pribudalo žiakov, bolo potrebné zväčšiť aj kapacitu školy a tak 1. septembra 1977, začal nový školský rok na 1: ZŠ v Bardejove, v novej budove na Komenského ulici. V súčastnosti sa naša škola volá ZŠ na Komenského ulici 23. Vo funkcii riaditeľa školy, ktorí sa starali o rozvoj tejto školy boli títo paní:
  • Juraj Stach, počas rokov 1977- 1980
  • Mikuláš Denis, počas rokov 1980-1989
  • Štefan Kuča, počas rokov 1989- 1991
  • Miroslav Mačej, počas rokov 1991-1993
  • René Medzihradský, počas rokov 1993-1995
  • a znovu Štefan Kuča, od roku 1995 až doteraz
Od 1. apríla 2002 má škola právnu subjektivitu a zriadovateľom školy je mesto Bardejov, čo v praxi znamená, že škola má svoj finančný rozpočet schválený poslancami mesta Bardejov, predtým škola patrila pod okresný úrad a finańčné prostriedky sa rozdeľovali podľa potrieb jednotlivých škôl v okrese.
Škola získala trikrát titul "Škola roka" v rámci športovej oblasti, v roku 2006 a 2007 v súvislosti s tým navštívil školu veľvyslanec USA na Slovensku pán Radolphe M. Vallec.

Ján Amos Komenský

(* 28. marec 1592, Nivnice, Česko – † 15. november 1670, Amsterdam, Holandsko)

Ján Amos Komenský Osobnosť Jána Amosa Komenského patrí k výrazným postavám českej a svetovej kultúry. Jeho myšlienkové dedičstvo je predmetom záujmu nielen českých, slovenských, ale aj zahraničných komeniológov, filozofov, pedagógov, teológov, filológov, literárnych historikov a i. Komenský sa narodil zhruba sto rokov po objavení Ameriky K. Kolumbom. Jeho rozsiahla tvorba svedčí o tom, že sa stal objaviteľom prirodzenosti dieťaťa. Celé jeho dielo, a to nielen vychovávateľské, ale aj filozofický a teologický systém slúži ľudskej prirodzenosti, ktorej reformou školstva, výchovy, poznania, politiky a náboženstva chce zabezpečiť optimálny rozvoj. Po celý svoj život sa usiloval odstrániť všetky formy represie, potláčajúce ľudskú prirodzenosť. Preto navrhuje odstrániť zo škôl ubíjajúce bifľovanie a deklamáciu dlhých textov a najmä upustiť v školách od telesných trestov a bitia žiakov. Školy sa majú zmeniť na „officiny humanitatis“ (dielne ľudskosti). V náboženskej oblasti nikto nemá byť utláčaný pre svoje náboženské presvedčenie, sloboda svedomia má byť obhajovaná ako najvyššia hodnota.

Podľa Komenského je dieťa predmet, ale aj vzor pravej obnovy. Hľa, my dospelí, ktorí len seba pokladáme za ľudí, vás [deti] za malé opice, len seba za múdrych, vás za nerozumných, len seba za výrečných, vás za nemluvňatá, sme odkazovaní do vašej školy! Vy ste nám daní za učiteľov, vaše činy našim za ideál a vzor!


Neprehliadnite:

Základná škola Bartolomeja Krpelca | ZŠ cirkevná sv. Egídia | Zmenáreň Corado | Zlatá Zuzana, hotel Artin, garáže Bardejov | Západná brána Bardejov | Zborovňa, Spojená škola Bardejov | Zlatá Zuzana | Základná škola J.A. Komenského | Základná škola Pod Papierňou 1 | Záhradné centrum | ZŠ s MŠ telocvičňa | ZŠ s MŠ telocvičňa | ZS B. Krpelca Bardejov | ZS B. Krpelca Bardejov | Zberné suroviny | Zastávka MHD, OC Bardejov | Záhradné centrum Bardejov | Záhradné centrum Bardejov |
Share |