Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Hrubá bašta
Hrubá bašta
Školská bašta
Školská bašta

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


obranný systém mesta

Mestské opevnenie | Historické bašty

Osobnosti Bardejova | Pamätihodnosti Bardejova | Veža Bardejov | Radnica Bardejov | Meštianske domy

Z malej slovanskej osady na severovýchodnom Slovensku vyrástlo postupne živé pohraničné mesto, cez ktoré prechádzala jedna z dôležitých obchodných ciest do Poľska.

Bardejovský fortifikačný systém bol jedným z najdokonalejších a najzachovalejších gotických mestských opevnení chrániacich slovenské stredoveké mestá.

Dolná brána Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1352, kedy kráľ Ľudovít I. nariadil pre bezpečnosť mesta obohnať ho hradbami, spevniť baštami a uzavrieť nedobytnými bránami. Koncom 14. storočia stál už po celom obvode mesta kamenný hradobný múr so štyrmi mestskými bránami - Hornou, Prašnou, Dolnou a Šimona Wallu. Neskôr tu renesanční stavitelia uplatnili mnohé fortifikačné prvky, prispôsobené vývoju novej bojovej techniky. Od 18. storočia význam opevnení miest upadol, a tým aj bardejovské opevnenie začalo chátrať, ale nenastala jeho likvidácia. Od 50-tych rokov 20. storočia pokračuje postupná oprava a rekonštrukcia hradieb.

Horná brána Bardejov Talianská brána brána Dolná brána

Mestské opevnenie predstavuje typickú stredovekú fortifikáciu: priekopa naplnená vodou, vysoké bašty, ktorými bol zosilnený hlavný hradobný múr, strelnica a vnútorná ochoz, pričom hlavné vstupy sami osebe boli malými pevnôstkami. Bašty mali kruhovitý, šošovicový a štvorhranný pôdorys. Niektoré boli zastrešené, iné smerom do mesta otvorené. Pomenovanie zodpovedalo ich tvaru a miestu, kde stáli.

Celkom bolo 23 bášt, doteraz sa ich zachovalo 12.
Najväčšia z nich je tzv. Hrubá bašta na juhovýchodnej strane opevnenia. Ďalšími baštami opevnenia sú rad radom: Malá bašta, Horná brána, Prašná bašta, Kláštorná bašta, Školská bašta, Brána Šimona Wallu (Západná), Archívna (Severná) bašta, Renesančná bašta, Dolná brána, Červená (Kráľovská) bašta a Veľká bašta.

Bardejovské mestské hradby zachovali sa najkompletnejšie zo všetkých stredovekých miest na Slovensku a svojím významom sa zaraďujú k európskemu fondu kultúrneho dedičstva.

Dolná brána Dolná brána Dolná brána Dolná brána Dolná brána Dolná brána Dolná brána Dolná brána Dolná brána Dolná brána Dolná brána Dolná brána

Ulica

V blízkosti

Sídliská:

Mestské časti:


Neprehliadnite:

obranný systém mesta | Obchodné centrum, križovatka | Obchodné centrum, parkovisko | Obchodná akadémia | Opevnenie mesta | Opevnenie mesta | Opevnenie mesta, sever | Opevnenie mesta, 14. storočie | Opevnenie mesta, bašty, barbakán | Opevnenie mesta, Renesančná bašta | Opevnenie mesta, sever, škola | Okresný súd | okresný súd, Slovenská sporiteľňa, daňový úrad | Obchodná akadémia Bardejov | OC Bardejov | Obchodné centrum Bardejov |
Share |