Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Korunovanie Panny Márie
Korunovanie Panny Márie
Radničné námestie Bardejov
Radničné námestie Bardejov

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Korunovanie Panny Márie

Korunovanie Panny Márie | rytier Roland | Turisticko informačná kancelária Bardejov | Jozef Grešák

Meštiansky dom na Radničnom nám. č. 26

Goticko-renesančný, upravovaný v 18.storočí. Dvojpodlažný , trojosový meštiansky dom. Jeho fasáda je ozdobená rokajovou rokokovou maľbou s pôvodným ostrolukým portálom z rokov 1760-1770. Freska zobrazuje Korunovanie Panny Márie. Nová sedlová strecha s murovaným štítom a s mierne vystupujúcim ostreším.

rytier Roland

(* 8. storočie – † 9. storočie)

rytier Roland Bardejov Jedným z významných symbolov historického Bardejova je socha rytiera Rolanda. Stojí na južnom štíte starobylej mestskej radnice a pripomína návštevníkom mesta i jeho obyvateľom slávnu históriu mesta, jeho dávne práva a výsady.
Rytier Roland sa dostal do Bardejova s nemeckými "hospites" ("hosťami"), ktorých do týchto končín pozývali uhorskí králi, najmä Belo IV. Nemeckí osadníci doosídľovali už na začiatku 13. storočia a ešte intenzívnejšie po tatárskom vpáde v rokoch 1241-1242 pomerne riedko osídlené územia severovýchodného Uhorska. Zo starej vlasti v Nemecku si so sebou prinášali aj právny systém, ktorým sa riadili. A jedným z jeho symbolov bol i legendárny rytier Roland. Bol to hrdina z doby franského (nemeckého) cisára Karola Veľkého z prelomu 8. a 9. storočia. Podľa starej Eberhardovej kroniky 15. augusta 778 prepadli zadný voj Karolovho vojska nepriateľskí Mauri. Pri jeho obrane v Roncesvalleskom priesmyku v Pyrenejách zahynul hrdinskou smrťou Hruotlandus, Britannici limitis praefectus (správca normandského pobrežia) a popredný člen Karolovej vojenskej družiny.
Osoba Hruotlanda - Rolanda sa postupne stala legendárnou a jej obľúbenosť sa ešte zvýšila po vzniku starofrancúzskej Piesne o Rolandovi v rokoch 1066-1096. V rytierskej spoločnosti stredoveku sa Roland stal symbolom čestného a neúplatného bojovníka a ochrancu práv chudobných a slabých. V období vzniku miest sa tohto symbolu zmocnili najmä nemecké mestá, ktoré si sochu rytiera stavali na čestné miesta na námestiach a trhoviskách. Roland sa stal znakom mestskej obchodnej a colnej právomoci, akousi personifikáciou vodného a colného práva, znamením zvýšenej ochrany mieru a znakom skladového práva.
V Bardejove sa do dnešných čias zachovali tri podoby rytiera Rolanda. Najstaršou je kamenná plastika (dnes iba torzo bez hlavy a časti končatín), ktorá pochádza údajne zo začiatku 16.storočia a mala by teda byť dielom Majstra Jána z Prešova, tvorcu kamenárskej výzdoby na severnom a južnom štíte radnice. Druhý originál Rolanda zhotovil v roku 1641, v rámci veľkej rekonštrukcie radničnej budovy, bardejovský remeselnícky majster Jonas Elzer. Takmer dvojmetrová socha z dubového dreva a obitá medeným plechom stála na vrchole južného štítu až do 22. januára 1737, kedy ju strhol prudký víchor. Bardejovčania potom poškodeného Rolanda uložili do radnice a od roku 1907 bol spolu s kamenným torzom staršieho Rolanda zaradený do prvej expozície Šarišského múzea, vytvorenej práve v tejto budove. Ešte predtým, v roku 1904, vznikla tretia podoba rytiera Rolanda, ktorú opäť z dreva a plechu vyhotovil Móric Hölzel ml., syn tvorcu neogotického hlavného oltára v Bazilike sv. Egídia v Bardejove. Táto socha bola po skončení rekonštrukčných prác na radnici v roku 1905 inštalovaná na jej južnom štíte a stála tam až do konca sedemdesiatych rokov 20. storočia (do začiatku poslednej veľkej opravy radničnej budovy). Dnes stojí na vrchole južného štítu rekonštrukčná kópia druhého Rolanda z roku 1641. Okrem Bardejova sa Rolandove sochy (Rolandstatuen) nachádzajú v mnohých nemeckých, alebo v Nemcami založených a spravovaných mestách na obrovskom území od Brém na severozápade Nemecka, cez Rigu na severovýchode Európy (v Lotyšsku), až po Dubrovník pri Jadrane na juhu. V rozsiahlom európskom priestore vytvárajú akýsi magický trojuholník, ktorého vrcholy tvoria spomínané mestá. Podrobne o tom píše Nikolai Popov vo svojej knihe Das magische Dreieck: Rolandfiguren im europäischen Raum zwischen Bremen Riga Dubrovnik (Oschersleben : Ziethen 1993). Jeho zaujímavá teória má len jeden drobný nedostatok - nespomína sa tam Roland z Bardejova. Možno to zavinila iba nedostatočná informovanosť autora, ale môže to byť tak trochu i zámer. Bardejovský Roland totiž neleží presne v priestore ohraničenom spomínaným trojuholníkom, ale nachádza sa trochu východnejšie od spojnice Riga - Dubrovnik. Ak by sme teda chceli byť geometricky presní, mohli by sme tvrdiť, že je štvrtým vrcholom nepravidelného mnohouholníka. To však nie je až také podstatné. Dôležité je zistenie, že aj cez Rolanda je Bardejov a s ním celý náš región spojený s európskou kultúrou a že súčasné zjednocovanie Európy má svoju logiku a historické opodstatnenie.


zdroj:http://korzar.sme.sk/c/4571161/rytier-roland-sa-stal-symbolom-cestneho-a-neuplatneho-bojovnika.html#ixzz1Oz4IS5LB

TIK Bardejov

Turisticko informačná kancelária Bardejov
Poskytovanie širokospektrálnych informácií o meste Bardejov, jeho turisticky atraktívnych objektoch, o jeho samospráve a fungovaní, o možnostiach turistiky, o ubytovacích kapacitách a ich rezervácia, o reštauračných zariadeniach, doprave, športových, kultúrnych a iných spoločenských aktivitách v meste.
Webové sídlo
Slovenská sporiteľňa Bardejov
Ľudia, podnikatelia a firmy, privátne bankovníctvo.
Webové sídlo

História

bazilika stará veža Bardejov
Stará veža na bazilike pred požiarom

SLSP Bardejov
Hodinár, Roľnícka vzájomná pokladnica, teraz Slovenská sporiteľňa Bardejov

Jozef GREŠÁK

(* 30. december 1907, Bardejov - † 17. apríl 1987, Bratislava)

Jozef GREŠÁK Bardejov Jozef Grešák je ďalším slovenským hudobným skladateľom narodeným v Bardejove. V rokoch 1923 - 1927 študoval na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. Jeho učiteľom bol Fraňo Dostalík, jediný slovenský žiak Leoša Janáčka. Chcel pokračovať v štúdiu skladby v Prahe, ale nepodarilo sa mu to. Ostal samoukom a tvorbe sa venoval vtedy, keď mal motiváciu. Počas rokov 1929 - 1933 pôsobil ako klavirista najmä v Bardejovských Kúpeľoch, potom do roku 1949 ako korepetítor v rôznych divadlách v Čechách a na Morave. V roku 1949 sa vrátil na Slovensko a učil hudobnú a výtvarnú výchovu na gymnáziu v Bardejove. Od roku zastával funkciu korepetítora Ukrajinského súboru piesní a tancov. V rokoch 1957 - 1977 bol tajomníkom východoslovenskej pobočky Zväzu slovenských skladateľov v Košiciach. Ako skladateľ samouk priniesol do slovenskej hudby mnoho netradičných nápadov. Dospel až k avantgardnej kompozičnej estetike. Jozef Grešák sa zaraďuje medzi najosobitejších hudobných tvorcov. V jeho javiskových dielach výrazne badať vplyv východoslovenského folklóru. K jeho najznámejším dielam patrí: Komorná symfónia, Tri skladby pre klavír, Dve balady pre soprán a klavír, opery Zlatulienka, Rozarka, Zuzanka Hraškovie, Slovenské ľudové balady pre miešaný zbor, Balada bardejovská, balet Radúz a Mahuliena a mnohé iné. Meno tohto hudobného skladateľa nesie medzinárodný hudobný festival Organové dni Jozefa Grešáka, ktorý sa od roku 1992 každoročne koná v Bardejove.

Osobnosti Bardejova


Neprehliadnite:

Kruhový objazd | križovatka, kostol sv. Anny, Slovenská ul. | Korunovanie Panny Márie | Katovský dom | Kotolňa K-01 | Kotolňa K-01 | kostol sv. Anny | kostol sv. Anny, DON BOSCO | križovatka most | križovatka kojenecký tovar | križovatka Nový sad | kostol Kláštor (Kostol sv. Jána Krstiteľa) | Križovatka | Kamenný most | Kotolňa, futbalový štadión, Kessel, Xawax | križovatka pamätník Vďaky a priateľstva | Kolibrík penzión | Kacvinského ulica | Kabinety | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kostol sv. Kríža Bardejov | kostol sv. Anny | kostol sv. Anny | Kotolňa K-06 Bardejov, Pod Papierňou | Kotolňa K-06 Bardejov, Pod Papierňou | Kaderníctvo L.A.M | Kostol svätej Rodiny Bardejov | Kostol sv. Rodiny Bardejov | Komenského- mestská tržnica | Komenského - kruhový objazd | Komenského - kruhový objazd | Komenského 3 | Komenského - autobusová zastávka MHD | Komenského- Základná škola J.A.Komenského | Komenského- ZŠ Komenského, Stomatologická ambulancia | Komenského- Textil Dolly, Lacné liehoviny | Kúpalisko | Kúpalisko Bardejovské Kúpele | Kúpeľný park- SISI | Kúpeľný dom | Kolonáda | Kostol Povýšenia sv. Kríža | Kúpeľný park,centrum | Kaplnka Božieho Milosrdenstva,sidl.Družba | Komenského- basketbalové ihrisko | Kesel | Kaviareň | Kolonáda | Kino Žriedlo | Kalpnka, Mníchovský potok | Kaplnka | KIA MOTORS | Kostol sv. Anny | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov |
Share |