Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Lampový stĺp, ul. Jiráskova
Lampový stĺp, ul. Jiráskova
Horná brána, kamenný most, amfiteáter
Horná brána, kamenný most, amfiteáter

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Katovský dom

KATOVSKÝ DOM

na bývalej Väzničnej ulici (dnes Veterná) má v nadpraší erb mesta.
Mesto ho prenajímalo mestskému katovi, ktorý patril medzi významné osoby mesta.
Katovský dom je renesančná stavba z konca 16. storočia, ktorá bola sídlom mestského kata. V dome bola umiestnená aj väznica s útrpnou komorou.
Mesto Bardejov bolo v stredoveku povestné svojou prísnou spravodlivosťou. Dôkazy o tom poskytuje Kniha rozsudkov uložená v mestskom archíve. Spomína sa tam upálenie za krádež medu a zničenie úľa, či ukrižovanie za krádež v dome richtára.
V tých časoch sa v Šariši šírilo úslovie:
Od bardejovskej spravodlivosti ochraňuj nás, Bože!

Zachoval sa tiež výhražný list zbojníckej družiny Fedora Hlavatého z roku 1493, v ktorom zbojníci sľubujú mestu pomstu za smrť svojich druhov, popravených v Bardejove. V Bazilike sv. Egídia sa pri bočnom vchode do svätyne zachovala lavica, v ktorej sedával pri bohoslužbách, izolovaný od ostatných mešťanov, mestský kat. Katov dom sa nachádza na dnešnej Veternej ulici. Na prvom poschodí domu sa zachovali pôvodné otvory sýpky.
1365 kráľ Ľudovít I. udelil mestu Bardejov hrdelné právo. (originál listiny sa nachádza v štátnom archíve v Bardejove).
Právo meča” zabezpečovalo v exponovanom pohraničnom meste bezpečnosť obchodu a poriadku, ktoré oprávňovalo odsúdiť previnilcov na trest smrti.
V stredoveku boli tresty za priestupky veľmi prísne a nekompromisné. Drastické tresty nemali charakter prevýchovy delikventa, i keď trestné činy boli spáchané v niektorých prípadoch z núdze a bolo možné ich trestať aj iným spôsobom ako násilne zbavením života osoby, ktorá bola obvinená. Odsúdenie na trest smrti nerozlišovalo sociálne pomery ani vzdelanosť osôb, ktoré sa previnili, ani ich občianske postavenie - hodnosť ich funkcie, nezabránila tomu, aby boli nemilosrdne popravení, keď ich súd uznal vinnými.
Menšie priestupky sa trestali pri stĺpe hanby, ktorý stál na námestí pri južnej strane radnice. V dokumentoch je tento stĺp pomenovaný PUBLICA STATUA.
Odtínanie hláv sa vždy vykonávalo mimo múrov mesta pri lampovom stĺpe tzv. KOPFSTOCK, ktorý ešte aj dnes stojí pred bývalou Hornou bránou.

Vyhrážny zbojnícky list

Zbojnícky výhražný list
Zbojnícky výhražný list

Vy zly a nespravedlivy lvde Bardiowcy, vi ste naszych bratow daly zveszaty, lvdy dobrich a nevinnich, iako mordere necnotlyvy, ktory any vam, ani zadnomv nicz nabili vinni. A pretos, gestli nam priatelom a rodovi ich za nich nepolozite czeteri sta zolotich ve zlove do troch nedeli v klastore v Mogli v Cracova alebo v cartvsob v Lechniczi, tedi na vaszych hordlech y na vaszych ymaniv y na vaszich podanich se dbv dvlvho, dbv cratko takto se mstiti budeme pocvd nasžeho rodv stava. Tot list pysan s hor dzen svateho Jacvba.

Ulice

Bašty


Neprehliadnite:

Kruhový objazd | križovatka, kostol sv. Anny, Slovenská ul. | Korunovanie Panny Márie | Katovský dom | Kotolňa K-01 | Kotolňa K-01 | kostol sv. Anny | kostol sv. Anny, DON BOSCO | križovatka most | križovatka kojenecký tovar | križovatka Nový sad | kostol Kláštor (Kostol sv. Jána Krstiteľa) | Križovatka | Kamenný most | Kotolňa, futbalový štadión, Kessel, Xawax | križovatka pamätník Vďaky a priateľstva | Kolibrík penzión | Kacvinského ulica | Kabinety | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kostol sv. Kríža Bardejov | kostol sv. Anny | kostol sv. Anny | Kotolňa K-06 Bardejov, Pod Papierňou | Kotolňa K-06 Bardejov, Pod Papierňou | Kaderníctvo L.A.M | Kostol svätej Rodiny Bardejov | Kostol sv. Rodiny Bardejov | Komenského- mestská tržnica | Komenského - kruhový objazd | Komenského - kruhový objazd | Komenského 3 | Komenského - autobusová zastávka MHD | Komenského- Základná škola J.A.Komenského | Komenského- ZŠ Komenského, Stomatologická ambulancia | Komenského- Textil Dolly, Lacné liehoviny | Kúpalisko | Kúpalisko Bardejovské Kúpele | Kúpeľný park- SISI | Kúpeľný dom | Kolonáda | Kostol Povýšenia sv. Kríža | Kúpeľný park,centrum | Kaplnka Božieho Milosrdenstva,sidl.Družba | Komenského- basketbalové ihrisko | Kesel | Kaviareň | Kolonáda | Kino Žriedlo | Kalpnka, Mníchovský potok | Kaplnka | KIA MOTORS | Kostol sv. Anny | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov |
Share |