Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Na hradbách, mestské opevnenie
Na hradbách, mestské opevnenie
Spojená škola J. Henischa
Spojená škola J. Henischa

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Dolná brána, opevnenie

História, vodovod Bardejov

Vznik bardejovského vodovodu súvisí so stavbou mestského opevnenia.
Významnú zložku tohto opevnenia tvorili vodné priekopy, ktoré začali stavať v rámci projektu na zdokonalenie obranného zariadenia podľa nariadenia kráľa Žigmunda z roku 1423. Svedčia o tom aj najstaršie písomné doklady. Zo zápisu v počtovej knihe mesta z 8. júna 1426 sa dozvedáme, že mesto zaplatilo za prívod vody do pevnostnej priekopy i za mach na tesnenie rúr. Tu sa spomínajú aj niektorí privádzatelia vody a to: Šimon(1426), Juraj(1428), Vavrinec(1435-1438). To značí, že najneskôr v roku 1426 bolo už hotové prívodné vodovodné potrubie od prameňov po mestské priekopy. Je zrejme, že tieto objekty začali stavať ihneď po Žigmundovom nariadení. Teda rok 1423 treba pokladať za začiatok stavby bardejovského vodovodu, a to jeho prvej etapy, prívodnej vetvy.


Neprehliadnite:

Dolná brána, kruhový barbakán | Dolná brána, Portobello cafe | Dolná brána, kamenný most | Dolná brána, opevnenie | Domov dôchodcov | Domov dôchodcov | detské ihrisko | Dolná brána s kruhovým barbakánom | Detská poliklinika Bardejov | Dolná brána, mesto | Dolná brána, padací most | Бардейовске Купеле | Detský park | Detská poliklinika | Detské ihrisko | Detské ihrisko | Dopravné a mechanizačné stredisko VVS a.s. | Dom smútku, mestský cintorín Bardejov | Dielne praktického vyučovania |
Share |