Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
OOops!
OOops!
OOops!
OOops!

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Ekobard a.s.-spracovanie odpadu

Zberný dvor EKOBARD, a.s..

Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov
Tel. číslo: 0910 809 868, 0910 809 869
Prevádzkový čas zberného dvora:
Pondelok až piatok: od 06:00 do 18:00 hod.
Sobota: od 06:00 do 12:00 hod.


Druhy odpadov, ktoré je možné odovzdať v prevádzke zberného dvora:
  • Papier a lepenka
  • Sklo
  • Kovy
  • Kovové obaly
  • Plasty
  • Viacvrstvové kombinované materiály
  • Pneumatiky (z osobných motorových vozidiel)
  • Drobné stavebné odpady
  • Objemný odpad, ako časti nábytku, obalov a iné...
  • Elektrický a elektronický odpad

Niektoré druhy nebezpečných odpadov ( je potrebné konzultovať s pracovníkmi spoločnosti EKOBARD, a.s.)

Pri odovzdaní odpadu je potrebné predložiť doklad totožnosti odovzdávajúceho občana.


Neprehliadnite:

Evanjelický cintorín Bardejov | evanjelická Humanistická škola | EDYMAX | Elektro rozvodňa | Evanjelický cintorín | Evanjelický cintorín | Evanjelický cintorín | Elektrická rozvodňa | Elektrická rozvodňa | Elektrická rozvodňa | Elektrická rozvodňa- trafostanica | Ekobard a.s.-spracovanie odpadu | Elektrická rozvodňa Bardejov | ELINEX |
Share |