Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Kostol Kláštor
Kostol Kláštor
ul. V. M. Miškovského, Archív, Colnica
ul. V. M. Miškovského, Archív, Colnica

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


mestské opevnenie, bazilika sv. Egídia

Bardejov vznikol z malého slovanského sídliska s názvom Bardoujev a to na sútoku riek Topľa a Lukavica, v nadmorskej výške 277 metrov. Keďže sme ležali na dôležitej obchodnej križovatke vedúcej do Haliče, Poľska a a Kyjevskej Rusi, mali sme všetky predpoklady na to, aby sme vo svojom napredovaní stále pokračovali, čo sme aj náležite splnili.
Človek sa tu vyskytoval (v severovýchodnej časti Slovenska) už v mladšom paleolite (okolo 20 000 r. p.n.l.), no súvislejšie bolo toto územie osídlené až v neskorej dobe kamennej - v eneolite (1 900 - 1 800 r. p.n.l.). reprezentuje ho kultúrna skupina ľudu východoslovenských mohýl s pastiersko-roľníckym charakterom, ktorí sem expandovali pravdepodobne od horného Dnestra na juh.
Prvá písomná zmienka o nás pochádza z roku 1241 a nachádza sa v ipatijevskom letopise. Zmieňuje sa o ňom jeden kronikár, ktorý popisoval cestu vracajúceho sa haličského kniežaťa Daniela z pytačiek, ktoré sa mimochodom pre vpád Tatárov do Uhorska skončili neúspešne (košom mu dala dcéra kráľa Bélu IV.). Presne to znie takto:
„ide izo Ougor vo Ljachy na Bardoujev i pride vo Soudomir“
– v preklade tam popisoval cestu toho Daniela, ako sa vracia cez Bardejov a Sandomír.
Druhá najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1247.
Súvisí s mníchmi cistercitmi z poľskej Koprziwnice, ktorým uhorskí králi sa dovolili ešte začiatkom 13. str. usadiť v Bardejove a postaviť si kláštor pri Kostole sv. Egídia. No a časť tohto územia im vtedy chceli zabrať nemeckí osadníci z Prešova, tak museli cisterciti protestovať, až im kráľ Belo IV. toto územie potvrdil a navyše im aj nejaké tie majetky pridal. Nemeckí osadníci síce tak vyšli naprázdno, no keďže pôsobenie cistercitov netrvalo dlho (pretože sa mesto okolo r. 1269 opäť stalo vlastníctvom kráľa), nemeckí kolonisti zo Sliezska sa tu čoskoro aj tak usídlili (na prelome 13.-14.storočia).
Postupne sme získali viacero privilégií, z ktorých pre náš začiatočný rozvoj a osídlenie malo veľký význam privilégium kráľa Karola Róberta z roku 1320, podľa ktorého bol náš každý nový spolubývajúci zbavený na desať rokov dopredu všetkých verejných poplatkov, daní a platenia výmeny pozemkov.


Neprehliadnite:

most Vinbarg | mestské opevnenie | mestské opevnenie, bazilika sv. Egídia | most Oroszová lávka | Mestské trhovisko | Mestské opevnenie | Malá bašta, Hrubá bašta, Prašná bašta | Makos Centrum | mestské opevnenie | Most, hradby, opevnenie | most, smer Poprad | most, smer Poprad | Makos Centrum | Most, Datex | Most Gróner cez Šibskú vodu | Mostík cez Šibskú vodu | Mihaľov | Moyzesova 9 | Moyzesova- kotolňa K-05 | Mikulovská ulica 12 | Mikulovská 20 | Mikulovská ulica 23 | Moyzesova, Detský park | Moyzesova, Detský park | Moyzesova ulica- tržnica | Mlynská - blok Gorkého 14 | Mihaľov | Mihaľov Bellevue | Mihaľov Bellevue | Mihaľov chaty | Mihaľov | Mihaľov | Mihaľov Bardejov | Multifunkčné ihrisko,sidl.Družba | Materská škôlka | Mihaľov | Mihalov | Mihalov | Mihalov | Mihalov | Mihaľov lúka | Mihaľov | Mihaľov vodojem | Mihaľov | Mihaľov | Mihaľov Bardejov | Mihaľov | Mestský cintorín Bardejov | Mestský cintorín Bardejov | Mestský cintorín Bardejov - horná brána | Mestský cintorín, zastávka MHD | Mestský cintorín Bardejov | MHD zastávka, Makos, Poštárka | Makos, veľkosklad potravín Bardejov | Malá bašta, Hrubá bašta |
Share |