Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
autobusová a železničná stanica
autobusová a železničná stanica
ul. Kúpeľná, kostol sv. Anny
ul. Kúpeľná, kostol sv. Anny

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Janka Jesenského

ulica Janka Jesenského | ulica Českej lipy | Janko Jesenský sídl. Za rajom |
Sídlisko Za rajom Bardejov

ul. Janka Jesenského

ul. Českej lipy

JUDr. Janko Jesenský

(* 30.12.1874 Martin – † 27.12.1945 Bratislava)

Janko 

Jesenský - básnik, prozaik, prekladateľ, významný predstaviteľ slovenskej modernej prózy, autor jedného z najlepších satirických románov, prvý slovenský národný umelec.
Pochádza z advokátskej rodiny. Otec bol významným činiteľom slovenského národného hnutia a spoluorganizátorom akcií celonárodného významu (Memorandum, Matica slovenská a pod.).
Vyrástol v ovzduší poslednej fázy realizmu a nástupu symbolizmu. Svojím dielom patrí k obom týmto literárnym smerovaniam.
Literárnej tvorbe sa začal venovať roku 1889 na kežmarskom gymnáziu. Ako prvý v slovenskej poézii sproblematizúval vlastné city, a tým do značnej miery porušil tradičný charakter lyrického hrdinu. Publikačne bol činný až od roku 1897, najčastejšie v Slovenských pohľadoch, Národných novinách a Ľudových novinách. Významne zasiahol aj do vývinu slovenskej poviedky, novely a románu.
Prvé krátke prózy sú postavené na anekdote. Postupne prerastali do satirickej kresby z malomestského prostredia. Ťažiskom jeho prozaickej tvorby pred rokom 1918 sú psychologické novely.
V poézii prišiel s motívmi osobne prežívaného ľúbostného citu. Podstatnou zložkou jeho poézie je irónia a sebairónia. Formálne ju charakterizuje ľahký piesňový štýl (takmer heineovský), ktorý kontrastuje s drsne pomenúvanou citovou skúsenosťou.
Ako intelektuálny typ básnika reagoval aj na spoločenskú problematiku. Nesúhlasil s rozbitím Československej republiky roku 1939 a na Slovenský štát reagoval sériou politických básní a pamfletov. Ilegálne vyvezené do Londýna sa stali súčasťou Československého vysielania BBC počas vojny. Vyšli tam i knižne pod názvom Na zlobu dňa. Jeho angažovanosť vo veciach "národa", bojujúceho za svoju slobodu, sa prejavila vo veršoch písaných v zajatí a v légiách. K politickej poézii sa uchýlil aj v čase druhej svetovej vojny, v podmienkach polototalitného "slovenského štátu", v ktorej parodoval a ironizoval praktiky politického režimu.
Jeho básne sú príležitostné, elegické, útočné, ktoré smerujú proti vláde mamony a politickej demagógii; vyjadril odpor proti fašizmu; vysmieval sa najmä honbe za titulmi, hromadeniu funkcií, komplikovanosti byrokracie, ale aj z množstva rôznych spolkov a združení. Kritickosť uprednostňoval pred falošnou kolegialitou, pred skrývaním neduhov. I keď patril k predstaviteľom štátnej moci, mal vždy dostatok morálnej sily aj odvahy, aby v tvorbe zostal slobodný a útočil na pseudodemokratov.
Básnickou tvorbou sa zaradil medzi priekopníkov slovenskej literárnej moderny, prózami pokračoval v tradíciách kritického realizmu. Román Demokrati a niektoré poviedky a básne boli preložené do viacerých jazykov a upravené pre film a televíziu.
Významnou zložkou jeho literárnej aktivity bola prekladateľská tvorba. Orientoval sa na preklad ruskej poézie.
Sporadicky sa venoval aj literárnej publicistike, Cenné sú najmä jeho spomienkové články o predprevratovom literárnom a kultúrnom Martine.
V Bratislave na Somolického ulici je Múzeum Janka Jesenského.

Sídlisko Za rajom

Ulica

 • Fučíkova
 • Nábrežná
 • 29. augusta
 • B. S. Timravy
 • Přerovská
 • Jesenského
 • Kellerova
 • Dlhý rad
 • Hurbanova
 • Slovenská
 • Kúpeľná
 • Nový sad
 • Česká Lipa


Neprehliadnite:

Janka Jesenského | Jána Bottu 7 | Jána Bottu 1 Bardejov | Jána Švermu 12,11,10 | Jána Švermu- blok 7 | Jána Švermu 1,2,3 | Jozefa Grešáka 15, Boss Club | Jána Švermu 10,11,12 | Jána Švermu 9,8,7 | Jána Švermu 6,5,4 | Jána Švermu 3,2,1 | Jána Švermu- kotolňa K-11 | Jozefa Grešáka- garáže | Jozefa Grešáka- Makos potraviny | Jozefa Grešáka-Boss pub,garáže | Jozefa Grešáka 15, 7.ZŠ | Jozefa Grešáka- 7.ZŠ | Jozefa Grešáka- multifunkčné ihrisko | Jozefa Grešáka- obytné bloky,basketbalové ihrisko | Jozefa Grešáka-parkovisko | Jozefa Grešáka-Saleziáni Don Bosca, Oratórium | JAS Bardejov | JAS Export Bardejov, parkovisko | JAS Export Bardejov |
Share |