Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Hrubá bašta
Hrubá bašta
Dolná brána
Dolná brána

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Lampový stĺp

Gotická vežička | stará nemocnica | Pamätné tabule | historické bašty

Citroën servis | Barbakán hornej brány | Vojtech Keller | Ján Andraščík | Juraj | Alois Jirásek | sv. Egídius opát
ul. Jiráskova

gotickú kamennú vežičku, v ktorej v noci svietilo svetlo na rázcestí pri Hornej bráne, spomínajú písomné pramene aj ako Kopffstock - popravný klát.

Podľa mestskej knihy rozsudkov tu v 16. a 17. storočí vykonávali tresty smrti sťatím. Bohatý patriciát tvrdo trestal najmä delikty proti majetku.
Zápis v knihe rozsudkov z roku 1573 napríklad uvádza, že Jána Repku odsúdili za krádež ženskej šatky na smrť a kat ho tu sťal v ten istý deň.

Lampový stĺp Bardejov
Stojí medzi Kláštornou baštou a Hornou bránou v záhrade starej nemocnice. Lampové stĺpy slúžili v stredoveku ako orientačné body. Stavali sa preto na križovatkách, cintorínoch a na pamätných miestach. Vo vežovitej časti stĺpu horelo svetlo, ktoré malo orientačnú, ale aj spomienkovú funkciu.

Lampový stĺp Bardejov
Lampový stĺp, Školská bašta, kostol Kláštor

Stará nemocnica (bývalá psychiatria)

stará nemocnica Bardejov
Stará nemocnica v Bardejove. Budova má viac ako 100 rokov, je zapísaná do Pamätihodnosti mesta Bardejov.

stará psychiatria Bardejov
Stará psychiatria v Bardejove.

Pamätihodnosti mesta

Pamätné tabule Bardejov

V meste je niekoľko pamiatkových tabuľ, ktoré pripomínajú národných buditeľov dr. Jána Andraščíka (1779 - 1853), Juraja Kellu-Petruškina (1844 - 1898), hudobného skladateľa Vojtecha Kellera (1820 - 1882) a pomník českého spisovateľa Alojza Jiráska (1851 - 1930), ktorý sa zaslúžil o propagáciu histórie Bardejova. Tretí diel svojho románu Bratstvo - Mária, koncipoval na základe historických listín z bardejovského archívu. Najnovší úsek dejín mesta pripomínajú novodobé pamiatky.

Citroën, servis Bardejov Stará nemocnica Bardejov

Ulica

V blízkosti

Bašty Bardejov


Neprehliadnite:

Lampový stĺp | Lidl, Ceramik, obchodné centrum | Laca Novomeského 1 | Lávka priateľstva | Lávka priateľstva | Liris predajňa, Kolonáda | Letné kúpalisko Bapos |
Share |