Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
ul. Mlynská
ul. Mlynská
hotel Šariš
hotel Šariš

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Mestské trhovisko

Židovské suburbium

Historický objekt mikve (židovský kúpeľ)

Najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove je areál tzv. židovského suburbia, ktoré sa nachádza za hradbami mesta. Areál pozostáva zo Starej synagógy, školy (bet midraš), rituálneho kúpeľa (mikve). V minulosti stál pri areáli aj rituálny bitúnok. Stará synagóga pochádza z roku 1836 a je najstaršou stavbou areálu. Ide o unikátny typ deväťklenbovej synagógy, aký sa v súčasnosti na Slovensku nachádza už len v Stupave. Synagóga sa nachádza v centre areálu obklopená inými stavbami, keďže bola postavená v časoch, kedy židom nebolo dovolené stavať okázalé modlitebne na viditeľným miestach. Interiér pozostáva z predsiene, malej študovne, hlavnej mužskej modlitebne a ženskej galérie, ktorá je situovaná na západnej strane synagógy. Hlavný modlitebný priestor je zaklenutý deviatimi klenbami a v centre ho podopierajú štyrmi piliere, medzi ktorými bola umiestnená bima. Klenby sú pokryté bohatou ornamentálnou maľbou. Najzaujímavejším artefaktom je hebrejský chronostichon s dedikačným nápisom, ktorý je umiestnený nad vstupom do hlavnej sály na jej západnej stene. Poeticky ladený text poskytuje informácie o čase výstavby a donátoroch.
Bet midraš, ktorý okrem štúdia slúžil aj ako modlitebňa, je mladším synagogálnym objektom v komplexe židovských rituálnych stavieb. Rovnako ako rituálny kúpeľ, ktorý je orientovaný do uličnej fronty, bol postavený koncom 19. storočia. Na vstupnej fasáde rituálneho kúpeľa sa okrem tabule Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva nachádza aj pamätná tabuľa venovaná obetiam holokaustu, ktorá bola odhalená v roku 1992. V súčasnosti prebieha v areáli židovského suburbia postupná obnova jednotlivých objektov. Hlavným investorom a iniciátorom je Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, ktorý sa rozhodol realizovať projekt obnovy v dvoch fázach. V prvej fáze sa pozornosť a obmedzené finančné možnosti sústredia na záchranu Starej synagógy, ktorá po desaťročia slúžila ako železiarstvo a je v najkritickejšom stave. V budúcnosti by mala byť využívaná na kultúrne účely. Primárnym investorom je vlastník objektu ÚZ ŽNO a ďalšie finančné prostriedky sa podarilo získať zo zahraničia. Ostávajúce dva objekty sú v dlhodobom prenájme a ich využitie bude aj naďalej komerčné, pričom nájomca sa zaviazal budovy obnoviť v súlade s platnými pamiatkovými normami na vlastné náklady.
synagóga Bikur cholim


Neprehliadnite:

most Vinbarg | mestské opevnenie | mestské opevnenie, bazilika sv. Egídia | most Oroszová lávka | Mestské trhovisko | Mestské opevnenie | Malá bašta, Hrubá bašta, Prašná bašta | Makos Centrum | mestské opevnenie | Most, hradby, opevnenie | most, smer Poprad | most, smer Poprad | Makos Centrum | Most, Datex | Most Gróner cez Šibskú vodu | Mostík cez Šibskú vodu | Mihaľov | Moyzesova 9 | Moyzesova- kotolňa K-05 | Mikulovská ulica 12 | Mikulovská 20 | Mikulovská ulica 23 | Moyzesova, Detský park | Moyzesova, Detský park | Moyzesova ulica- tržnica | Mlynská - blok Gorkého 14 | Mihaľov | Mihaľov Bellevue | Mihaľov Bellevue | Mihaľov chaty | Mihaľov | Mihaľov | Mihaľov Bardejov | Multifunkčné ihrisko,sidl.Družba | Materská škôlka | Mihaľov | Mihalov | Mihalov | Mihalov | Mihalov | Mihaľov lúka | Mihaľov | Mihaľov vodojem | Mihaľov | Mihaľov | Mihaľov Bardejov | Mihaľov | Mestský cintorín Bardejov | Mestský cintorín Bardejov | Mestský cintorín Bardejov - horná brána | Mestský cintorín, zastávka MHD | Mestský cintorín Bardejov | MHD zastávka, Makos, Poštárka | Makos, veľkosklad potravín Bardejov | Malá bašta, Hrubá bašta |
Share |