Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
ul. Kacvinského
ul. Kacvinského
železničná stanica Mlyn
železničná stanica Mlyn

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Kalvária Bardejov

Kalvária Bardejov

cintorín
Bardejovská Kalvária bola dobudovaná v r. 1868 a posvätená košickým biskupom Jánom Pergerom v r. 1869. Dá sa predpokladať, že pochovávanie na cintoríne na Kalvárii sa začalo až po tomto roku, pričom nie je vylúčené, že v kryptách jednotlivých kaplniek sa pochovávalo už aj predtým.
A tu je elaborát o pochovaných na svätej hore Kalvárii v tomto storočí – presnejšie od r. 1896, teda od roku, od ktorého sú vedené súčasné matriky, nachádzajúce sa v Bardejove – na cintoríne, ktorý pred 80 rokmi, keď bol vzorne udržiavaný, nazvali „coemeterium elegantiae et nobilitatis”. Tento prehľad nadväzuje na popis náhrobných kameňov a schematické usporiadanie hrobov na cintorínoch, vypracované správcom cintorínov a Rímskokatolíckym farským úradom, a je spracovaný na základe archívnych záznamov a údajov v matrikách zosnulých.
Súčasťou výstavby Kalvárie bolo aj vybudovanie 14 kaplniek (Krížovej cesty).
Tieto, podobne ako kalvársky kostol, boli postavené z milodarov dobrodincov mesta. Jednotlivé kaplnky mali svojich osobitných dobrodincov, ktorí vďaka svojim príspevkom získali právo pochovať svojich zomrelých v hrobkách týchto kaplniek. Fundátormi a udržiavateľmi kaplniek boli: K1 – rodina Gyagyovská, K2 – rod. Mankovičová (po r. 1900), K3 – rod. Veszperényiová, K4 – rod. Geschnászová, K5 – rod. Keilová, K6 – rod. Biáthová, K7 a K8 – rod. Kaczvinszká, K9 – rod. Chyzérová, K10 – rod. Kamienszká, K11 – kaplnka farská, K12 – rod. Szabóová, K13 – rod. Szartóryová, K14 – rod. Slaminková.
Prehľad pochovaných na Kalvárii naznačuje, že v prvých rokoch sa pochovávalo zväčša iba do krýpt kaplniek. Zdá sa, že prvým pochovaným na cintoríne bol Ján Juščák v r. 1872. Tradícia zaznamenala veľa prípadov, keď remeselníci a budovatelia Kalvárie prejavili želanie, aby boli pochovaní na Kalvárii.
Treba sa ešte zmieniť o medzerách a nedostatkoch, ktoré ovplyvnili negatívne tento prehľad:
a) matriky za r. 1875 – 1895 (21 rokov) sa t. č. v Bardejove nenachádzajú, preto za toto obdobie prehľad absentuje (ale nebol pôvodne ani v pláne);
b) matriky r. 1896 až 1913 (18 rokov) neuvádzajú pri zomrelom cintorín, ale iba všeobecne miesto pochovania Bardejov. Môže sa vyskytnúť aj viac prípadov, že sa do prehľadu oprávnené mená nedostali.
c) v období od r. 1914, kedy sú evidencia a matriky v poriadku a zoznam by mal byť úplny, nedá sa v 38 prípadoch previesť identifikácia pochovaných v teréne. Toto je možné iba dodatočným označením príbuznými, známymi alebo pamätníkmi. Prehľad pochovaných na Kalvárii nás presviedča, že tam je skutočne kus histórie mesta Bardejova. Zaslúži si preto tento cintorín starostlivosť.
Dúfajme, že sa jeho niekdajší prívlastok o ladnosti a vznešenosti stane skutočnosťou.

Hrob Gejza Žebracký

Žebrácky Gejza, † 7. 3. 1951 bard. farár, prelát, apošt. protnotár mešťanosta, podpred. slov. múzeí


Neprehliadnite:

Kruhový objazd | križovatka, kostol sv. Anny, Slovenská ul. | Korunovanie Panny Márie | Katovský dom | Kotolňa K-01 | Kotolňa K-01 | kostol sv. Anny | kostol sv. Anny, DON BOSCO | križovatka most | križovatka kojenecký tovar | križovatka Nový sad | kostol Kláštor (Kostol sv. Jána Krstiteľa) | Križovatka | Kamenný most | Kotolňa, futbalový štadión, Kessel, Xawax | križovatka pamätník Vďaky a priateľstva | Kolibrík penzión | Kacvinského ulica | Kabinety | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kostol sv. Kríža Bardejov | kostol sv. Anny | kostol sv. Anny | Kotolňa K-06 Bardejov, Pod Papierňou | Kotolňa K-06 Bardejov, Pod Papierňou | Kaderníctvo L.A.M | Kostol svätej Rodiny Bardejov | Kostol sv. Rodiny Bardejov | Komenského- mestská tržnica | Komenského - kruhový objazd | Komenského - kruhový objazd | Komenského 3 | Komenského - autobusová zastávka MHD | Komenského- Základná škola J.A.Komenského | Komenského- ZŠ Komenského, Stomatologická ambulancia | Komenského- Textil Dolly, Lacné liehoviny | Kúpalisko | Kúpalisko Bardejovské Kúpele | Kúpeľný park- SISI | Kúpeľný dom | Kolonáda | Kostol Povýšenia sv. Kríža | Kúpeľný park,centrum | Kaplnka Božieho Milosrdenstva,sidl.Družba | Komenského- basketbalové ihrisko | Kesel | Kaviareň | Kolonáda | Kino Žriedlo | Kalpnka, Mníchovský potok | Kaplnka | KIA MOTORS | Kostol sv. Anny | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kalvária Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov | Kríž Bardejov |
Share |