Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Hotelová akadémia J. Andraščíka
Hotelová akadémia J. Andraščíka
Spojená škola J. Henischa
Spojená škola J. Henischa

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Hotelová akadémia J. Andraščíka

Súkromné gymnázium | Hotelová akadémia J. Andraščíka | ul. Boženy Slančíkovej - Timravy

Gymnázium, Slovenská 5 | Gymnázium Leonarda Stöckela | Ján Andraščík

Súkromné gymnázium

Ul. 29. augusta 4, 085 01 Bardejov
+421 054/474 8461
Naša škola reaguje na aktuálne potreby spoločnosti a záujem rodičov a žiakov. V školskom vzdelávacom programe pri stanovovaní vlastného zamerania školy sme vychádzali z možností školy, zo zloženia pedagogického zboru a z postupne dosahovaných úspechov školy. Uvedené skutočnosti boli zohľadňované i pri rozvrhnutí týždennej dotácie hodín posilnením:
  • vyučovania prvého aj druhého cudzieho jazyka v 1. – 3. ročníkoch navýšené o 1 vyučovaciu hodinu;
  • vyučovania prírodovedných predmetov - matematika, chémia, v 1. ročníku navýšené o 1 vyučovaciu hodinu;
  • vyučovania prírodovedných predmetov - matematika, fyzika, v 2. ročníku navýšené o 1 vyučovaciu hodinu;
  • vyučovania prírodovedných predmetov - fyzika, chémia, biológia, geografia, jednohodinový blok - seminár z občianskej náuky, cvičenia z matematiky a seminár z chémie v 3. ročníku o 1 vyučovaciu hodinu.
Od začiatku svojej existencie škola kládla veľký dôraz na vytvorenie kladného vzťahu žiakov k vzdelaniu ako základnej podmienke pre celoživotné vzdelávanie, pretože absolventi školy budú i vo svojom profesijnom živote konfrontovaní s novými poznatkami a neustále vzdelávanie bude súčasťou ich pracovnej náplne. Zameranie školy je všeobecné, pričom humanitné, jazykové a prírodovedné oblasti sú v učebnom pláne rovnomerne zastúpené.

Hotelová akadémia J. Andraščíka

Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
Panorámy:
Ján Andraščík sa narodil 6. augusta 1799 v Lipovciach (pri Prešove).
Študoval za kňaza, teologické štúdia absolvoval na Maďarskej kráľovskej univerzite v Budapešti, tu dosiahol aj doktorát teológie. Po vysviacke roku 1822 pôsobil ako vychovávateľ v rodine Almassyovcov, krátko bol profesorom košického biskupského lýcea.
4. mája 1832 bol menovaný za farára v Bardejove. Do Bardejova prišiel až okolo 30. augusta 1832, tu strávil zvyšok svojho života. Zomrel na Štedrý deň v roku 1853 na fare v Bardejove v úplnej biede, pochovaný je na Cintoríne sv. Michala, presné miesto nepoznáme, len približné podľa výpovedí starších občanov – dnes tam stojí Pomník Dr. Andraščíka.
Ján Andraščík nebol iba farárom, ale aj organizátorom, vychovávateľom a spisovateľom. Veľkú odozvu medzi slovenskou inteligenciou, ale aj medzi obyčajným ľudom mala jeho divadelná hra „Šenk palenčeny“. Z iniciatívy J. Andraščíka bola postavená fara v Bardejove, na priečelí budovy stojí dodnes pamätná tabuľa venovaná J. Andraščíkovi.
Za pôsobenia J. Andraščíka v Bardejove bol postavený Kostolík sv. Michala v Bardejove.

ul. Boženy Slančíkovej - Timravy

Božena Skančíkova-Timrava

(* 2. október 1867, Polichno - † 27. november 1951, Lučenec)

B. S. Timrava - slovenská prozaička a dramatička
Pochádzala z rodiny evanjelického farára, spoluzakladateľa Matice slovenskej, mala 10 súrodencov. V rodine bol intenzívny záujem o literatúru, ktorý sa prejavil aj vydávaním rukopisného zábavno-poučného časopisu Ratolesť (zachovalo sa len 1. číslo z roku 1887; prvýkrát použila pseudonym Timrava).
Celý život prežila v zapadnutom kraji, na novohradských vrchoch, čo sa plne prejavilo v jej literárnom diele. Začínala s rukopisnými veršami Pesničky. Napísala zhruba 70 „pesničiek“. Podľa jej názoru, obmedzovali jej tvorivé schopnosti, preto sa orientovala na prózu.
Jej prínos spočíva v novom a novátorskom spôsobe písania, lebo svoje postavy nenechala len trpne prijímať údery osudu, ale viedla ich k tomu, aby sa proti životu, ktorý ich gniavil, búrili. Charakteristické pre ňu bolo úsilie o nový výraz textu, ktorý spočíval na využívaní viacvýznamovosti slova; so sarkazmom zobrazila pomery v slovensky národne orientovanej spoločnosti a kriticky opísala jej malomeštiacke neduhy. Pri ironickom tóne sa sústreďovala na psychológiu hrdinov, ktorí sú vnútorne samým protirečením. Konfrontovala konanie svojich postáv s ich cítením a myslením, a tak vytvárala svojskú formu vnútorného monológu.
I keď jej dielo znamená vrchol slovenského realizmu, svojím dôrazom na psychológiu postáv, životným pocitom, je však už blízke tvorbe Slovenskej moderny.

Osobnosti Bardejova

Ulica


Neprehliadnite:

hotel Artin *** | Hrubá bašta, Malá bašta | Hypernova Bardejov | Hradby, opevnenie mesta, bašta | história, bývalá pošta | Historické centrum - Radnica Bardejov | Historické centrum | Hostinec Garžoľ | Hotel Šport | Hotel Šport | Hasičský a záchranný zbor | Hasiči, kotolňa K-08 | hotel Bardejov | hotel Bardejov | Hotelová akadémia J. Andraščíka | Horná brána, kruhový objazd | Hrubá bašta, Malá bašta | Hrubá bašta | Horná brána, kamenný most | hotel Artin, CBA potraviny | Hviezdoslavova ul., Kozel | Hviezdoslavova ulica | historické centrum, Radničné námestie | Hrubá bašta, Veľká bašta, Červená bašta, Dolná brá | Hviezdoslavova ul., Kláštorská ul., Bikur cholim | Hypernova, KIK Bardejov, parkovisko | Hasppo jedáleň | hotel Artin | Hotel Bellevue | Hotel Bellevue | Hotel Astória | Hotel Astória | Hotel Astória | Hotel Ozón | Herstek- spracovanie dreva | Hotel Šariš, Centrum Šariš | Hotel Sport | Husqarna | Hostinec Šariš |
Share |