Kliknutím myšky pridržte obraz a ťahaním ho otáčajte požadovaným smerom.

zväčšiť mapu
Prokuratúra, cintorín
Prokuratúra, cintorín
križovatka Vinbarg, most, centum
križovatka Vinbarg, most, centum

Pano menu:

Panomio tags:

Januar 1, 2010:

Najkrajšie mesto Slovenska námestie Bardejov Egídius Bardejov Spojená škola Prašná bašta Hrubá bašta Lampový stĺp Školská bašta panorama amfiteáter PANOMIO Juraj Winter Xawax športová hala Hypernova ZS sv. Egídia Vinbarg Družba pod Papierňou, za Rajom, Katovský dom, Radničné, bazilika Minor sv. Egídia, sv. Egídius opát

Panomio odporúča

Sídl. Vinbarg Bardejov

Panomio lang:

Panomio hľadaj:

Napíšte slová s diakritikou a stlačte enter

Verzia projektu:

panomio
(25 jún, 2009)

devalVR

Get DevalVR!

Informácia o panoráme

z Bardejova slobodného kráľovského mesta


Evanjelický cintorín Bardejov

Bartolomej Krpelec | Juraj Kello-Petruškin | pomník Juraja Kellu-Petruškina

Hroby Juraja Kellu - Petruškina a Bartolomeja Krpelca - na evanjelickom cintoríne na Kellerovej ulici.

Bartolomej Krpelec

(* 21.11.1879 Bottyán – † 7. 9. 1957 Bardejov)
- historik, redaktor, školský pracovník.
Bartolomej Krpelec študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a na učiteľskom ústave v Lučenci. Najskôr pôsobil ako učiteľ v Beluji a v Sucháni. Neskôr ako školský inšpektor. Najskôr v Šahách a v rokoch 1925-1939 v Bardejove. Bartolomej Krpelec bol historikom Bardejova, Šariša i Hontu. V roku 1921 v Martine vydal ako spoluautor učebicu Zemepis pre 3. ročník hontianskych ľudových škôl. V roku 1935 bolo vydané jeho dielo Bardejov a jeho okolie dávno a dnes. V rukopise zanechal národopisnú prácu o Novohrade a zbierku ľudových rozprávok zo Šariša. Zaujímal sa i o ovocinárstvo a košikárstvo. Bol aktívnym členom Slovenskej ovocinárskej spoločnosti. Spolupracoval na diele Košikárstvo a jeho význam pre ľudový priemysel na Slovensku, vydanom v roku 1934. Bol tiež redaktorom zborníka o bojoch proti Slovenskej republike rád, spolupracoval na 3. zväzku Slovenského náučného slovníka z roku 1936. Uverejnil 227 článkov v Gazdovských novinách, Šariši, Podtatranskom kraji a Národných novinách. Po rozbití republiky bol účastníkom ilegálneho protifašistického odboja.

Osobnosti Bardejova| Pamätihodnosti Bardejova

Juraj Kello-Petruškin

(* 1.2.1844 v Liptovskom Trnovci – † 3.1.1898 Bardejov)
- spisovateľ a básnik.
Evanjelický farár a významný poštúrovský básnik Juraj Ľudomil Kello-Petruškin pochádzal z Liptovského Trnovca, kde sa narodil 1.2.1844 a zomrel ako bardejovský ev. farár 3.1.1898. Pseudonym P e t r u š k i n (písal si ho s dlhým í, teda Petruškín), ktorým podpisoval svoje básne, preklady a tzv. Dopisy z Trnovca, uverejňované v Pešťbudínskych vedomostiach, (neskôr v Národných novinách, Národnom hlásniku, v Slovenských národných novinách a inde), súvisí s názvom potoka pretekajúceho cez Trnovec, ktorý sa volá Petruška. Druhé meno Ľudomil nie je v matrike uvedené. Pribral si ho asi neskôr po vzore štúrovcov. V polovici 20. storočia literárny bádateľ Andrej Kostolný napísal monografiu Poštúrovský básnik Petruškin, ktorá vyšla v roku 1946 vo vydavateľstve Tranoscius. Odkryl nielen kultúrnej verejnosti neznámu osobnosť poštúrovského básnika, ale poskytol aj verný obraz o živote Trnovčanov z tých čias. Veľkou mieru Petruškin sám napomáhal ochotníckej činnosti, pod jeho vedením sa nacvičilo niekoľko hier a zároveň o nich informoval aj širokú verejnosť v Uhorsku.

Osobnosti Bardejova | Pamätihodnosti Bardejova

Pomník Kello - Petruškin

Hrob Juraj Ľudomil Kello-Petruškin
† 3.1.1898, hrob Kello-Petruškin, Bardejov

pomník Juraj Ľudomil Kello-Petruškin
† 3.1.1898, pomník Kello-Petruškin, Bardejov


Neprehliadnite:

Evanjelický cintorín Bardejov | evanjelická Humanistická škola | EDYMAX | Elektro rozvodňa | Evanjelický cintorín | Evanjelický cintorín | Evanjelický cintorín | Elektrická rozvodňa | Elektrická rozvodňa | Elektrická rozvodňa | Elektrická rozvodňa- trafostanica | Ekobard a.s.-spracovanie odpadu | Elektrická rozvodňa Bardejov | ELINEX |
Share |