Nová maturita - zmeny v maturite 2013

  • Maturanti! Pozor zmeny v maturite 2013
  • Dátum publikovania: 2015-08-29 15:03:36, prečítané: 14052 x, kategória: Maturita
Maturita 2013

Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA!

Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS resp. predmetu, ktorý má len EČ MS. Vo väčšej miere sa bude prihliadať na výsledky písomných skúšok ako tomu bolo doteraz (doteraz žiak zmaturoval bez ohľadu na to, aké hodnotenie žiak získal z PFIČ MS a z EČ MS, ak z ústnej časti MS odpovedal aspoň na známku dobrý).
Žiak bude musieť získať z vyučovacích a cudzích jazykov buď viac ako 25 % z PFIČ MS alebo viac ako 33 % z EČ MS, ak z ústnej časti maturitnej skúšky bude odpovedať aspoň na známku dobrý. Ak bude hodnotený na ústnej časti MS z vyučovacích a cudzích jazykov známkou dostatočný, bude musieť získať viac ako 25 % z PFIČ MS a súčasne viac ako 33 % z EČ MS. Z matematiky bude musieť získať viac ako 25 % z EČ MS ak odpovie z ústnej časti MS aspoň na známku dobrý, alebo získať viac ako 33 % z EČ MS ak odpovie z ústnej časti MS na známku dostatočný.

Náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka POZOR ZMENA!

V záujme jednotného postupu v súvislosti s konaním maturitnej skúšky žiakov gymnázií, ktorým je uznaná náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka z povinného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa vyhlášky MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme nasledovné:
Ak je žiakovi gymnázia uznaná náhrada maturitnej skúšky z povinného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa uvedenej vyhlášky a zároveň si určil pri prihlasovaní na maturitnú skúšku voliteľný predmet maturitnej skúšky zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 6 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., koná z tohto predmetu len ústnu formu internej časti maturitnej skúšky.

Opakovanie neúspešnej maturity POZOR ZMENA!

Neúspešní maturanti budú opakovať maturitnú skúšku až o ďalší rok. Doteraz neúspešný maturant opakoval maturitu v septembri toho roku, v ktorom maturoval.

Maturita 2013 a cudzie jazyky

Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky (MS) môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS, pričom žiak akéhokoľvek typu gymnázia ich vykoná na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na akej úrovni ich chce vykonať (B1 alebo B2). Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ústnu formu internej časti (ÚFIČ) MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

Maturitná skúška pre školský rok 2012/2013

Zdroj príspevku

http://zmaturuj.zones.sk/maturita/

Bardejov, 30. augusta 2012 (sšjh František Haluška)

Tlač Verzia pre tlač

Zdieľať príspevok

Ďakujeme, zdieľajte príspevok Nová maturita - zmeny v maturite 2013 na sociálnych sietiach.

Komentovať príspevok

Zobraziť príspevok ako PDF súbor

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 , (PDF 69.28 kB)


Auto link Možno vás zaujíma