Triedny učiteľ 2012/13

  • Triednictvo SOŠ polytechnická, Gymnázium, zmeny v legislatíve, označovanie odborov
  • Dátum publikovania: 2015-08-29 10:54:16, prečítané: 2310 x, kategória: Škola

Triednictvo 2012/13

Triedy v školskom roku 2012/13.

SOŠ polytechnická

Trieda Tr. učiteľ Kód odboru Názov odboru
I.A Mgr. Štefanišinová 2414 K
2682 K
mechanik nastavovač
mechanik počítačových sietí
I.B Mgr. Švecová 2697 K mechanik elektrotechnik
I.C Mgr. Blažejčík 3678 H
3668 H
inštalatér
montér suchých stavieb
I.D Mgr. Boruv 2487 H autoopravár
I.N Mgr. Balog 2414 L04
3659 L
strojárstvo
stavebníctvo
II.A Mgr. Boďo 24114
36974
mechanik nastavovač
mechanik elektrotechnik
II.B Mgr. Hřibová 26824 mechanik počítačových sietí
II.C Ing. Arch Klimeková 36682
36782
montér suchých stavieb
inštalatér
II.D RNDr. Sobek 24872 autoopravár
II.L Ing. Gernátová 36594 stravebníctvo
II.N Ing. Haluška 24114 strojárstvo
III.A Mgr. Luptáková 26974
24904
mechanik elektrotechnik
manažér automobilov
III.B Mgr. Pasterňaková 26824 mechanik počítačových sietí
III.C Ing. Kostár 36682
36782
montér suchých stavieb
inštalatér
III.D Mgr. Homza 24872 autoopravár
IV.A Ing. Petrek 24114 mechanik nastavovač
IV.B Ing. Žofčínová 26824 mechanik počítačových sietí
IV.E Mgr. Gerberyová 2697 mechanik elektrotechnik

Gymnázium Bardejov

Trieda Tr. učiteľ Kód odboru Názov odboru
I.G Mgr. Pavlišínová 7902 J Gymnázium
I.H Mgr. Michalčínová 7902 J Gymnázium
II.G Mgr. Paulovská 79025 Gymnázium
II.H Mgr. Pavlišin 79025 Gymnázium
III.G Mgr. Bombová 79025 Gymnázium
III.H Mgr. Bednár 79025 Gymnázium
IV.G Mgr. Vagaský 79025 Gymnázium
IV.H RNDr. Homzová 79025 Gymnázium

Zmeny v legislatíve, označovanie odborov

Dňa 1. septembra 2012 nadobúdla účinnosť vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskuu a športu Slovenskej republiky č. 113/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 282/2009 Y. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.

Citovaná vyhláška zavádza nové označovanie študijných a učebných odborov stredných škol. Nová právna úprava sa nevzťahuje na žiakov, ktorí už začali štúdium na strednej škole.

Vyhláška č. 113/2012 Z.z (PDF 631KB)

Bardejov, 3. septembra 2012 (sšjh František Haluška)

Tlač Verzia pre tlač

Zdieľať príspevok

Ďakujeme, zdieľajte príspevok Triedny učiteľ 2012/13 na sociálnych sietiach.

Komentovať príspevok

Zobraziť príspevok ako PDF súbor

Triedny učiteľ 2012/13 , (PDF 42.84 kB)


Auto link Možno vás zaujíma