Projekt Comenius 2010-2012

  • Cieľom tohto projektu bolo vzdelávať a pripraviť študentov na prechod zo školského života do sveta európskeho pracovného trhu.
  • Dátum publikovania: 2012-09-24 15:01:15, prečítané: 2204 x, kategória: Škola
Comenius

Projekt Comenius

Cieľom tohto projektu bolo vzdelávať a pripraviť študentov na prechod zo školského života do sveta európskeho pracovného trhu. Ďalším jeho cieľom bolo oboznámiť študentov s ich právami, ako budúcimi zamestnancami a poskytnúť im vhľad do situácie na súčasnom pracovnom trhu. Realizáciou týchto cieľov sa zúčastnené školy snažili zlepšiť zručnosti svojich študentov v používaní cudzieho jazyka, IT a ekonómie. Počas práce na projekte sa študenti naučili analyzovať inzeráty na prácu, napísať CV a motivačné listy.

Náš projekt simuloval proces nájdenia vhodnej pracovnej pozície a uchádzania sa o ňu. Po vytvorení hore uvedených dokumentov sa študenti pripravovali na pracovný pohovor s podporou svojich učiteľov, odborníkov na ľudské zdroje z úradov práce a študentov z iných krajín zapojených do projektu. Tieto pohovory sa nahrávali a analyzovali v pracovných skupinách. Účastníci projektu taktiež analyzovali pracovné právo, ako aj situáciu na pracovnom trhu v partnerských krajinách, obzvlášť, čo sa týka zamestnanosti mladých ľudí. Všetky vytvorené materiály boli zozbierané a publikované na projektovej stránke www.youthgojob.eu. Súčasťou projektu bolo aj hodnotenie a analýza napredovania projektu na všeobecnej, ako aj individuálnej rovine u každého účastníka projektu.

Výmenné návštevy študentov a učiteľov zohrali dôležitú úlohu v porozumení témy projektu na medzinárodnej úrovni, ako aj v integrácii a propagácii zúčastnených škôl. Návštevy na úradoch práce v partnerských krajinách (v Barcelone, Starej Ľubovni, Bielfelde a Krakove), ako aj účasť na prezentáciách a workšopoch pripravených v ich spolupráci zohrali dôležitú úlohu pre projekt ako celok. Vďaka nim participanti získali lepší vhľad do danej problematiky z pohľadu rôznych krajín EÚ, výsledkom čoho je zlepšenie v porozumení spoločného európskeho trhu a jeho účastníkov.

Bardejov, 24. septembra 2012 (sšjh Marián Martiček)
Tlač Verzia pre tlač

Zdieľať príspevok

Ďakujeme, zdieľajte príspevok Projekt Comenius 2010-2012 na sociálnych sietiach.

Komentovať príspevok

Zobraziť príspevok ako PDF súbor

Projekt Comenius 2010-2012 , (PDF 95.88 kB)


Auto link Možno vás zaujíma