Dejepis inak

  • Vtiahnutie študentov do deja tri prúty kráľa Svätopluka.
  • Dátum publikovania: 2012-10-04 15:01:19, prečítané: 3495 x, kategória: Škola
Dejepis inak, Bardejov

Krieda, tabuľa a učebnica nestačí...

Dnes učiteľovi pri vyučovaní krieda, tabuľa a učebnica nestačí. So zmenou doby, s výdobytkami techniky si vzdelávanie vyžaduje aj zmenu vyučovacích metód. Priemerný študent si zapamätá približne 10 % z toho, čo číta, 20 % z toho , čo počuje, 30 % z toho, čo vidí v podobe obrazu, 50 % z toho, čo vidí a súčasne počuje, 70 % z toho, čo súčasne vidí, počuje a aj aktívne vykonáva, 90 % z toho, k čomu dospel sám, na základe vlastnej skúsenosti, vykonaním nejakej činnosti. Aj velikán pedagogiky, Ján Ámos Komenský, bol presvedčený, že človek získava najdôležitejšie skúsenosti pomocou vlastných zmyslov. Zastával potrebu vzdelávať ducha, srdce, jazyk aj ruku.
Zážitkové učenie ako jedna z najúčinnejších foriem učenia sa by mohla odkaz Komenského naplniť, a preto si hľadá miesto aj v našej škole.

Základom zážitkového vyučovania je vlastná aktivita, prostredníctvom ktorej vychovávaný získava zážitky. Typickým pre zážitkovú metódu je zapojenie celého človeka - fyzicky, intelektuálne aj emočne, vrátane pocitov a zmyslov, jeho predchádzajúcich skúseností ako aj následné spracovanie zážitku. Ak študent na vlastnej koži zažije niečo zaujímavé, vytvorí mu to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie ako len nabiflené vedomosti.

Vedenie Spojenej školy Juraja Henischa si tento fakt uvedomuje a snaží sa do vzdelávania zavádzať nové metódy a formy vyučovania. Ráno 17. septembra 2012 študenti Gymnázia pri Spojenej škole Juraja Henischa na Slovenskej 5 v Bardejove začínali vyučovaciu hodinu dejepisu ináč ako inokedy. Divadelná skupina Via Historia sprevádzala našich gymnazistov po ceste slovenskej histórie významnými obdobiami slovenských dejín (Slovania, turecké nájazdy, stavovské povstania, Jánošík, Štúr, ...). Študenti mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, sami sa mohli zapájať do programu a takouto netradičnou formou sa bližšie zoznámiť s najvýznamnejšími historickými faktami a medzníkmi našich národných dejín.

Zážitkové učenie sa študentov gymnázia, Slovenská 5, pri 

Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove
Zážitkové učenie sa študentov gymnázia, Slovenská 5, pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove, foto: Ing. Peter Dulenčín, Phd.

Vtiahnutie študentov do deja tri prúty kráľa Svätopluka
Vtiahnutie študentov do deja tri prúty kráľa Svätopluka, foto: riaditeľ školy Ing. Peter Dulenčín, Phd.

Bardejov, 4. októbra 2012 (sšjh Ing. Peter Dulenčin, PhD.)
Tlač Verzia pre tlač

Zdieľať príspevok

Ďakujeme, zdieľajte príspevok Dejepis inak na sociálnych sietiach.

Komentovať príspevok

Zobraziť príspevok ako PDF súbor

Dejepis inak , (PDF 350.43 kB)


Auto link Možno vás zaujíma