Bardejov 14. November/ udalosti, akcie.

Váš partner

ŠKOLA JE PARTNEROM
Národného projektu
„DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Duálne vzdelávanie: Sytém duálneho vzdelávania
  • Sekcia fondov EÚ
  • Operačný program ľudské zdroje

DUÁLNE VZDELÁVANIE BARDEJOV

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste
za prosperitou.

  • Dualne vzdelávanie

OCENENIE PRE ŠKOLU

  • Ocenenie

Máte otázky?

Zavolajte Tel: 0544861950, fax: 0544861960

Riaditeľ školy: Ing. Peter Dulenčin, PhD.