putty

Telnet a SSH client. PuTTY je bezplatná implementácia SSH a Telnet pre platformy Windows a Unix spolu s xtermterminálovým emulátorom.


Ponuka vzdelávania

Putty

Typ spojenia Raw, Telnet, Rlogin, SSH a Serial.

Táto stránka vysvetľuje, ako používať okno terminálu PuTTY v systéme Windows. Ako konfigurovať PuTTY.

putty

ZÍSKANIE A INŠTALÁCIA

K stiahnutiu kópie softvéru pre platformu Windows môžete prevziať zo stránky. Ak ste počas inštalácie vybrali ikonu na pracovnej ploche, môžete softvér spustiť jednoducho kliknutím na ikonu (dvojitým). V opačnom prípade otvorte softvér z ponuky Štart systému Windows .
Po spustení softvéru sa otvorí okno s názvom PuTTY Configuration. Toto okno má naľavo tabuľku konfigurácie, pole Názov hostiteľa (alebo adresu IP) a ďalšie možnosti v strede a tabuľku na ukladanie profilov relácií v dolnej časti vpravo.
Jednoduché použitie stačí na zadanie názvu domény alebo IP adresy hostiteľa, do ktorého sa chcete pripojiť, do poľa Názov hostiteľa a kliknite na položku Otvoriť (alebo stlačte kláves Enter). Adresa IP v školskej miFI sieti je táto 192.168.16.84 (Ide o Raspberry PI). Osvojte si to a skúšajte.

Raspberry PI

Prvé lokálne prihlásenie

V časti Translation nastavte UTF-8. Pri prvom prihlásení do Raspberry PI použite tieto údaje:

Meno: pi
Heslo: raspberry

Prvé vzdialené prihlásenie

Raspberry pi raspi-config enable SSH
raspi-config

sudo raspi-config, 5 Interfacing options

Raspberry PI (RPi) - raspi-config

Raspberry pi raspi-config enable SSH
raspi-config

P2 SSH

Raspberry PI (Rpi) - raspi-config

Raspberry pi raspi-config enable SSH
raspi-config

...to be enabled - Yes

Raspberry PPI (RPi) - raspi-config

PuTTY configuration

Host Name, IP address

pi@192.168.16.84

Pred IP adresu zadajte pi, meno používateľa a IP adresu oddeľte symbolom @.

Port

22

Connection Type

SSH

Translation

UTF-8

Open

Čakajte na spojenie.

Password

raspberry

Root login

pi@RPi-Hal:~ $ sudo su

putty, raspberry pi sudo su

Ako zistím IP adresu?

pi@RPi-Hal:~ $ ifconfig, ip route

ifconfig

PI Akadémia IT Akadémia MI Akadémia

Ponuka vzdelávania

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!